Uprawnienia budowlane - blog

16.09.2020

Wykorzystanie prądu elektrycznego

Wykorzystanie prądu elektrycznego Ograniczenie u nas w kraju wykorzystania prądu elektrycznego pochodzi stąd, że: 1. wymaga dużej ostrożności ze względu…

15.09.2020

Maty grzejne

Maty grzejne Maty grzejne są to po prostu elastyczne przykrycia złożone z kilku warstw różnych materiałów. Ze względu na wymiary,…

15.09.2020

Rozpoczęcie nagrzewania

Rozpoczęcie nagrzewania W dostosowaniu do tych transformatorów sieć zasilająca powinna być na napięcie 220 lub 380 V, tablica rozdzielcza, a…

15.09.2020

Elektrody taśmowe

Elektrody taśmowe Elektrody taśmowe mogą być wykorzystane także do jednostronnego nagrzewania, co stosowane jest przy grubych elementach, grubszych niż 40…

15.09.2020

Podgrzewanie od zewnątrz

Podgrzewanie od zewnątrz Podgrzewanie od zewnątrz z zamkniętych komór. Komory zamknięte uzyskuje się przez wprowadzenie odpowiednich zasłon i wykorzystanie betonowych…

15.09.2020

Ogrzewanie bezpośrednie

Ogrzewanie bezpośrednie Do ogrzewania bezpośredniego, zwanego także skrośnym, stosuje się obecnie głównie prąd zmienny, ale, jak wykazały liczne badania i…

14.09.2020

Obróbka cieplna betonu

Obróbka cieplna betonu Podgrzewanie betonu staje się jednak technologicznie uzasadnione dopiero wtedy, gdy moduł powierzchniowy podgrzewanej konstrukcji jest większy od…

14.09.2020

Punkt wyjściowy

Punkt wyjściowy Obliczenia wg równania spadku temperatur M. Mayera. Punktem wyjściowym obliczeń w oparciu o równanie M. Mayera jest ustalenie…

14.09.2020

Bilans cieplny

Bilans cieplny Dla zwykłych cementów portlandzkich o temperaturze + 18°C egzotermia reakcji rozpoczyna się dopiero po upływie ok. 3 godzin…

14.09.2020

Zjawiska cieplne

Zjawiska cieplne Do wytwarzania pary istnieją obecnie w kraju tylko wytwornice, które dają parę o niskim ciśnieniu. Badania wykazały, że…

14.09.2020

Podgrzewacz wody

Podgrzewacz wody W opracowaniu konstrukcyjnym jest aktualnie specjalny podgrzewacz wody typu AGW-100, opalany olejem napędowym. Przewidziana wydajność cieplna - 60…

11.09.2020

Maksymalne dopuszczalne temperatury

Maksymalne dopuszczalne temperatury Maksymalne dopuszczalne temperatury mieszanki betonowej w betoniarce. Zakładając, że temperatura cementu mieści się w granicach - 2…

11.09.2020

Przygotowanie i dozowanie domieszek

Przygotowanie i dozowanie domieszek W zasadzie wszystkie z wymienionych domieszek występują w postaci ciał stałych (proszek, granulki lub okruchy). Do…

11.09.2020

Typowe plastyfikatory

Typowe plastyfikatory Typowe plastyfikatory produkowane w Polsce opóźniają nieznacznie czas wiązania cementu (program uprawnienia budowlane na komputer). W wielu krajach…

10.09.2020

Azotyn sodowy

Azotyn sodowy Według S. A. Mironowa przy temperaturze średniej - 10°C wystarczy dodać 6-8% azotynu, a dopiero przy temperaturze -…

10.09.2020

Dodatek węglanów

Dodatek węglanów Dodatek węglanów w ilości 15% pozwala na wiązanie betonów bez ochrony nawet w temperaturze - 30°C (program uprawnienia…

10.09.2020

Domieszka mielonego wapna palonego

Domieszka mielonego wapna palonego Chlorek wapniowy może być stosowany do mieszanki betonowej tylko po uprzednim rozpuszczeniu w wodzie zarobowej. Roztwór…

10.09.2020

Chlorek wapniowy

Chlorek wapniowy W wielu badaniach stwierdzono na przykład, że dodatek 4% chlorku wapniowego obniża wytrzymałość 28-dniową w przypadku dojrzewania betonów…

10.09.2020

Woda zarobowa do betonów

Woda zarobowa do betonów Kruszywa wybitnie nie nadające się do betonów wykonywanych zimą i betonów mrozoodpornych to te, które są…

09.09.2020

Cementy hutnicze do betonów

Cementy hutnicze do betonów Instrukcja MB i PMB oraz ITB z roku 1966 dopuszcza stosowanie cementów hutniczych do betonów wykonywanych…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !