Uprawnienia budowlane - blog

21.01.2020

Pokrycia dachowe

Pokrycia dachowe Pokrycia dachowe dzielą się na dwa zasadnicze rodzaje: nieognio-trwałe i ogniotrwałe (program uprawnienia budowlane na komputer). Do nieogniotrwałych…

21.01.2020

Dachy drewniane

Dachy drewniane W zależności od rodzajów wiązarów dachowych dzieli się dachy na następujące grupy: krokwiowe, krokwiowo-jętkowe, płatwiowe z jedną, dwiema…

21.01.2020

Schody stalowe

Schody stalowe   Schody stalowe obecnie są rzadko stosowane. Schody stalowe są mało odporne na ogień, w temperaturze pożarowej ulegają…

21.01.2020

Ściany kominowe i wentylacyjne

Ściany kominowe i wentylacyjne Ściany dzielimy na nośne, inaczej zwane kapitalnymi, i na działowe Ścianami nośnymi nazywamy te ściany, które…

21.01.2020

Elementy konstrukcyjne i wyposażenie budowli

Elementy konstrukcyjne i wyposażenie budowli Fundamentem nazywamy część konstrukcyjną budynku poniżej terenu, która przejmuje siły obciążające budynek (ciężar własny i…

21.01.2020

Środki ogniochronne dla słomy

Środki ogniochronne dla słomy Środkami tymi są: 1) nasycanie lub powlekanie gliną, 2) nasycanie lub powlekanie mieszaniną szkła wodnego, gipsu…

21.01.2020

Szkło płaskie zbrojone

Szkło płaskie zbrojone Szkło płaskie zbrojone o grub. 6—10 mm ma wtopioną pośrodku siatkę, wykonaną z drutu stalowego o grub.…

21.01.2020

Produkcja metodą hutniczą

Produkcja metodą hutniczą Ołów jest miękki, ciężar właściwy 11,4 G/cm3, temp. topnienia 327°C, łatwy do obróbki przez walcowanie i prasowanie,…

21.01.2020

Odlewy staliwne

Odlewy staliwne Odlewy staliwne otrzymuje się przez roztopienie stali o zawartości węgla 0,1—0,9% i wypełnienie formy o kształcie pożądanego wyrobu…

21.01.2020

Wyroby stalowe

Wyroby stalowe Stal w budownictwie ma szerokie zastosowanie. Ze stali są wykonywane konstrukcje budowlane, stal służy jako zbrojenie w konstrukcji…

21.01.2020

Płyty Marunit

Płyty Marunit Płyty typu Marunit prasowane są z paździerzy lnianych. Wymiary — 115 X 115 cm, grubość od 4 do…

21.01.2020

Materiały smołowe i asfaltowe

Materiały smołowe i asfaltowe Papę dachową wyrabia się z tektury surowej nasyconej masą bitumiczną (program uprawnienia budowlane na komputer). Rozróżniamy…

21.01.2020

Wyroby cementowe i betonowe

Wyroby cementowe i betonowe Cegła cementowa jest kamieniem sztucznym, otrzymywanym z mieszaniny cementu, kruszywa i wody (program uprawnienia budowlane na…

21.01.2020

Zaprawy z gipsem hydraulicznym

Zaprawy z gipsem hydraulicznym Zaprawy z gipsem hydraulicznym są stosowane rzadko i tylko do robót specjalnych. Gips hydrauliczny otrzymuje się…

21.01.2020

Cement glinowy (topiony)

Cement glinowy (topiony) Cement glinowy (topiony), produkowany z minerałów, tzw. bauksytów, znany pod popularną nazwą „Alka-Elektro”, barwy czarnej osiąga dużą…

21.01.2020

Zaprawy gipsowe

Zaprawy gipsowe Zaprawy gipsowe są to mieszaniny gipsu palonego z wodą w określonym stosunku. Gips palony otrzymuje się przez wypalanie…

21.01.2020

Zaprawy budowlane

Zaprawy budowlane Zaprawy budowlane są to mieszaniny o określonym stosunku spoiwa, kruszywa i wody (program uprawnienia budowlane na komputer). Dzięki…

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !