Uprawnienia budowlane - blog

22.01.2020

Remont bieżący

Remont bieżący Naprawy elementów schodów wchodzące w zakres remontu bieżącego i ustalane w czasie przeglądów okresowych obejmują niżej podane czynności…

22.01.2020

Konserwacja i remonty

Konserwacja i remonty Konserwacja i remonty bieżące elementów schodów dotyczą przeważnie: okładzin na stopniach, posadzek na spocznikach, zamocowania balustrad schodowych,…

22.01.2020

Balkony i wykusze

  Balkony i wykusze Zakres konserwacji i remontu odnosi się tu tylko do takich elementów, jak płyta balkonowa lub wykuszowa…

22.01.2020

Oględziny stropu

Oględziny stropu Jeżeli w czasie oględzin stropu stwierdzone zostało, że zagrzybione są większe połacie stropu wraz z belkami stropowymi i…

22.01.2020

Stropy i balkony

Stropy i balkony Elementy stropów drewnianych, jak: belki stropowe, powała (ślepy pułap), izolacja (wypełnienie) stropu czy też podsufitka, w zasadzie…

22.01.2020

Remont bieżący

Remont bieżący Do remontu należy zaliczyć: a) wymianę pojedynczych desek odeskowania ścian cokołu i deski ukośnej pokrywającej cokół (program uprawnienia…

22.01.2020

Amortyzacja budynków

Amortyzacja budynków   W miarę zużywania się poszczególnych elementów i urządzeń budynku obniża się ich jakość, a tym samym maleje…

22.01.2020

Konserwacja i remont

Konserwacja i remont Wszystkie elementy budynku, niezależnie od ich właściwego użytkowania i konserwacji, ulegają z biegiem czasu zużyciu (program uprawnienia…

22.01.2020

Stolarka budowlana

Stolarka budowlana Stolarka budowlana, jak: okna, drzwi, podłogi, parapety itp., nie wyschnięta należycie, pomalowana przy wysychaniu drewna kurczy się, wskutek…

22.01.2020

Elementy szklane

Elementy szklane Wadliwe wykonawstwo polegać może na użyciu do szklenia nieodpowiedniej jakości kitu, braku podkitowania pod tafle szklane, braku sztyftów…

22.01.2020

Piece akumulacyjne i trzony kuchenne

Piece akumulacyjne i trzony kuchenne Wszystkie typy pieców akumulacyjnych podlegają z reguły tym samym przyczynom i procesom przedwczesnego zniszczenia (program…

22.01.2020

Okładziny kamienne

Okładziny kamienne Oblicowanie elewacji zewnętrznej okładziną z kamienia naturalnego o bardzo małej porowatości, klinkierem itp. jest bardzo trwałe i należycie…

22.01.2020

Dachówka

Dachówka Pokrycia dachówką wszelkiego rodzaju bardzo często ulegają zniszczeniu wskutek uszkodzeń mechanicznych (program uprawnienia budowlane na komputer). Wstrząsy i uderzenia,…

22.01.2020

Pokrycia dachowe - papa

Pokrycia dachowe - papa Papa jest doskonałym materiałem do krycia dachów pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia jej przed uszkodzeniami mechanicznymi (program…

22.01.2020

Posadzki płytowe

Posadzki płytowe Posadzki płytowe: ceramiczne, betonowe i kamienne. Ten rodzaj posadzek ulega nadmiernemu zużywaniu się przede wszystkim wskutek wadliwego wykonawstwa…

22.01.2020

Drewniane otwory okienne

Drewniane otwory okienne   Drewniane otwory okienne lub drzwiowe ulegają nadmiernemu zużyciu przez: — zawilgocenie, które przy wysychaniu drewna powoduje…

22.01.2020

Okładziny schodowe

Okładziny schodowe Przyczyny nadmiernego i niewłaściwego zużywania się tych elementów mogą być różne i w znacznym stopniu zależne od rodzaju…

22.01.2020

Schody

Schody Przyczyną nadmiernego zużywania się schodów zwykle bywa nadmierne ich obciążanie (program uprawnienia budowlane na komputer). Elementami nośnymi konstrukcji schodów…

22.01.2020

Stropy drewniane

Stropy drewniane Dla tego rodzaju stropów, poza przyczyną nadmiernego zużywania, szybkie zużycie może być spowodowane niewłaściwą jakością materiału drzewnego użytego…

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !