Uprawnienia budowlane - blog

09.04.2020

Edetekcyjna

Edetekcyjna   Edetekcyjna - emulsja fotograficzna do detekcji promieniowania jonizującego; rozróżnia się emulsje do rejestracji śladów cząstek jonizujących i emulsje…

09.04.2020

Eluent

Eluent Eluent - w chromatografii bibułowej i kolumnowej ciecz stosowana do wymywania substancji z kolumny lub bibuły. Elutriacja - metoda…

09.04.2020

Element powierzchniowy

Element powierzchniowy   Element powierzchniowy, element pola, element dwuwymiarowy - pole, którego wymiary są elementami liniowymi (program uprawnienia budowlane na…

09.04.2020

Element dwuwymiarowy

Element dwuwymiarowy Element dwuwymiarowy - element powierzchniowy (program uprawnienia budowlane na komputer). Element dyskretny - element cyfrowy. Element elektrochemiczny -…

09.04.2020

Elektrownia paliwowa

Elektrownia paliwowa Elektrownia paliwowa - elektrownia cieplna, w której energię elektryczną uzyskuje się przez przetwarzanie energii chemicznej paliw (węgla kamiennego,…

09.04.2020

Elektropasteryzacja

Elektropasteryzacja Elektropasteryzacja - metoda utrwalania mleka polegająca na podgrzewaniu go do temp. 60°C i poddawaniu działaniu prądu elektrycznego w urządzeniach…

09.04.2020

Elektron solwatowany

Elektron solwatowany   Elektron solwatowany - elektron przyłączony do jednej lub kilku cząsteczek cieczy (program uprawnienia budowlane na komputer). Elektron…

09.04.2020

Elektrokoagulacja

Elektrokoagulacja Elektrokoagulacja - koagulowanie, czyli ścinanie białka żywych tkanek ustroju, np. tkanki nowotworowej lub tkanki sąsiadującej z nowotworem przy użyciu…

09.04.2020

Elektrody świecy zapłonowej

Elektrody świecy zapłonowej   Elektrody świecy zapłonowej - części świecy zapłonowej, między którymi następuje wyładowanie w postaci iskry, zapalające mieszankę…

09.04.2020

Elektroda samospiekająca się

Elektroda samospiekająca się Elektroda samospiekająca się, elektroda Sóderberga - elektroda (piecowa) ciągła uzupełniana na jednym krańcu mieszanką surową ulegającą spiekaniu…

09.04.2020

Elektroda akumulująca

Elektroda akumulująca   Elektroda akumulująca (w lampie analizującej) - TV elektroda w lampie analizującej, na powierzchni której powstaje obraz potencjałów…

09.04.2020

Ektopasożyty

Ektopasożyty Ektopasożyty - organizmy pasożytujące stale lub przejściowo na ciele żywiciela, np. wszy, pluskwy, kleszcze (program uprawnienia budowlane na komputer).…

09.04.2020

Eksploatacja od granic

Eksploatacja od granic   Eksploatacja od granic - eksploatacja górnicza w kierunku dośrodkowym od granicy obszaru górniczego kopalni (program uprawnienia…

09.04.2020

Ekran uszczelniający

Ekran uszczelniający Ekran uszczelniający - wodoszczelna osłona zewnętrzna powierzchni odwodnej zapory, wykonana z gruntu o mniejszej przesączalności niż grunt korpusu…

09.04.2020

Eki

Eki Eki - współczynniki energetyczne, wprowadzone do krystalochemii przez Fersmana, wyrażające ilość energii, jaką wnosi każdy jon do związku krystalicznego…

09.04.2020

Efekt synergetyczny

Efekt synergetyczny   Efekt synergetyczny - synergizm (program uprawnienia budowlane na komputer). Efekt techniczny normy - zmiany powstające w środkach…

09.04.2020

Efekt anodowy

Efekt anodowy   Efekt anodowy - przerwanie biegu elektrolizy przy pewnej gęstości prądu, z towarzyszącym temu wzrostem napięcia, iskrzeniem i…

09.04.2020

Ebonit

Ebonit Ebonit - materiał otrzymywany przez wulkanizację kauczuku naturalnego lub syntetycznego z dużą ilością siarki jest stosowany w przemyśle.E lektrotechnicznym…

09.04.2020

Dźwig operatorski

Dźwig operatorski Dźwig operatorski, kran zdjęciowy - urządzenie dźwigowe umożliwiające płynne przesuwanie kamery zdjęciowej w dowolnym kierunku, zmianę wysokości jej…

09.04.2020

Dziurkowanie

Dziurkowanie   Dziurkowanie, perforowanie - rejestrowanie informacji na taśmie lub karcie polegające na wykonaniu szeregu odpowiednio rozmieszczonych otworów. Dziurkownik -…

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !