Uprawnienia budowlane - blog

20.07.2020

Rola wapna

Rola wapna W polskiej recepturze produkcji tworzywa strużkobetonowego przewidziane jest wapno hydratyzowane. Rola wapna polega z jednej strony na zobojętnieniu…

20.07.2020

Strużka stolarniana

Strużka stolarniana Za granicą, a w szczególności w krajach zachodnich (Szwajcaria, Belgia, Holandia i inne), wyroby ze strużkobetonu znane pod…

20.07.2020

Liczba form w pakietach

Liczba form w pakietach Przygotowaną w mieszarce mieszaninę robotnik układa w formie w postaci kobierca o jednakowej grubości na całej…

20.07.2020

Mineralizowanie

Mineralizowanie Zabieg mineralizacji polega na zabezpieczeniu organicznej substancji wełny drzewnej przed procesami rozkładu drewna i rozwojem czynników niszczących drewno, ograniczeniu…

20.07.2020

Szkodniki biologiczne

Szkodniki biologiczne Płyty wykazują znaczną odporność na działanie szkodników biologicznych (grzyby, owady, gryzonie itp.) (program uprawnienia budowlane na komputer). Są…

20.07.2020

Wymiary wiórków wełny

Wymiary wiórków wełny Wymiary wiórków wełny powinny wynosić: długość 40-50 cm, szerokość 4-6 mm, a grubość 0,3-0,6 mm. Wilgotność wełny…

20.07.2020

Korzystne własności techniczne

Korzystne własności techniczne Korzystne własności techniczne produkowanych materiałów spowodowały dalsze poszukiwania w kierunku zastosowania z jednej strony nowych materiałów wiążących…

20.07.2020

Dodatek chlorku wapnia

Dodatek chlorku wapnia Dodatek chlorku wapnia ma również swoich przeciwników. Głównym argumentem jest tutaj obawa przed możliwością występowania soli złożonych…

20.07.2020

Cement portlandzki

Cement portlandzki Żeleński i Pionk, badając możliwości przyśpieszonego naparzania betonu ze spiekanych łupków przywęglowych (kruszywo „Knurów”), stosowali naparzanie w formach…

20.07.2020

Naparzania betonów lekkich

Naparzania betonów lekkich Przy przestrzeganiu tych wytycznych możliwe jest nawet zrezygnowanie całkowicie z okresu wstępnego twardnienia. To ostatnie stwierdzenie wydaje…

20.07.2020

Długość okresu wstępnego dojrzewania

Długość okresu wstępnego dojrzewania Długość okresu wstępnego dojrzewania zależy również od maksymalnej temperatury naparzania, im temperatura ta jest wyższa tym…

20.07.2020

Przyśpieszenie twardnienia betonu przez nagrzewanie

Przyśpieszenie twardnienia betonu przez nagrzewanie Przyśpieszenie twardnienia betonu uzyskać można przez nagrzewanie parą niskoprężną (naparzanie), parą wysokoprężną (autoklawizacja), gorącą wodą,…

20.07.2020

Betony lekkie

Betony lekkie Najlepsze wyniki uzyskuje się dla konsystencji gęstoplastycznej względnie na pograniczu gęstoplastycznej i plastycznej (program uprawnienia budowlane na komputer).…

20.07.2020

Mieszanie składników betonu jamistego

Mieszanie składników betonu jamistego Mieszanie składników betonu jamistego najlepiej jest wykonywać w betoniarkach wolnospadowych. Zastępczo mogą być stosowane betoniarki przeciwbieżne…

20.07.2020

Brak wartości stałych parametrów

Brak wartości stałych parametrów Wobec braku wartości stałych parametrów liczbowych występujących w poszczególnych metodach, wykonano próbne zaroby betonu, określono wytrzymałość…

20.07.2020

Ciężar nasypowy i właściwy

Ciężar nasypowy i właściwy Znając ciężar nasypowy i właściwy, oblicza się objętość absolutną składników. Następnie za pomocą wykresu odczytuje się…

17.07.2020

Określenie właściwej ilości spoiwa

Określenie właściwej ilości spoiwa Określenie właściwej ilości spoiwa ustala się za pomocą wykresu, na którym na osi rzędnych nanosi się…

17.07.2020

Optymalna ilość wody

Optymalna ilość wody Optymalną ilość wody ustala się za pomocą specjalnego wiskozymetru (program uprawnienia budowlane na komputer). Zasada działania wiskozymetru…

17.07.2020

Projektowanie betonów zwartych

Projektowanie betonów zwartych Konieczne w dalszej kolejności ustalenie przybliżonej wartości A28 do wzoru Bolomey’a wymaga wykonania jednej lub lepiej kilku…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !