Uprawnienia budowlane - blog

28.04.2020

Budowa mostów kolejowych

Budowa mostów kolejowych W budowie mostów kolejowych o takim układzie przyjęto żądać, aby siła hamowania, znacznie większa niż w mostach…

28.04.2020

Przyczółki mostów jednoprzęsłowych

Przyczółki mostów jednoprzęsłowych Przyczółki mostów jednoprzęsłowych o niewielkiej różnicy poziomów drogi i dna przeszkody są niskie i małe. Wraz ze…

27.04.2020

Mosty płytowe

Mosty płytowe Mosty płytowe ustawione na słupach wyróżnia mała kubatura podpór. Istotnie, słupy są rodzajem podpór, których tworzywo może być…

27.04.2020

Zalety mostów płytowych

Zalety mostów płytowych Główną zaletą mostów płytowych jest mała wysokość konstrukcyjna (program uprawnienia budowlane na komputer). Dzięki niej mosty płytowe…

27.04.2020

Grubość górnej płyty

Grubość górnej płyty Grubość górnej płyty wynosi około 50 cm. Grubości ścian i płyt przepustów skrzynkowych wynoszą od 20 do…

27.04.2020

Betonowe mosty płytowe

Betonowe mosty płytowe Przez pierwsze parę dziesiątków lat betonowe mosty płytowe budowano na przy czółkach i filarach kamiennych lub betonowych.…

27.04.2020

Odstęp między słupami

Odstęp między słupami Odstęp między słupami lub ścianami pochyłymi rozwidlonej podpory jest mniejszy w podporach niskich (program uprawnienia budowlane na…

27.04.2020

Szkodliwy wpływ ciężaru własnego

Szkodliwy wpływ ciężaru własnego Szkodliwego wpływu ciężaru własnego można by unikać jedynie stosując zamiast przęseł wolnopodpartych przęsła ciągłe wspornikowe. W…

24.04.2020

Skrajne wartości momentów ujemnych

Skrajne wartości momentów ujemnych Zgodnie z normą należy wyznaczyć prostokąt docisku koła do nawierzchni lub też określić szerokość gąsienicy. Obciążenie…

24.04.2020

Grubość środnika na podporze

Grubość środnika na podporze Jeżeli pręty uzbrojenia mają być łączone na zakład, to w półce dolnej należy na to przewidzieć…

24.04.2020

Płyta pomostu

Płyta pomostu Płyta pomostu powinna mieć stałą grubość, a jej dolna powierzchnia powinna być równoległa do powierzchni górnej, ułożonej ze…

24.04.2020

Funkcje płyty pomostu

Funkcje płyty pomostu Funkcyje płyty pomostu nie należy raczej wydzielać z funkcyj półek belek głównych. Dlatego też nie należy umieszczać…

24.04.2020

Kształtowanie pomostów mostów drogowych

Kształtowanie pomostów mostów drogowych W kształtowaniu pomostów mostów drogowych należy odróżniać dwa rodzaje funkcyjne: - funkcje elementów pomostu przenoszących obciążenia…

24.04.2020

Kształty przekrojów belkowych

Kształty przekrojów belkowych Kształty przekrojów belkowych mostów kolejowych o pomostach położonych między belkami głównymi zmieniają się znacznie przy zastosowaniu sprężania.…

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !