Uprawnienia budowlane - blog

15.04.2020

Iniektor

Iniektor Iniektor, inżektor - strumienica przetłaczająca czynnik do obszaru o ciśnieniu wyższym niż ciśnienie atmosferyczne ejektor. Iniektor elektronowy - wyrzutnia…

15.04.2020

Indykatrysa rozproszenia

Indykatrysa rozproszenia   Indykatrysa rozproszenia - wykres wektorowy przedstawiający zależność natężenia promieniowania od kąta rozproszenia. Indywiduum chemiczne 1  substancja (chemiczna)…

15.04.2020

Indukcyjność rozproszenia transformatora

Indukcyjność rozproszenia transformatora   Indukcyjność rozproszenia transformatora - część indukcyjności uzwojenia odpowiadająca strumieniowi magnetycznemu rozproszenia tego uzwojenia, a więc ta…

15.04.2020

Indeks reaktywności

Indeks reaktywności Indeks reaktywności - wskaźnik charakteryzujący ilościowo podatność danego położenia w cząsteczce na dany typ reakcji chemicznej. Indeks słów…

15.04.2020

Impregnarka

Impregnarka   Impregnarka - urządzenie do impregnowania, czyli nasycania nasiąkliwych materiałów (np. papieru, laminatów) cieczami impregnującymi. Impregnat - środek do…

15.04.2020

Imadło ręczne

Imadło ręczne   Imadło ręczne, imadełko - uchwyt do zamocowywania małych przedmiotów przy ich obróbce ręcznej, trzymany podczas pracy przez…

15.04.2020

Ichtiol

Ichtiol Ichtiol - olej otrzymywany (przez wytlewanie) z asfaltu naturalnego występującego w Seefeld (Austria), którego złoża zawierają liczne szczątki ryb;…

15.04.2020

Hydroksykwasy

Hydroksykwasy Hydroksykwasy, alkoholokwasy - kwasy karboksylowe zawierające w cząsteczce jedną lub więcej grup wodorotlenowych - OH (alkoholowych lub fenolowych); ważniejsze…

15.04.2020

Hydrobus

Hydrobus Hydrobus, tramwaj wodny, autobus wodny - statek pasażerski służący do utrzymywania komunikacji wodnej i turystyki w obrębie miast i…

15.04.2020

Homonim

Homonim   Homonim - wyraz mający jednakowe brzmienie z innym wyrazem i jednakową pisownię, lecz różniący się znaczeniem (homograf) lub…

15.04.2020

Holender pralny

Holender pralny Holender pralny - papieru, holender do prania szmat (program uprawnienia budowlane na komputer). Holendrowanie 1 - rodzaj niestateczności…

15.04.2020

Hipsotermometr

Hipsotermometr Hipsotermometr, termobarometr - przyrząd do wyznaczania wysokości punktu nad poziomem morza na podstawie temperatury wrzenia wody w danym punkcie…

15.04.2020

Hiperbole

Hiperbole   Hiperbole - rakietowe materiały pędne ciekłe, składające się z dwu płynów: samozapłonowego paliwa i utleniacza, które przy zetknięciu…

15.04.2020

Hemoproteidy

Hemoproteidy   Hemoproteidy - białka złożone, w których hem lub hemina stanowi koenzym (grupę prostetyczną). Hemorezistometr - aparat do pomiaru…

15.04.2020

Helikopterowiec

Helikopterowiec Helikopterowiec - lotniskowiec śmigłowcowy (program uprawnienia budowlane na komputer). Heling. ława montażowa - stanowisko budowy małych statków wodnych, zespołów…

15.04.2020

Hartowanie przerywane

Hartowanie przerywane   Hartowanie przerywane - hartowanie stopniowe, przy którym chłodzenie przedmiotu hartowanego odbywa się w sposób przerywany i polega…

15.04.2020

Hangar

Hangar Hangar - budynek przeznaczony do lokowania statków powietrznych lub małych statków wodnych, zwłaszcza sportowych, w celu zabezpieczenia ich przed…

15.04.2020

Hamulec cierny

Hamulec cierny Hamulec cierny - hamulec, w którym sprzężenie członu hamującego i hamowanego następuje na skutek tarcia; moment tarcia jest…

15.04.2020

Halobionty

Halobionty Halobionty - zwierzęta i rośliny żyjące wyłącznie w wodach lub glebach silnie zasolonych; zob. halo- fity (program uprawnienia budowlane…

15.04.2020

Habilitacja

Habilitacja   Habilitacja - postępowanie mające na celu uzyskanie stopnia doktora habilitowanego oraz uprawnień samodzielnego pracownika naukowego; warunkiem przystąpienia do…

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !