Uprawnienia budowlane - blog

23.07.2020

Strop staloceramiczny

Strop staloceramiczny Strop staloceramiczny ocieplono od spodu płytami wiórkowo-cemento- wymi o grubości 5 cm, a na wierzchu wykonano warstwę pumeksobetonu…

23.07.2020

Temperatura powietrza w pomieszczeniu

Temperatura powietrza w pomieszczeniu Temperatura powietrza w pomieszczeniu wynosiła ok. 23°C, a wilgotność względna 28%. Pomierzony współczynnik przenikania ciepła k…

23.07.2020

Zawilgocenie stropodachów

Zawilgocenie stropodachów Zawilgocenie stropodachów jest spowodowane nie tylko przez kondensację pary wodnej, lecz bardzo często następuje już podczas wykonywania robót,…

23.07.2020

Ujemne skutki

Ujemne skutki Ujemne skutki, gdyż w czasie mrozów w wielu miejscach na ścianach pojawia się wilgoć, a nawet szron (program…

23.07.2020

Szczególne zagadnienia projektowania

Szczególne zagadnienia projektowania Ściany z lekkich betonów kruszywowych muszą być wykonywane bardzo starannie, aby w każdym przekroju struktura betonu była…

23.07.2020

Różnica zawilgocenia

Różnica zawilgocenia Po wyschnięciu różnica zawilgocenia utrzymywała się w dalszym ciągu, ale była o wiele mniejsza (program uprawnienia budowlane na…

23.07.2020

Sposób użytkowania budynku

Sposób użytkowania budynku Sposób użytkowania budynku, czyli tzw. klimat wewnętrzny, wpływa na wilgotność materiałów w przegrodach wskutek wytwarzania się warunków…

23.07.2020

Wpływ zawilgocenia

Wpływ zawilgocenia Interesująca jest jeszcze sprawa wpływu zawilgocenia na przewodność cieplną w temperaturze poniżej zera. Otóż powszechnie panuje pogląd, że…

23.07.2020

Przewodność cieplna

Przewodność cieplna Przewodność cieplna zależy nie tylko od ilości wilgoci w przegrodzie lecz również od jej rozmieszczenia (program uprawnienia budowlane…

23.07.2020

Opór dyfuzyjny

Opór dyfuzyjny W ścianach zasada ta nie zawsze może być realizowana, gdyż materiały o małym oporze dyfuzyjnym ulegają na ogół…

23.07.2020

Betony lekkie

Betony lekkie Betony lekkie mają dobre własności cieplno-wilgotnościowe i dlatego stanowią cenny materiał do wykonywania przegród zewnętrznych (program uprawnienia budowlane…

22.07.2020

Okres obserwacji

Okres obserwacji Dla cięgien 2 0 2,5 mm i 7 02,5 mm uzyskał podobne wartości przyrostów długości zakotwień. Wahały się…

22.07.2020

Długość zakotwienia strun gładkich

Długość zakotwienia strun gładkich Długość zakotwienia strun gładkich w porównaniu ze stalą profilowaną jest w tym przypadku dla obu betonów…

22.07.2020

Specyfika konstrukcji

Na temategzaminu Konstrukcje sprężone z betonów lekkich wykonywane być mogą zarówno techniką strunową jak i kablową. Dla obydwu tych technik…

22.07.2020

Pierwszy pręt poprzeczny

Pierwszy pręt poprzeczny Pierwszy pręt poprzeczny nie może być umieszczony dalej od czoła belki niż w odległości 4 cm. Poza…

22.07.2020

Zbrojenia płyt stali żebrowanych

Zbrojenia płyt stali żebrowanych   W przypadku zastosowania do zbrojenia płyt stali żebrowanych o Qr > 2500 kG/cm2 należy zwiększyć…

22.07.2020

Przyrost ugięć płyt

Przyrost ugięć płyt Przez pierwsze pięć miesięcy wykres przyrostu ugięć tych płyt jest prawie równoległy do wykresu przyrostu ugięć płyt…

22.07.2020

Wyniki badań

Wyniki badań Jak można wnioskować z danych w literaturze rosyjskiej, a także z wyników badań aktualnie prowadzonych w ITB, pomierzone…

22.07.2020

Badania elementów gazobetonowych

Badania elementów gazobetonowych W badaniach elementów gazobetonowych przeprowadzonych w ITB otrzymano wartości w granicach 0,2-0,35. Badania przeprowadzono na elementach o…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !