Uprawnienia budowlane - blog

29.09.2020

Pale nabijane

Pale nabijane Pale nabijane są to pale betonowe lub żelbetowe, które betonuje się od razu w miejscu przeznaczenia w gruncie,…

29.09.2020

Dolny koniec pala

Dolny koniec pala Pale są to podłużne elementy z różnych materiałów, o stosunku boku przekroju (lub średnicy przekroju) o długości…

29.09.2020

Zwiększenie nośności fundamentów istniejących

Zwiększenie nośności fundamentów istniejących Sposoby zwiększenia nośności fundamentów można ująć w następujące punkty: a) poszerzenie fundamentów istniejących, b) pogłębienie fundamentów…

29.09.2020

Wody do cementu

Wody do cementu Wody do cementu należy dodawać stopniowo, stale mieszając. W ten sposób otrzymuje się jednorodny roztwór, lecz tylko…

29.09.2020

Fundamenty płytowe

Fundamenty płytowe Dla rygli dolnych, opartych na podłożu sprężystym, obowiązują wyprowadzone wzory transformacyjne. W analogiczny sposób można uzyskać wyniki dla…

29.09.2020

Sposób obniżania zwierciadła wody gruntowej

Sposób obniżania zwierciadła wody gruntowej Istnieje cały szereg zaleceń zmierzających do zabezpieczenia dna wykopów fundamentowych, które należy przestrzegać zarówno podczas…

29.09.2020

Oś paraboliczna

Oś paraboliczna Odnosi się to szczególnie do przypadku gruntów zwartych, kiedy to odpowiednie wykształcenie powierzchni wykopu nie przedstawia większych trudności.…

29.09.2020

Zbrojenie główne

Zbrojenie główne Płytę o kształcie wydłużonego prostokąta zbroi się jednokierunkowo. Przypadek ten jednak występuje rzadziej (dno kanału, wspólny fundament pod…

29.09.2020

Płyta żebrowa

Płyta żebrowa Płyta żebrowa w przypadku przyjętego rozkładu reakcji podłoża. Żebra zwiększają znacznie sztywność płyty, toteż płytę fundamentową żebrową traktować…

29.09.2020

Obciążenia zewnętrzne

Obciążenia zewnętrzne Jeśli obciążenia zewnętrzne, działające na płytę, układają się wzdłuż linii prostych, można zastosować przybliżony sposób obliczeń, polegający na…

29.09.2020

Właściwy kształt płyty

Właściwy kształt płyty Właściwy kształt płyty uzyskuje się najczęściej, wysuwając płytę poza obrys budynku. Wysunięcie takie jest konieczne również w…

29.09.2020

Konstrukcja fundamentów rusztowych

Konstrukcja fundamentów rusztowych Obliczenie prowadzi się w taki sam sposób, jak w przypadku uwzględniania skręcania. Szczegółowy tok postępowania objaśniony zostanie…

29.09.2020

Ruszt z węzłami sztywnymi

Ruszt z węzłami sztywnymi Przecinające się w węzłach układu belki tworzą w tych miejscach połączenia monolityczne. Przy obciążeniu pionowym poszczególne…

29.09.2020

Zmiany cech podłoża

Zmiany cech podłoża W obecnym stanie wiedzy można więc zawsze spodziewać się dość znacznych różnic pomiędzy rzeczywistym a obliczeniowym rozkładem…

28.09.2020

Posadowienie szkieletu budynku

Posadowienie szkieletu budynku Postępowanie takie związane jest wprawdzie z ryzykiem otwarcia się szczeliny na krawędzi górnej posadawianej ścianki wypełniającej, łatwiej…

28.09.2020

Podpory fundamentu

Podpory fundamentu W tej metodzie przyjmuje się, że słupy stanowią podpory fundamentu. Założenie takie, umożliwiające obliczanie ławy fundamentowej jako belki…

28.09.2020

Obliczone reakcje X

Obliczone reakcje X Współczynniki w ki oblicza się ze wzoru i tablicy współczynników Fki, biorąc pod uwagę długość odcinka dj…

28.09.2020

Wszystkie współczynniki

Wszystkie współczynniki Wszystkie współczynniki po lewej stronie równania mogą być sprowadzone za pomocą zależności do nieznanych parametrów au. Po prawej…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !