Uprawnienia budowlane - blog

21.10.2020

Sposób zbrojenia ścianek leja

Sposób zbrojenia ścianek leja Sposób zbrojenia ścianek leja - prętami bez odgięć. Pręty 1, 2, 3, 4 o długości stałej…

21.10.2020

Rozwiązanie naroża

Rozwiązanie naroża Rozwiązanie naroża, w którym dla przeniesienia momentów podporowych przewidziane są tylko dodatkowe wkładki. Sposób ten powodujący pewne zwiększenie…

21.10.2020

Konstrukcja silosów prostokątnych

Konstrukcja silosów prostokątnych Rosji przy projektowaniu dużych lejów w silosach stosowano rachunek różnic skończonych. Poszczególne ściany leja podzielono siatką prostokątną…

21.10.2020

Obliczanie parcia poziomego

Obliczanie parcia poziomego Bukowski proponuje przy obliczaniu parcia poziomego zastosować wykres parcia przebiegający między wykresem Janssena i wykresem uzyskanym w…

21.10.2020

Materiał sypki w stanie kinetycznym

Materiał sypki w stanie kinetycznym Teoria Janssena traktuje parcie materiału na ścianę silosu jako parcie w stanie spoczynku. Doświadczenia jednak…

21.10.2020

Średnice komór okrągłych

Średnice komór okrągłych Średnice komór okrągłych wahają się w granicach od 4H-20 m i są uzależnione głównie od właściwości składowanego…

21.10.2020

Silosy o przekroju prostokątnym

Silosy o przekroju prostokątnym Dna płytowe to przeważnie stropy grzybkowe (typ V dla ścian komór opartych bezpośrednio na fundamencie oraz…

21.10.2020

Sposób posadowienia

Sposób posadowienia Sposób posadowienia, zależny od obciążenia i rodzaju gruntu, w dużym stopniu wpływa na koszt całej konstrukcji. Dlatego przy…

21.10.2020

Słupy stojaków

Słupy stojaków Słupy tych stojaków opierają się na posadowionych na palach stopach kielichowych: w środkowych - po cztery słupy, w…

21.10.2020

Przekrój pionowy

Przekrój pionowy Przekrój pionowy przez ścianę wspornikową skrajną. Zbrojenie ściany środkowej między dwiema komorami. Pręty pionowe konstrukcyjne mają średnicę 8-12…

21.10.2020

Wyznaczanie sił

Wyznaczanie sił Do wyznaczenia sił potrzebna jest znajomość prędkości zsuwu v, aż do oceny jej wartości końcowej, przez określenie głębokości…

20.10.2020

Składowania materiałów

Składowania materiałów W przypadku składowania materiałów o uziarnieniu 1 do 3 mm, zwykłe wyprawy tynkowe ulegają szybszemu ścieraniu się i…

20.10.2020

Zasobniki niskie

Zasobniki niskie Zasobniki te, zaopatrzone w pionowe ścianki o wysokości nie przekraczającej połowy ich rozpiętości (por. rys. 2-2c), należy obliczać…

20.10.2020

Sposób obliczenia zasobników prefabrykowanych

Sposób obliczenia zasobników prefabrykowanych Sposób obliczenia zasobników prefabrykowanych zależy od rodzaju układu konstrukcyjnego. Układ ten może być panwiowo-ryglowy, przestrzenny lub…

20.10.2020

Fundamenty zasobników

Fundamenty zasobników Fundamenty zasobników są zwykle fundamentami płytkimi; stosuje się tu zazwyczaj pojedyncze stopy, ławy szeregowe o układzie poprzecznym lub…

20.10.2020

Głębokość komór zasobników

Głębokość komór zasobników Głębokość komór zasobników zależy głównie od żądanej pojemności, właściwości składowanego materiału oraz ewentualnie - przy materiałach miałkich…

20.10.2020

Badanie modelowe basenu pływackiego

Badanie modelowe basenu pływackiego W ramach prac badawczych Katedry Konstrukcji Żelbetowych Pol. Wrocł. przeprowadzono badanie na modelu basenu pływackiego opartego…

20.10.2020

Wielka zaleta gipsu

Wielka zaleta gipsu Wielką zaletą gipsu jest łatwa obrabialność oraz możliwość wykonania dowolnie skomplikowanej konstrukcji. Stosunkowo niski koszt materiału i…

20.10.2020

Próbne obciążenie konstrukcji

Próbne obciążenie konstrukcji Praktyka wykazuje coraz wyraźniej, że oszczędne i prawidłowe obliczenie i wymiarowanie konstrukcji żelbetowych analitycznymi metodami statyki jest…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !