Uprawnienia budowlane - blog

22.07.2020

Metoda Muraszowa

Metoda Muraszowa W Polsce najszerzej stosowana jest metoda Muraszowa. Metoda ta, opracowana w zasadzie tylko dla obliczania ugięć konstrukcji pod…

22.07.2020

Naprężenia dopuszczalne

Naprężenia dopuszczalne W przypadku konstrukcji zbrojonych z betonów lekkich szerokość rozwarcia rys sprowadza się tylko dla betonów o strukturze zwartej,…

22.07.2020

Badania skrócone

Badania skrócone W celu przeprowadzenia badań skróconych należy pobrać z bieżącej produkcji przynajmniej 9 elementów o wymiarach w rzucie 40×40…

22.07.2020

Powlekanie prętów zbrojenia

Powlekanie prętów zbrojenia Powlekanie prętów zbrojenia mleczkiem cementowym bez dodatkowych domieszek jest zabezpieczeniem raczej mało skutecznym. Podstawową wadą tego rodzaju…

22.07.2020

Konstrukcje z żużlobetonu

Konstrukcje z żużlobetonu Konstrukcje z żużlobetonu nie powinny być więc stosowane w warunkach silnego zawilgocenia (bezpośredni kontakt z wodą, zawilgocenie…

22.07.2020

Dodatki hydrauliczne

Dodatki hydrauliczne Dla konstrukcji żelbetowych z betonu zwykłego norma PN-63/B-06250 przewiduje minimalne zawartości cementu w 1 m3 betonu. Jako dodatki…

22.07.2020

Zmiany odkształceń

Zmiany odkształceń Zmiany odkształceń i naprężeń własnych zachodzących z biegiem czasu w zbrojeniu trzech grup płyt różnej produkcji - wg…

22.07.2020

Zbrojenia w elementach zbrojonych

Zbrojenia w elementach zbrojonych Szabo badał zakotwienie zbrojenia w elementach zbrojonych siatkami zgrzewanymi o małych średnicach prętów. W elementach próbnych…

22.07.2020

Przyczepność betonu do prętów

Przyczepność betonu do prętów Przyczepność betonu do prętów z powłoką asfaltową jest mniejsza niż do prętów z powloką kazeinowo-cementową. Bardzo…

22.07.2020

Spawanie prętów

Spawanie prętów Połączenie za pomocą spawania prętów zbrojenia w przestrzenny szkielet stwarza szczególnie korzystne warunki współpracy zbrojenia z betonem. Potwierdzają…

22.07.2020

Zbrojenia z betonem

Zbrojenia z betonem W celu ścisłego określenia ramienia sił wewnętrznych z - zbrojenie górne belki zostało odsłonięte, w wyniku czego…

22.07.2020

Korzystniejsze warunki współpracy

Korzystniejsze warunki współpracy Korzystniejsze warunki współpracy zbrojenia z betonem zapewnia stosowanie do betonu piasku naturalnego. W przypadku elementów żużlobetonowych stwierdzono…

22.07.2020

Spadek naprężeń przyczepności

Spadek naprężeń przyczepności Spadek naprężeń przyczepności w miarę wzrostu średnicy pręta ma tu podobny przebieg (program uprawnienia budowlane na komputer).…

22.07.2020

Projektowanie konstrukcji

Projektowanie konstrukcji Projektowanie konstrukcji z betonów kruszywowych o strukturze zwartej i wytrzymałości powyżej 170-200 kG/cm2 praktycznie rzecz biorąc nie różni…

22.07.2020

Wytrzymałość prefabrykatów wielkowymiarowych

Wytrzymałość prefabrykatów wielkowymiarowych Wytrzymałość prefabrykatów wielkowymiarowych uważamy za identyczną z wytrzymałością betonu, użytego do ich wykonania. Ściany wielk obłokowe z…

22.07.2020

Wytrzymałość ścian murowanych

Wytrzymałość ścian murowanych Wytrzymałość ścian murowanych na sucho jest wyższa od wytrzymałości ścian wykonywanych w sposób tradycyjny (przy użyciu zaprawy).…

22.07.2020

Urabialna zaprawa

Urabialna zaprawa Mury wykonane na źle urabialnej zaprawie wykazują większe odkształcenia pod obciążeniem, a wytrzymałość ich jest o 10-25% mniejsza…

22.07.2020

ściany, rysy pionowe

ściany, rysy pionowe W przypadku bloków z materiału o dużym współczynniku sprężystości spadek wytrzymałości muru, spowodowany zastąpieniem mocnej zaprawy -…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !