Uprawnienia budowlane - blog

07.04.2020

Dach pneumatyczny

Dach pneumatyczny Dach pneumatyczny - przekrycie pneumatyczne (program uprawnienia budowlane na komputer). Dach półszczytowy - dach wielopołaciowy (łącznie o czterech…

07.04.2020

Czyszczak

Czyszczak   Czyszczak - kształtka rurowa, zwykle żeliwna, wmontowana w przewód wodociągowy (c z. wodociągowy) lub kanalizacyjny w celu umożliwienia…

07.04.2020

Czynnik elektrofilowy

Czynnik elektrofilowy   Czynnik elektrofilowy, odczynnik elektrofilowy - odczynnik, który w reakcji organicznej działa jako akceptor pary elektronów należącej do…

07.04.2020

Czułość detektora promieniowania

Czułość detektora promieniowania Czułość detektora promieniowania - określony dla danego rodzaju promieniowania i jego energii stosunek wartości sygnału wyjściowego detektora…

07.04.2020

Czujnik kopiujący

Czujnik kopiujący Czujnik (elektryczny) kopiujący - czujnik z palcem wodzącym, którego ruchy są przetwarzane na wielkości elektryczne przekazywane do mechanizmów…

07.04.2020

Czopiarka

Czopiarka Czopiarka - rodzaj małej tokarki zegarmistrzowskiej do obróbki czopów (program uprawnienia budowlane na komputer). Czopik iglicy rozpylacza - walcowe…

07.04.2020

Człon z samowyrównaniem

Człon z samowyrównaniem Człon z samowyrównaniem - człon układu automatycznej regulacji, w którym stałemu sygnałowi wejściowemu odpowiada w stanie ustalonym…

07.04.2020

Część rezystywna rezystora

Część rezystywna rezystora Część rezystywna rezystora - część konstrukcyjna rezystora, której kształt i rezystywność wyznaczają jego rezystencję; cz. r. r.…

07.04.2020

Częstotliwość pól

Częstotliwość pól Częstotliwość pól - TV liczba pól obrazu telewizyjnego wybieranych w ciągu jednej sekundy. Częstotliwość progowa promieniowania - najmniejsza…

07.04.2020

Czerwień żelazowa

Czerwień żelazowa Czerwień żelazowa, minia żelazowa - farba czerwona o różnych odcieniach, której głównym składnikiem jest tlenek żelazowy; otrzymuje się…

07.04.2020

Czeczotowość

Czeczotowość   Czeczotowość - splątany układ włókien drewna, występujący przy skupieniach śpiących pączków w drzewach gatunków liściastych. Czeladnik - wykwalifikowany…

07.04.2020

Czasoprzestrzeń

Czasoprzestrzeń   Czasoprzestrzeń - przestrzeń czterowymiarowa, której trzy wymiary odpowiadają trójwymiarowej przestrzeni geometrycznej, a czwarty wymiar przedstawia czas; punkty cz.…

07.04.2020

Czas pogłosu pomieszczenia

Czas pogłosu pomieszczenia   Czas pogłosu pomieszczenia - czas, w którym poziom gęstości energii akustycznej, poziom natężenia akustycznego lub poziom…

07.04.2020

Czarnokit

Czarnokit Czarnokit - magmowa skala głębinowa lub skala metamorficzna; składa się głównie z kwarcu, skalenia potasowego, hiperstenu i in.; towarzyszą…

07.04.2020

Cyrkon

Cyrkon   Cyrkon - minerał, krzemian cyrkonowy, ZrSi04, zawierający z reguły niewielkie ilości hafnu, itru oraz pierwiastków promieniotwórczych; używany do…

07.04.2020

Cylindrowanie

Cylindrowanie   Cylindrowanie - ociosywanie drzewa w celu ułatwienia jego ścięcia (program uprawnienia budowlane na komputer). Cylindryczny - mający kształt…

07.04.2020

Cyklogiro

Cyklogiro Cyklogiro - aerodyna o powierzchniach nośnych obracających się względem poziomej osi obrotu; układ dotychczas nie zrealizowany. Cyklogram - graficzne…

07.04.2020

Cyjanowanie w proszkach

Cyjanowanie w proszkach Cyjanowanie w proszkach - cyjanowanie w ośrodku stałym; c.w.p. przeprowadza się w skrzynkach z ośrodkiem cyjanującym, którym…

07.04.2020

Cukry złożone

Cukry złożone Cukry złożone - cukry dające się hydrolitycznie rozszczepić na cukry proste; c.z. dzielą się na oligosacharydy i polisacharydy.…

07.04.2020

Cokołówka

Cokołówka   Cokołówka - kształtka ceramiczna do cokołów (program uprawnienia budowlane na komputer). Cokół 1 - najniższy nadziemny człon budynku…

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !