Uprawnienia budowlane - blog

24.04.2020

Wzór przybliżony

Wzór przybliżony Wzór przybliżony, nie uwzględniający wielu czynników wpływających na trwałość betonu filarów. Określa on przybliżoną trwałość filara w założenie…

23.04.2020

Słupy filarów

Słupy filarów Słupy filarów są w wielu przypadkach dostatecznie gibkie, aby umożliwiać przesunięcia i pochylenia przęseł wzdłuż mostu, wywołane zmianami…

23.04.2020

Filary

Filary Filary ustawione na gruncie suchym, nie pokrytym wodą, mają za zadanie jedynie przenoszenie sil z pomostu na fundament. Drugie…

23.04.2020

Formy ścian filarów

Formy ścian filarów Formy ścian filarów są zależne od szerokości przęseł i wysokości ścian (program uprawnienia budowlane na komputer). Przy…

23.04.2020

Filary betonowe

Filary betonowe Filary betonowe mostów na dużych rzekach przyjęto do dzisiaj licować kamieniem dla zabezpieczenia ich powierzchni od zniszczenia przez…

23.04.2020

Ława łożyskowa

Ława łożyskowa W filarach wiaduktów występują niekiedy części stanowiące odpowiedniki części opływowych. Są to części dostosowane nie tylko do przenoszenia…

23.04.2020

Siły ściskające

Siły ściskające Siły ściskające pochodzą od ciężaru własnego przęseł i filara oraz od obciążeń ruchomych (program uprawnienia budowlane na komputer).…

23.04.2020

Lepsza forma

Lepsza forma Dalsze zadania występujące w ukształtowaniu architektonicznym przyczółków są związane z liniami poziomymi ławy łożyskowej i górnych krawędzi skrzydeł.…

23.04.2020

Dostosowanie kształtu nasypu

Dostosowanie kształtu nasypu Rysunek nasypu zyskuje na wyrazistości przez zakończenie poziomymi ławami wszystkich przecięć powierzchni nasypu z powierzchniami przyczółka. Dostosowanie…

23.04.2020

Utrzymanie załamania skarpy

Utrzymanie załamania skarpy Ma ona na celu utrzymanie załamania skarpy poza tylną ścianą skrzydła i niedopuszczenie do przesunięcia tego załamania…

23.04.2020

Przejście od nawierzchni

Przejście od nawierzchni Przejście od nawierzchni ułożonej na pomoście do nawierzchni ułożonej na nasypie sprzyja powstawaniu rys w nawierzchni jezdni…

23.04.2020

Przesunięcia końców przęseł

Przesunięcia końców przęseł Przesunięcia końców przęseł występują więc inaczej w mostach betonowych, a inaczej w mostach stalowych. Ze względu na…

23.04.2020

Rachunek szczegółowy

Rachunek szczegółowy Szerszemu zastosowaniu przyczółków z betonu uzbrojonego przeciwstawiały się też interesy przedsiębiorstw wykonawczych, dla których najbardziej opłacalne były roboty…

23.04.2020

Wsporniki płyt chodnikowych

Wsporniki płyt chodnikowych Początkowo szerokość tego rodzaju przyczółków była dostosowana do całkowitej szerokości pomostu wraz z chodnikami. Krawędzie gzymsów na…

23.04.2020

Przyczółki

Przyczółki Ścianom przednim przyczółków o większych wysokościach dawano kształt wygięty, dostosowany do przebiegu linii ciśnień. Ściany przednie przyczółków o mniejszych…

23.04.2020

Przenoszenie parcia nasypów

Przenoszenie parcia nasypów Przenoszenie parcia nasypów przez przyczółki wymienione jako trzecie zadanie, wpływa zasadniczo na ich kształt i wyróżnia je…

23.04.2020

Podział na przęsła i podpory

Podział na przęsła i podpory Zmianie ulegają również cechy wyodrębniające podpory od przęseł. Pochodzi to po pierwsze z jedności tworzywa…

23.04.2020

Kształty podpór mostów betonowych

Kształty podpór mostów betonowych Kształty podpór mostów betonowych, podobnie jak i kształty wszelkich konstrukcji, ulegały ciągłym zmianom. Nie można przeto…

23.04.2020

Przesuwanie żurawia

Przesuwanie żurawia Przesuwanie żurawia odbywa się za pomocą wciągarek ręcznych ustawionych na gruncie. Przesuwanie na nowe równoległe stanowisko dokonywane jest…

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !