Uprawnienia budowlane - blog

22.07.2020

Rodzaje ścian i specyfika konstrukcji

Rodzaje ścian i specyfika konstrukcji Jako konstrukcje niezbrojone betony lekkie znajdują zastosowanie w postaci ścian konstrukcyjnych (program uprawnienia budowlane na…

21.07.2020

Skurcz i odkształcalność betonu

Skurcz i odkształcalność betonu Skurcz i odkształcalność betonu pod wpływem zmian temperatur uwzględnia się tylko niekiedy w obliczeniach statycznych (program…

21.07.2020

Przekrycie kościoła

Przekrycie kościoła Podobną konstrukcję zastosowano jako przekrycie kościoła w Louisville. Dach w kształcie siodłowej paraboloidy hiperbolicznej ma grubość 8,75 cm…

21.07.2020

Widok ściany monolitycznej

Widok ściany monolitycznej Obecnie problem wykorzystania gruzu ceglanego należy już do przeszłości, aktualne pozostaje natomiast wykorzystanie kruszywa z miejscowych skał…

21.07.2020

Ściany z prefabrykatów wielkowymiarowych

Ściany z prefabrykatów wielkowymiarowych Przykład wieloblokowych elementów żużlobetonowych, z których wykonano szereg budynków mieszkalnych w Warszawie, ciężar żużlobetonu wynosi 1,5-1,6…

21.07.2020

Bloczki z betonu

Bloczki z betonu Bloczki z betonu odmiany 05 i 06 przeznaczone są głównie dla niekonstrukcyjnych ścian wypełniających, a bloczki z…

21.07.2020

Pręty zbrojenia w betonach

Pręty zbrojenia w betonach Jeżeli zachodzi możliwość zawilgocenia lub jeżeli wbudowywany beton jest bardzo mokry, to konstrukcja elementu powinna być…

21.07.2020

Aktywator masy popiołowej

Aktywator masy popiołowej Jako aktywator masy popiołowej stosowany jest surowy kamień gipsowy rozmielony tak, aby zawartość ziaren drobniejszych niż 80…

21.07.2020

Transport spoiwa

Transport spoiwa Transport spoiwa odbywać się może za pomocą urządzeń mechanicznych lub pneumatycznych. Gotowe spoiwo może być użyte do zakładu…

21.07.2020

Technologiczne metody produkcji

Technologiczne metody produkcji Technologiczne metody produkcji niskoprężnie-naparzanych elementów popiołobetonowych można również sklasyfikować ze względu na rodzaj użytych spoiw (program uprawnienia…

21.07.2020

Nasiąkliwość popiołobetonów

Nasiąkliwość popiołobetonów Nasiąkliwość popiołobetonów zależy od porowatości i od ciężaru objętościowego i waha się od 20-40% m. Mazur uzyskał wartości…

21.07.2020

Spoiwa cementowe

Spoiwa cementowe Wpływ ilości spoiwa cementowego na wytrzymałość popiolobetonu charakteryzują wyniki badań Mazura. Zwraca w tym przypadku uwagę przyrost wytrzymałości…

21.07.2020

Masa pianobetonowa

Powierzchnię masy pianobetonowej W celu otrzymania masy pianobetonowej do mieszalnika 3 zlewa się najpierw zaprawę cementową, a następnie pianę. Mieszanie…

21.07.2020

Wartości emulsji pianotwórczej

Wartości emulsji pianotwórczej O wartości emulsji pianotwórczej świadczy wydajność i trwałość piany. Do sprawdzenia tych cech służy przyrząd CNIPS-1 (program…

21.07.2020

Korzeń mydlika

Korzeń mydlika Korzeń mydlika rozdrobniony na cząstki o wymiarach 14-2 mm zalewa się dziesięciokrotną ilością wody (wagowo) i pozostawia na…

21.07.2020

Rodzaje środków pianotwórczych

Rodzaje środków pianotwórczych Podzielić je można na dwie grupy (program uprawnienia budowlane na komputer). Jedna grupa wykazuje wyraźnie większą wiskozę…

21.07.2020

Rodzaj wypełniacza

Rodzaj wypełniacza   Rodzaj wypełniacza i jego uziarnienie wpływają w sposób istotny na właściwości pianobetonu. Jako wypełniacze mogą być stosowane…

21.07.2020

Kapilarne podciąganie wody

Kapilarne podciąganie wody Zawilgocenie wskutek kapilarnego podciągania wody zachodzi wolniej przy betonach dojrzewających w normalnych warunkach niż naparzanych niskoprężnie (program…

21.07.2020

Skurcz i pęcznienie

Skurcz i pęcznienie Przyczyną utrudniającą szerokie zastosowanie pianobetonów jest skurcz zachodzący przy dojrzewaniu, który zależnie od warunków może trwać ok.…

21.07.2020

Beton komórkowy

Beton komórkowy W większości naszych zakładów produkcyjnych wyroby z betonu komórkowego wykonywane są w stalowych formach płaskich, o wysokości 24…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !