Uprawnienia budowlane - blog

16.01.2021

Elementy podstawowe deskowania

Elementy podstawowe deskowania Elementy podstawowe deskowania drobnowymiarowego Elementami podstawowymi deskowania drobnowymiarowego są: - płyty (tarcze) deskowania - często w danym…

15.01.2021

Historia stosowania deskowań

Historia stosowania deskowań Historia stosowania deskowań traconych jest bardzo bogata; stosowano je już w starożytnym Rzymie podczas wykonywania murów (program…

15.01.2021

Deskowania indywidualne

Deskowania indywidualne Wieloletnie poszukiwania producentów deskowań, a także silna konkurencja doprowadziły do stworzenia deskowań uniwersalnych, przeznaczonych do formowania wielu typów…

15.01.2021

Stopy aluminium

Stopy aluminium W systemach deskowań używa się wiele innych akcesoriów wykonanych ze stali, takich jak ściągi, zamki, zaczepy, bez których…

15.01.2021

Klasyfikacja sklejki

Klasyfikacja sklejki Podstawę klasyfikacji sklejki stanowią: rodzaj użytego drewna (liściaste, iglaste), stopień odporności na działanie wody, kierunek przebiegu włókien drzewnych,…

15.01.2021

Wady drewna

Wady drewna Do wad drewna należą: anizotropowa budowa, usterki i odchylenia od prawidłowej struktury, sęki, zbieżność pnia, palność oraz podatność…

15.01.2021

Stemplowanie i deskowanie

Stemplowanie i deskowanie W przypadku gdy jest to wymagane, opis metod wykonawczych powinien zawierać metodę montażu i demontażu konstrukcji tymczasowych…

15.01.2021

Wyniki pracy poszczególnych brygad

Wyniki pracy poszczególnych brygad Obecnie przedmiotem badań są nie tylko wyniki pracy poszczególnych brygad czy maszyn, ale także, a może…

15.01.2021

Procesy pomocnicze

Procesy pomocnicze Procesy pomocnicze wspomagają wszystkie procesy podstawowe w systemie produkcyjnym. Zasilają je swoimi półfabrykatami i produktami, usługami i informacjami.…

15.01.2021

System produkcyjny

System produkcyjny System produkcyjny składa się z pięciu podstawowych elementów, takich jak: a) wektor wejścia X, w skład którego wchodzą…

14.01.2021

Betonowe konstrukcje monolityczne

Betonowe konstrukcje monolityczne Betonowe konstrukcje monolityczne, które zostały zaprojektowane i wykonane przy spełnieniu warunków normowych charakteryzują się wysoką trwałością. Trwała…

14.01.2021

Cechy budownictwa monolitycznego

Cechy budownictwa monolitycznego Spośród wytwarzanych materiałów beton jest materiałem stosowanym najczęściej •około 6 mld m3 rocznie). Według danych statystycznych około…

14.01.2021

Samojezdny dźwig samochodowy

Samojezdny dźwig samochodowy Przykłady montażu szkieletów budynków za pomocą samojezdnego dźwigu samochodowego, który umożliwia montaż poszczególnych traktów budynków wzdłuż ich…

14.01.2021

Wpływ organizacji procesu inwestycyjnego

Wpływ organizacji procesu inwestycyjnego Wpływ organizacji procesu inwestycyjnego na efektywność ekonomiczną budownictwa wiejskiego. Organizacja procesu inwestycyjnego wywiera zasadniczy wpływ na…

14.01.2021

Zakłady elementów konstrukcyjnych

Zakłady elementów konstrukcyjnych Wytwórnie tego typu powinny być mniejsze niż zakłady elementów konstrukcyjnych, lecz za to gęściej rozmieszczone w terenie…

14.01.2021

Zastosowanie konstrukcji strunobetonowej

Zastosowanie konstrukcji strunobetonowej Zakładając, że zastosowanie konstrukcji strunobetonowej i lekkich wypełnień zmniejsza ciężar masy materiałowej w budynku do 50%, możemy…

14.01.2021

Bezpośrednie skutki ekonomiczne

Bezpośrednie skutki ekonomiczne Ekonomiczne skutki zastosowania prefabrykacji w budownictwie wiejskim. Bezpośrednie skutki ekonomiczne wynikające z zastosowania nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych przedstawione…

14.01.2021

Możliwość transportu elementów

Możliwość transportu elementów Możliwość transportu elementów za pomocą zwykłych środków transportowych i łatwość przeładunków bez użycia sprzętu mechanicznego (ręcznie), przy…

14.01.2021

Przekształcanie zabudowy wiejskiej

Przekształcanie zabudowy wiejskiej Konieczność przekształcenia dotychczasowej struktury zabudowy wiejskiej, przewidywana zmiana struktury zawodowej mieszkańców wsi oraz konieczność zbudowania około 50%…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami