Uprawnienia budowlane - blog

17.07.2020

Betony komórkowe

Betony komórkowe   Betony komórkowe uzyskują swoją strukturę przez spulchnienie masy banieczkami powietrza (pianobetony) lub gazu, wydzielającego się w trakcie…

17.07.2020

Betony konstrukcyjne

Betony konstrukcyjne Wytrzymałość na rozciąganie Rr - określać można przez rozciąganie osiowe próbek, ściskanie po tworzącej walców lub zginanie belek…

17.07.2020

Końcowa wartość CPU

Końcowa wartość CPU Końcową wartość CPU po ustabilizowaniu odkształceń EU nazywamy współczynnikiem pełzania (program uprawnienia budowlane na komputer). Przyrost wartości…

17.07.2020

Odkształcalność termiczna betonu

Odkształcalność termiczna betonu Odkształcalność termiczna betonu jest funkcją - w pierwszym rzędzie - jego struktury i rodzaju kruszywa oraz przedziału…

17.07.2020

Metoda badania mrozoodporności materiału

Metoda badania mrozoodporności materiału Metoda badania mrozoodporności materiału w komorze klimatyzacyjnej jest dotychczas mało jeszcze rozpowszechniona i w związku z…

16.07.2020

Kruszywa do betonów lekkich

Kruszywa do betonów lekkich Kruszywa stosowane do betonów lekkich dzielimy na trzy główne grupy: kruszywa naturalne, odpady przemysłowe i kruszywa…

16.07.2020

Przydatność kruszywa

Przydatność kruszywa Stosunkowo najmniej jest rozwinięta produkcja kruszyw spiekanych z popiołów lotnych. W budowie znajduje się obecnie mały zakład w…

16.07.2020

Wapienie z punktu widzenia geologicznego

Wapienie z punktu widzenia geologicznego Wapienie z punktu widzenia geologicznego w zależności od pochodzenia dzielą się na następujące odmiany. Opoka…

16.07.2020

Własności fizyko-chemiczne

Własności fizyko-chemiczne Własności fizyko-chemiczne tych skał, podobnie jak i innych skal naturalnych. W Polsce, jak już wspomniano, skały pochodzenia wulkanicznego…

16.07.2020

Kruszywo gruzowe

Kruszywo gruzowe Dla kruszywa gruzowego obowiązują w odniesieniu do zanieczyszczeń podobne ograniczenia jak i dla innych kruszyw. Zbiór polskich norm…

16.07.2020

Dopuszczalne straty przy prażeniu

Dopuszczalne straty przy prażeniu W obszernej literaturze technicznej poszczególni autorzy podają również dopuszczalne straty przy prażeniu od 5 do 30%.…

16.07.2020

Badania Roszaka

Badania Roszaka W zakresie związków siarki dozwoloną zawartość dla żużlobetonów zbrojonych na ogół ogranicza się do 0,5% S03, dla betonów…

16.07.2020

Pumeks hutniczy

Pumeks hutniczy Pumeks hutniczy jest to lekkie kruszywo otrzymywane przez spienianie płynnego żużla wielkopiecowego. Istota procesu spieniania polega na możliwie…

16.07.2020

Działanie ciągłe

Działanie ciągłe Oprócz nich istnieje szereg metod charakteryzujących się działaniem ciągłym, jak np.: rynna Scholia, urządzenie kaskadowe Stuarta Vanderburgha, koło…

16.07.2020

Siarka

Siarka Zawarta siarka jest związana głównie w postaci trwałego związku CaS. Wydzielany przez świeży pumeks zapach siarkowodoru jest nieszkodliwy i…

16.07.2020

Zbiór norm amerykańskich

Zbiór norm amerykańskich Na podkreślenie zasługuje odmienne podejście w normie angielskiej do wymagań dla pumeksu hutniczego, jak np.: ograniczenie strat…

16.07.2020

Maksymalne zawilgocenie

Maksymalne zawilgocenie Maksymalne zawilgocenie ograniczone jest do 15% (ciężarowo) dla żużla otrzymywanego metodą granulacji półsuchej i 25% dla żużla otrzymywanego…

16.07.2020

Skład chemiczny żużli wielkopiecowych

Skład chemiczny żużli wielkopiecowych W roku 1929 Gille stwierdził metodami optycznymi obecność ortokrzemianu y odnosząc go do żółtobiałych fluoroscencyjnych cząstek.…

16.07.2020

Francuska norma

Francuska norma Francuska norma NFP 18-302 z I960 r. dopuszcza wyłącznie stosowanie żużla otrzymywanego przy produkcji surówki tomasowskiej, w którym…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !