Uprawnienia budowlane - blog

10.01.2020

Wsporniki wychodzące ze ścian

  Wsporniki wychodzące ze ścian   Wsporniki wychodzące ze ścian wprowadzają utrudnienie w ich produkcji (niemożność produkcji w formach bateryjnych),…

10.01.2020

Wielkowymiarowe elementy klatek schodowych

Wielkowymiarowe elementy klatek schodowych Konstrukcyjnymi elementami klatek schodowych w budynkach z elementów wielkowymiarowych są żelbetowe płyty biegowe i spocznikowe oraz…

10.01.2020

Obciążenia poziome ścian usztywniających

Obciążenia poziome ścian usztywniających Obciążenia poziome ścian usztywniających Przy obliczaniu ścian usztywniających z prefabrykatów na obciążenie wiatrem, postępujemy podobnie jak…

10.01.2020

Monolityczność płyt stropowych

Monolityczność płyt stropowych W budynkach o konstrukcji szkieletowej ściany usztywniające są zazwyczaj daleko rozsunięte i dlatego płytom stropowym należy zapewnić…

10.01.2020

Sztywność przestrzenna budynku

Sztywność przestrzenna budynku Sztywność przestrzenną budynku uzyskuje się, jak już było powiedziane, przez zastosowanie odpowiednich ścian usztywniających, które powinny mieć…

10.01.2020

Połączenia słupa

Połączenia słupa   W celu ułatwienia montażu złącza zastosowano w tym rozwiązaniu rurkę ze stopkami. Rurka jednym końcem jest zabetonowana…

10.01.2020

Unifikacja elementów

Unifikacja elementów Dla potanienia wykonawstwa budynków o konstrukcji szkieletowej należy przeprowadzić możliwie dużą unifikację elementów (uprawnienia budowlane). Przystępując do typizacji…

10.01.2020

Odmiana układów słupowych

Odmiana układów słupowych Odmianą układów słupowych jest układ słupowo-płytowy, w którym wyeliminowane są belki, a płyty stropowe opierają się bezpośrednio…

10.01.2020

Układy prefabrykatów szkieletu

Układy prefabrykatów szkieletu Układy prefabrykatów szkieletu i dobór schematu konstrukcyjnego zależy, podobnie jak i w innych konstrukcjach uprzemysłowionych (uprawnienia budowlane),…

10.01.2020

Budynki o konstrukcji szkieletowej

Budynki o konstrukcji szkieletowej Wymogi elastycznego projektowania różnego rodzaju układów funkcjonalnych pomieszczeń, szczególnie w budynkach mieszkalnych, oraz wykonanie budynków wysokich…

10.01.2020

Termiczne izolacje złącz

Termiczne izolacje złącz Przekrój ściany w złąca powinien charakteryzować się podobną izolacyjnością termiczną w przekrojach poza złączem (uprawnienia budowlane). Spełnienie…

10.01.2020

Istotne niebezpieczeństwo zawilgocenia

Istotne niebezpieczeństwo zawilgocenia Istotne niebezpieczeństwo zawilgocenia i przewiewania ścian zewnętrznych stwarzają spoiny pionowe i poziome, występujące w elewacji budynku (uprawnienia…

10.01.2020

Obróbka płaszczyzn stykowych

Obróbka płaszczyzn stykowych   Ze względu na to, że klejenie wymaga precyzyjnej obróbki płaszczyzn stykowych, umożliwiającej wykonanie spoin o szerokości…

10.01.2020

Wymiarowe stypizowanie elementów

Wymiarowe stypizowanie elementów Typ II złącza, pomimo że nie pozwala na wymiarowe stypizowanie elementów, które w nim się zbiegają, posiada…

10.01.2020

Przekazywanie obciążenia

Przekazywanie obciążenia Przekazywanie obciążenia ze ścian górnych na dolne powinno odbywać się za pośrednictwem elementów betonowych o podobnej odkształcalności i…

10.01.2020

Rodzaje złącz

Rodzaje złącz Zadaniem złączy prefabrykatów ściennych płytowych jest spełnienie tych wymogów, które są stawiane poszczególnym elementom ściennym z tytułu ich…

10.01.2020

Materiał izolacji termicznej

Materiał izolacji termicznej Materiał izolacji termicznej o małej wytrzymałości — w tym wypadku styropian — stwarza dobrą dylatację, przedzielającą obie…

10.01.2020

Grubość ściany

Grubość ściany Duża stosunkowo grubość ściany i jednorodny porowaty pozwalają na płaskie ukształtowanie spoiny poziomej, bez obawy wsiąkania pod wpływem…

10.01.2020

Lepsze warunki użytkowe

Lepsze warunki użytkowe Budynki o tej konstrukcji dzięki cechom ceramiki zapewniają lepsze warunki użytkowe, lepszy mikroklimat pomieszczeń niż przy ścianach…

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !