Uprawnienia budowlane - blog

15.01.2021

Procesy pomocnicze

Procesy pomocnicze Procesy pomocnicze wspomagają wszystkie procesy podstawowe w systemie produkcyjnym. Zasilają je swoimi półfabrykatami i produktami, usługami i informacjami.…

15.01.2021

System produkcyjny

System produkcyjny System produkcyjny składa się z pięciu podstawowych elementów, takich jak: a) wektor wejścia X, w skład którego wchodzą…

14.01.2021

Betonowe konstrukcje monolityczne

Betonowe konstrukcje monolityczne Betonowe konstrukcje monolityczne, które zostały zaprojektowane i wykonane przy spełnieniu warunków normowych charakteryzują się wysoką trwałością. Trwała…

14.01.2021

Cechy budownictwa monolitycznego

Cechy budownictwa monolitycznego Spośród wytwarzanych materiałów beton jest materiałem stosowanym najczęściej •około 6 mld m3 rocznie). Według danych statystycznych około…

14.01.2021

Samojezdny dźwig samochodowy

Samojezdny dźwig samochodowy Przykłady montażu szkieletów budynków za pomocą samojezdnego dźwigu samochodowego, który umożliwia montaż poszczególnych traktów budynków wzdłuż ich…

14.01.2021

Wpływ organizacji procesu inwestycyjnego

Wpływ organizacji procesu inwestycyjnego Wpływ organizacji procesu inwestycyjnego na efektywność ekonomiczną budownictwa wiejskiego. Organizacja procesu inwestycyjnego wywiera zasadniczy wpływ na…

14.01.2021

Zakłady elementów konstrukcyjnych

Zakłady elementów konstrukcyjnych Wytwórnie tego typu powinny być mniejsze niż zakłady elementów konstrukcyjnych, lecz za to gęściej rozmieszczone w terenie…

14.01.2021

Zastosowanie konstrukcji strunobetonowej

Zastosowanie konstrukcji strunobetonowej Zakładając, że zastosowanie konstrukcji strunobetonowej i lekkich wypełnień zmniejsza ciężar masy materiałowej w budynku do 50%, możemy…

14.01.2021

Bezpośrednie skutki ekonomiczne

Bezpośrednie skutki ekonomiczne Ekonomiczne skutki zastosowania prefabrykacji w budownictwie wiejskim. Bezpośrednie skutki ekonomiczne wynikające z zastosowania nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych przedstawione…

14.01.2021

Możliwość transportu elementów

Możliwość transportu elementów Możliwość transportu elementów za pomocą zwykłych środków transportowych i łatwość przeładunków bez użycia sprzętu mechanicznego (ręcznie), przy…

14.01.2021

Przekształcanie zabudowy wiejskiej

Przekształcanie zabudowy wiejskiej Konieczność przekształcenia dotychczasowej struktury zabudowy wiejskiej, przewidywana zmiana struktury zawodowej mieszkańców wsi oraz konieczność zbudowania około 50%…

14.01.2021

Urbanizacja wsi

Urbanizacja wsi Urbanizacja wsi jest również celowa i konieczna ze względu na konieczność oszczędności terenów zajmowanych corocznie pod zabudowę. Według…

13.01.2021

Warunki środowiskowe

Warunki środowiskowe Warunki środowiskowe oprócz czynników niezwiązanych bezpośrednio z tworzywem konstrukcji budynku, jak oświetlenie naturalne, nasłonecznienie wnętrz, prędkość ruchu powietrza…

13.01.2021

Dobór odpowiednich materiałów

Dobór odpowiednich materiałów Wpływ środowiska na materiały i konstrukcje w budynkach produkcyjnych. Dobór odpowiednich materiałów w budownictwie wiejskim nie jest…

13.01.2021

Rytmiczność produkcji

Rytmiczność produkcji Przy prawidłowym ustawieniu produkcji elementów budowlanych elementy nietypowe będą stawały się nieekonomiczne - stąd będzie krystalizować się tendencja…

13.01.2021

Jednostki porównywalne

Jednostki porównywalne Rozgraniczenia tego należy dokonać w jednakowych jednostkach porównywalnych. W odniesieniu do elementów strunobetonowych przeprowadzono więc 3 analizy techniczno-ekonomiczne,…

13.01.2021

Koordynacja modularna

Koordynacja modularna Zanim jednak przejdziemy do określenia istoty proponowanej metody, należy w tym miejscu przedstawić przeprowadzone studia i badania na…

13.01.2021

Metoda wyboru

Metoda wyboru Metoda wyboru optymalnej liczby typów elementów konstrukcyjnych Organizacja przemysłu budowlanego, a w szczególności wytwórni elementów prefabrykowanych, nie może…

13.01.2021

Wielkość poszczególnych elementów

Wielkość poszczególnych elementów Wielkość poszczególnych elementów kosztu zależna jest od cech indywidualnych zakładu, a zwłaszcza jego organizacji. Analizując powyższy wzór,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami