Uprawnienia budowlane - blog

19.02.2020

Budynki wielkopłytowe uprawnienia budowlane

Budynki wielkopłytowe uprawnienia budowlane Rozwój budownictwa wielkopłytowego. Pierwsze prototypowe budynki wielkopłytowe zrealizowano w Warszawie w końcu lat pięćdziesiątych. Miały one…

19.02.2020

Budownictwo mieszkaniowe uprawnienia budowlane

Budownictwo mieszkaniowe uprawnienia budowlane Rozpatrując poszczególne rodzaje rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych mieszkaniowego budownictwa uprzemysłowionego należy stwierdzić, że największy rozwój nastąpił w budownictwie…

19.02.2020

Konstrukcje obciążone uprawnienia budowlane

Konstrukcje obciążone uprawnienia budowlane W konstrukcjach obciążonych dynamicznie jest korzystniejsze zastosowanie sposobu Faltusa przecinania kształtownika wyjściowego (program uprawnienia budowlane na…

19.02.2020

Wiązar uprawnienia budowlane

Wiązar uprawnienia budowlane Wiązar charakteryzuje się większą sztywnością od omówionego poprzednio i może być przewożony na budowę w całości. Środek…

18.02.2020

Obliczanie płatwi uprawnienia budowlane

Obliczanie płatwi uprawnienia budowlane Płatwie przejmują wszystkie obciążenia prostopadłe i równoległe do połaci dachu, a także pionowy ciężar własny. Na…

18.02.2020

Spoina łącząca uprawnienia budowlane

Spoina łącząca uprawnienia budowlane Spoina łącząca krzyżulec z pasem jest krótka, lecz zwykle wystarcza do przeniesienia sił, gdyż moment działający…

18.02.2020

Typy stropów uprawnienia budowlane

Typy stropów uprawnienia budowlane Rozróżnia się dwa zasadnicze typy stropów, do których stosuje się kształtowniki walcowane na gorąco lub pręty…

18.02.2020

Ściany zewnętrzne uprawnienia budowlane

Ściany zewnętrzne uprawnienia budowlane Ściany zewnętrzne powinny spełniać następujące warunki: a) być lekkie i trwałe podczas transportu i użytkowania, b)…

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !