Uprawnienia budowlane - blog

21.01.2020

Ceramika budowlana

Ceramika budowlana   Ceramiczne wyroby budowlane produkuje się z odpowiedniej i właściwie przygotowanej gliny jako surowca (program uprawnienia budowlane na…

21.01.2020

Kamienie narzutowe

Kamienie narzutowe Kamienie narzutowe są pochodzenia polodowcowego. Przeważnie są to granity i gneisy, poza tym: piaskowce, porfiry, wapienie itp. Kamienie…

21.01.2020

Kamienie naturalne

Kamienie naturalne Kamienie naturalne otrzymuje się ze skał występujących wewnątrz lub na powierzchni skorupy ziemskiej. Skały ze względu na pochodzenie…

21.01.2020

Drewno stolarskie i ciesielskie

Drewno stolarskie i ciesielskie Drewno dzieli się zwykle na dwa rodzaje: a) drewno z drzew iglastych, b) drewno z drzew…

20.01.2020

Smoły z węgla kamiennego

Smoły z węgla kamiennego Przy ogrzewaniu węgla bez dostępu powietrza, czyli tzw. suchej destylacji, otrzymuje się koks, gaz, a jako…

20.01.2020

Penetracja

Penetracja   Miarą penetracji wg PN/C-04134 jest głębokość, na jaką zagłębia się w badany asfalt znormalizowana igła w ciągu 5…

20.01.2020

Asfalty

Asfalty Asfalty są substancjami pochodzenia naturalnego lub otrzymywane są z przeróbki ropy naftowej, w której stanowią najcięższe frakcje. Asfalty składają…

20.01.2020

Cementy kwasoodporne

Cementy kwasoodporne Cementy kwasoodporne są mieszaniną łącznie przemielonych ziarn kwarcu z krzemionką pokaolinową lub fluorkiem krzemowo-sodowym Na2SiF,;, która po zarobieniu…

20.01.2020

Mieszanina cementu portlandzkiego

Mieszanina cementu portlandzkiego Mieszanina cementu portlandzkiego i składnika rozszerzającego się w ilości 90-4-95% cementu i 5-4-10% (wagowo) składnika rozszerzającego się1).…

20.01.2020

Spoiwo żużlowo-wapienne

Spoiwo żużlowo-wapienne Spoiwo żużlowo-wapienne otrzymuje się bądź przez łączny przemiał wysuszonego granulowanego żużla wielkopiecowego z wapnem hydratyzowanym lub niegaszonym w…

20.01.2020

Cementy żużlowe

Cementy żużlowe Cement żużlowy bezklinkierowy (program uprawnienia budowlane na komputer). Cement żużlowy bezklinkierowy otrzymuje się przez łączny przemiał wysuszonego żużla…

20.01.2020

Cement hutniczy

Cement hutniczy Cement hutniczy jest dokładnie zmieloną mieszaniną klinkieru cementowego z żużlem wielkopiecowym granulowanym (program uprawnienia budowlane na komputer). Zgodnie…

20.01.2020

Żużel pienisty

Żużel pienisty Żużel pienisty otrzymywany jest w bryłach o średnicy około 30 cm przez ostudzenie małą ilością wody strumienia płynnego…

20.01.2020

Krzemionka pokaolinowa

Krzemionka pokaolinowa Otrzymuje się ją jako produkt odpadkowy przy wyrobie z gliny kaolinowej, siarczanów glinowych, ałunów i chlorku glinowego (program…

20.01.2020

Domieszki hydrauliczne

Domieszki hydrauliczne Domieszki hydrauliczne są ciałami mineralnymi, które dodane w stanie sproszkowanym do zwykłego wapna nadają mu własności hydrauliczne, to…

20.01.2020

Istota procesu hydratacji

Istota procesu hydratacji Istota procesu hydratacji wyjaśnia cenną właściwość cementu glinowego, a mianowicie jego odporność chemiczną, która stanowi dalszą różnicę…

20.01.2020

Cementy szybkosprawne

Cementy szybkosprawne Ostatnio zostały wprowadzone na rynek budowlany cementy szybkosprawne marki 400 i 500 (program uprawnienia budowlane na komputer). Cementy…

20.01.2020

Higroskopijność cementu

Higroskopijność cementu Higroskopijność cementu, czyli sorpcja wilgoci z powietrza, znacznie się zmniejsza, dzięki czemu cement zachowuje swe właściwości nawet przy…

20.01.2020

Stałość objętości cementu

Stałość objętości cementu Cement powinien zachowywać stałość objętości po stwardnieniu (program uprawnienia budowlane na komputer). Według PN/B-30000 stałość objętości jest…

20.01.2020

Nieprzerwane narastanie wytrzymałości

Nieprzerwane narastanie wytrzymałości Nieprzerwane narastanie wytrzymałości może zachodzić tylko wtedy, jeżeli wyrób cementowy znajduje się w ciepłym i wilgotnym środowisku…

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !