Uprawnienia budowlane - blog

06.07.2020

Zmniejszenie nadpiętrzenia

Zmniejszenie nadpiętrzenia Zmniejszenie nadpiętrzenia można osiągnąć dwojako. Znanym i powszechni stosowanym sposobem jest wykonanie w obrębie luku pionowych ścian w…

06.07.2020

Korpus zapory ziemnej

Korpus zapory ziemnej Szczególnie kłopotliwym elementem przelewu w korpusie zapory ziemnej są jego przyczółki, które powinny przenosić parcie boczne nasypu…

06.07.2020

Przelewy zamknięte

Przelewy zamknięte Zależnie od wybranego rozwiązania korona przelewu może być w postaci przelewu o koronie opływowej , przelewu o poszerzonej…

06.07.2020

Skarpa odwodna zapory ziemnej

Skarpa odwodna zapory ziemnej Skarpa odwodna zapory ziemnej narażona jest na działanie mechaniczne spiętrzonych wód (program uprawnienia budowlane na komputer).…

03.07.2020

Zapora ziemna

Zapora ziemna Zaporę ziemną stanowi przegroda doliny wykonana z luźnych materiałów pochodzenia mineralnego: gliny, piasku, pospółki, żwiru lub kamienia (program…

03.07.2020

Filary zapór płytowych

Filary zapór płytowych Filary zapór płytowych wykonuje się z betonu lub żelbetu. W większości przypadków zbrojenie filara nie jest konieczne…

03.07.2020

Podparcia płyt

Podparcia płyt Pewnym kompromisem pomiędzy ideą wolnego podparcia płyt a koncepcją płyt ciągłych jest wspornikowa konstrukcja płyt, gdy styki płyt…

03.07.2020

Wypadkowa sił pionowych

Wypadkowa sił pionowych Wypadkowa sił pionowych składa się z ciężaru płyty, filarów i pionowej składowej parcia wody. Obliczenie prowadzi się…

03.07.2020

Korona i fundamenty zapór wielołukowych

Korona i fundamenty zapór wielołukowych Konstrukcja korony zapory wielołukowej może być wykonana w różny sposób. Zwykle na wierzchołku trójkątnego filara…

03.07.2020

Obliczenie i konstrukcja filarów

Obliczenie i konstrukcja filarów Zdaniem niektórych konstruktorów, zapory z pionowymi lukami, jeżeli ich wysokość nie przekracza 20-30 m i zapora…

03.07.2020

Naprężenia od strony odwodnej

Naprężenia od strony odwodnej   Naprężenia od strony odwodnej (zewnętrznej) zawsze są ujemne czyli rozciągające, a od strony odpowietrznej (wewnętrznej)…

03.07.2020

Zamknięcia spustów

Zamknięcia spustów Zamknięcia spustów umieszcza się najczęściej od strony odpowietrznej, a od strony odwodnej daje się tylko kratę. Nie jest…

03.07.2020

Odległości pomiędzy szwami pionowymi

Odległości pomiędzy szwami pionowymi Odległości pomiędzy szwami pionowymi zależne są od grubości zapory; dla zapór cieńszych, zbliżonych do łupinowych, wynoszą…

03.07.2020

Zapory wyższe

Zapory wyższe W zaporach wyższych (ponad 100 m) w ich dolnej części stosuje się jeszcze bogatsze dozowanie cementu, dochodzące do…

03.07.2020

Współczynnik podatności sprężystego

Współczynnik podatności sprężystego Współczynnik podatności sprężystego „łukowego podłoża” w określonym punkcie przedstawia wielkość odwrotną w stosunku do ugięcia łuku w…

03.07.2020

Równanie odkształceń

Równanie odkształceń Ustalając równanie odkształceń określonych odcinków profilu zapory pod działaniem ciśnień, a następnie pod działaniem ciśnień pw oraz przyrównując…

03.07.2020

Zamocowania stałe i przegubowe

Zamocowania stałe i przegubowe Przy ściślejszych obliczeniach czystych luków rozróżnia się dwa schematy zamocowania: stałe i przegubowe. Dla łuku zamocowanego…

03.07.2020

Ściana odwodna

Ściana odwodna Ściana odwodna w części centralnej jest zazwyczaj lekko wypukła w stronę zbiornika. Jedna z najbardziej znanych zapór łukowych…

03.07.2020

Zestawienie zapór włoskich

Zestawienie zapór włoskich Mówi się też o zaporach łukowych zwykłych i łukowo-ciężkich (program uprawnienia budowlane na komputer). Te ostatnie posiadają…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !