Uprawnienia budowlane - blog

13.01.2020

Kotwienie i złącza

Kotwienie i złącza Kotwienie ścian osłonowych do konstrukcji (uprawnienia budowlane). Ściany osłonowe w praktyce zagranicznej w większości przypadków kotwione (mocowane)…

13.01.2020

Taśmy i kity uszczelniające

Taśmy i kity uszczelniające Taśmy i kity uszczelniające stosowane za granicą są chwilowo u nas mało dostępne (uprawnienia budowlane). Z…

13.01.2020

Izolacja paroszczelna

Izolacja paroszczelna Dobra izolacja paroszczelna powinna posiadać następujące cechy: 1) opór przenikania pary wodnej powinien być powyżej 10 m2 godz…

13.01.2020

Spienione tworzywa sztuczne

Spienione tworzywa sztuczne Nadają się do stosowania jako izolacja termiczna. Najlepszy jest styropian (spieniony polistyren) (uprawnienia budowlane). Do wad styropianu…

13.01.2020

Betony lekkie

Betony lekkie Do ścian warstwowych można stosować gazobeton o ciężarze objętościowym y = 350, dla którego współczynnik przewodności cieplnej X…

13.01.2020

Okładziny z płyt pilśniowych

Okładziny z płyt pilśniowych Stanowią one dobrą warstwę chłonną, zwiększającą izolacyjność cieplną ściany oraz izolują dobrze mostki termiczne (uprawnienia budowlane).…

13.01.2020

Okładziny ze stali nierdzewnej

Okładziny ze stali nierdzewnej Okładziny te znajdują zastosowanie w ścianach osłonowych na Zachodzie. Zaletami tych okładzin jest wysoka odporność na…

13.01.2020

Okładzina azbestowo-cementowa

Okładzina azbestowo-cementowa Wadą okładzin azbestowo-cementowych jest ich kruchość. Do okładzin zewnętrznych ścian osłonowych w warunkach krajowych można stosować przede wszystkim…

13.01.2020

Materiały do ścian osłonowych

Materiały do ścian osłonowych W projektowaniu ścian osłonowych należy przewidzieć łatwy dostęp przy oczyszczeniu powierzchni elewacyj- nych z brudu i…

13.01.2020

Grubość szczeliny wentylowanej

Grubość szczeliny wentylowanej Grubość szczeliny wentylowanej waha się w granicach 15H-25 mm; dla okładziny z blachy wynosi 15 mm, a…

13.01.2020

Szkielety azbestowo-cementowe

Szkielety azbestowo-cementowe Szkielety azbestowo-cementowe wykonuje się ze specjalnych kształtek umieszczanych na obwodzie, w środku zaś stosuje się łaty drewniane. Kształtki…

12.01.2020

Ściany o konstrukcji ramowej

Ściany o konstrukcji ramowej Ściany osłonowe mogą też być wykonywane tylko z zamocowaniem na słupkach lub tylko na ryglach przytwierdzonych…

11.01.2020

Wymagania przeciwpożarowe

Wymagania przeciwpożarowe Przenoszenie się ognia może nastąpić z zewnątrz budynku, z piętra na piętro, z pomieszczenia do pomieszczenia (uprawnienia budowlane).…

11.01.2020

Izolacyjność akustyczna

Izolacyjność akustyczna Ściany osłonowe powinny zabezpieczać wnętrze budynku przed hałasami zewnętrznymi, przed przenoszeniem się wibracji wzdłuż ściany, przed samoistnym wytwarzaniem…

10.01.2020

Wymagania cieplno-wilgotnościowe

Wymagania cieplno-wilgotnościowe Tradycyjne ściany z cegły pełnej ceramicznej grubości 51 cm z obustronnym tynkiem mają współczynnik przenikania ciepła k =…

10.01.2020

Konstrukcja nośna

Konstrukcja nośna Ściany osłonowe można klasyfikować wg kilku kryteriów: w zależności od’ materiału, ich konstrukcji nośnej, od struktury użytego materiału,…

10.01.2020

Ściany osłonowe

Ściany osłonowe W budownictwie tradycyjnym ściany murowane zewnętrzne są nośne i mają wystarczającą izolacyjność termiczną (uprawnienia budowlane). Dla warunków centralnej…

10.01.2020

Elementy dachowe

Elementy dachowe Do elementów dachowych zaliczamy prefabrykaty gzymsowe, płyty dachowe oraz w przypadku dachów dwuspadkowych — prefabrykaty szczytowe (uprawnienia budowlane).…

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !