Uprawnienia budowlane - blog

23.04.2020

Przyczółki

Przyczółki Ścianom przednim przyczółków o większych wysokościach dawano kształt wygięty, dostosowany do przebiegu linii ciśnień. Ściany przednie przyczółków o mniejszych…

23.04.2020

Przenoszenie parcia nasypów

Przenoszenie parcia nasypów Przenoszenie parcia nasypów przez przyczółki wymienione jako trzecie zadanie, wpływa zasadniczo na ich kształt i wyróżnia je…

23.04.2020

Podział na przęsła i podpory

Podział na przęsła i podpory Zmianie ulegają również cechy wyodrębniające podpory od przęseł. Pochodzi to po pierwsze z jedności tworzywa…

23.04.2020

Kształty podpór mostów betonowych

Kształty podpór mostów betonowych Kształty podpór mostów betonowych, podobnie jak i kształty wszelkich konstrukcji, ulegały ciągłym zmianom. Nie można przeto…

23.04.2020

Przesuwanie żurawia

Przesuwanie żurawia Przesuwanie żurawia odbywa się za pomocą wciągarek ręcznych ustawionych na gruncie. Przesuwanie na nowe równoległe stanowisko dokonywane jest…

23.04.2020

Wpływ sprężenia

Wpływ sprężenia Pominięcie w obliczeniach wpływu sprężenia na siły występujące w całości kratownicy może mieć równie niepożądane skutki, jak pominięcie…

23.04.2020

Plac budowy

Plac budowy Plac budowy został zaopatrzony w następujące dźwigi dwa dźwigi wieżowe (typu Wolf) do montażu słupów i przekrycia dachowego,…

23.04.2020

Montaż żurawia

Montaż żurawia Do montażu żurawia należy użyć suwnicy bramowej lekkiego typu oraz wciągarki ręcznej. Suwnica bramowa zestawia części składowe żurawia…

23.04.2020

Czas przesunięcia żurawia

Czas przesunięcia żurawia Czas przesunięcia żurawia na inny kierunek za pomocą opisanej manipulacji trwa od 30 do 45 minut (program…

23.04.2020

Żurawie wieżowe

Żurawie wieżowe W kraju produkowane są żurawie kołowe typu „Październik 36” o maksymalnym udźwigu 2 T. Żuraw może mieć zastosowanie…

23.04.2020

Suwnice

Suwnice Na czas przesuwania poprzecznego suwnicy wózki są łączone ze sobą rozporkami. Dla udogodnienia montażu wózki zaopatrzone są w specjalne…

23.04.2020

Żuraw samochodowy

Żuraw samochodowy   Żuraw samochodowy typu HP3 z powodu niedużego udźwigu nie zaspokaja w pełni potrzeb budownictwa przemysłowego. Przy przeładunkach…

23.04.2020

Belki, bloki ścienne

Belki, bloki ścienne Zarówno belki, jak i bloki ścienne lub inne elementy posiadające na swej powierzchni odpowiednie zagłębienia mogą być…

23.04.2020

Udźwig dźwigników

Udźwig dźwigników W jednym i drugim przypadku udźwig dźwigników nawet najlżejszych typów nie jest wykorzystany, a ilość niezbędnych do odspojenia…

23.04.2020

Węzeł stykowy

Węzeł stykowy Węzeł stykowy zostaje owiniętv siatką drucianą i otynkowany jednocześnie z wykonaniem wyprawy na całym słupie (program uprawnienia budowlane…

23.04.2020

Prefabrykowana płyta ścienna

Prefabrykowana płyta ścienna Prefabrykowana płyta ścienna obniża w porównaniu z tradycyjnym rozwiązaniem murowym ciężar potrzebnych do budowy ściany materiałów budowlanych,…

23.04.2020

Typowa elastyczna konstrukcja budynku usługowego

Typowa elastyczna konstrukcja budynku usługowego Typowa elastyczna konstrukcja budynku usługowego odpowiadająca tym założeniom powinna więc spełniać następujące warunki: - Konstrukcja…

23.04.2020

Rozstaw słupów

Rozstaw słupów Rozstaw słupów w kierunku poprzecznym wynosi 5,35 m, podłużnym - 3,00 m. Łączenie prefabrykatów w ramie poprzecznej zostało…

23.04.2020

Podłużne żebra płyty betonowej

  Podłużne żebra płyty betonowej Wzdłuż podłużnych żeber płyty betonowej wykonane są wycięcia z wystającymi końcami poprzecznych wkładek o zamkniętych…

22.04.2020

Płaszczyzny stykowe odcinków

Płaszczyzny stykowe odcinków   Poszerzenia słupków w węzłach pasów dolnych służą do oparcia na nich rozwidleń płatwi dachowych. Dla uzyskania…

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !