Uprawnienia budowlane - blog

08.01.2021

Kamienice

Kamienice Chęciny czy Nowy Korczyn, liczniej pojawiały się kamienice, zwłaszcza w pierzejach rynkowych. Unikatowym przykładem murowanego domu zamożnego mieszczanina jest…

08.01.2021

Urbanistyka

Urbanistyka Znakomitym przykładem XIV-wiecznej urbanistyki jest lokowany przez Kazimierza Wielkiego Szydłów, rozciągnięty pomiędzy okazałą tarą a rozległym zamkiem, otoczonym wspólnym…

08.01.2021

Uszkodzenia w płytach

Uszkodzenia w płytach Szczególnie podatne na zniszczenia są miejsca styków prefabrykatów i przeguby, w których szczelinach nagromadzona sadza powoduje pod…

08.01.2021

Departamenty

Departamenty W okresie wczesnego średniowiecza Kielecczyzna stanowiła pogranicze ziem krakowskiej i sandomierskiej. W XIII w. prawie całe dzisiejsze województwo, z…

08.01.2021

Skorodowanie betonu

Skorodowanie betonu Może ono nastąpić pod wpływem wilgoci przedostającej się do zbrojenia, a także pod wpływem czynników chemicznych, termicznych i…

08.01.2021

Brak możliwości kontroli

Brak możliwości kontroli Jeśli chodzi o betony rakowate, to od kilkudziesięciu lat, w celu ich wzmocnienia, stosowana jest metoda cementowej…

08.01.2021

Klejenie prefabrykatów

Klejenie prefabrykatów Inny skład mieszanki stosowanej do klejenia prefabrykatów to: Epidian 5 - 100 części wagowych, ftalan dwubutylowy - 20…

08.01.2021

Tworzywo klejowe

Tworzywo klejowe Żeby zapewnić dobrą przyczepność kleju do elementów betonowych, konieczne jest należyte przygotowanie powierzchni stykowych przez ich dopasowanie, oczyszczenie…

08.01.2021

Siła sprężająca w konstrukcji

Siła sprężająca w konstrukcji Jeśli po sprawdzeniu i należytym zabezpieczeniu przed korozją istniejących kabli można na nie przekazać część wymaganej…

08.01.2021

Beton wytrzymałości miarodajnej

Beton wytrzymałości miarodajnej Po osiągnięciu przez beton wytrzymałości miarodajnej wprowadzić do kanałów kable wzmacniające, wykonać ich naciąg, a następnie kanały…

08.01.2021

Działanie korozji

Działanie korozji Skutkiem działania korozji jest zmniejszenie przekroju drutów, zwiększenie kruchości stali i utrata jej cech ciągliwości. W zależności od…

08.01.2021

Wzmacnianie elementów zginanych

Wzmacnianie elementów zginanych Znanych jest kilka metod wzmacniania elementów zginanych za pomocą częściowego sprężania. W Rosji stosowany jest sposób N.…

08.01.2021

Amplitudy drgań poziomych

Amplitudy drgań poziomych Jeśli istniejące urządzenia podziemne uniemożliwiają poszerzenie dolnej części fundamentu, to wydatne zmniejszenie amplitud drgań poziomych i wahadłowych…

07.01.2021

Osiadanie podbudowanych fundamentów

Osiadanie podbudowanych fundamentów Obowiązuje należyte pielęgnowanie nowego betonu, aby zmniejszyć w nim naprężenia skurczowe. Przy robotach związanych ze wzmacnaniem fundamentów…

07.01.2021

Podbudowanie stopy fundamentowej

Podbudowanie stopy fundamentowej Podbudowanie stopy fundamentowej przez jej poszerzenie i pogłębienie. W tym przypadku odcinkowe podbijanie stóp, nawet o większych…

07.01.2021

Niebezpieczne odkształcenia

Niebezpieczne odkształcenia W razie potrzeby, po upływie jednej doby dobija się jeszcze kliny i dopiero przystępuje do dokładnego wypełnienia szczeliny…

07.01.2021

Zabezpieczenie spękań

Zabezpieczenie spękań Zabezpieczenie spękań można, w razie potrzeby, wykonać przez ich uszczelnienie zastrzykami z zaczynu lub zaprawy cementowej 1:1, wtłoczonej…

07.01.2021

Zarysowane elementy

Zarysowane elementy Spotyka się uszkodzenia nośnej konstrukcji budowli, spowodowane przypadkowo lub celowo przy montażu urządzeń i zakładaniu instalacji, np. podczas…

07.01.2021

Prace badawcze

Prace badawcze Poza przeciążeniem stropów, urządzeń transportowych oraz innych ustrojów i elementów konstrukcyjnych ponad wartości obciążeń przyjętych w projekcie, mogą…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami