Uprawnienia budowlane - blog

16.07.2020

Metoda naświetlania promieniami ultrafioletowymi

Metoda naświetlania promieniami ultrafioletowymi W celu uniknięcia pomyłek spowodowanych przypadkowymi powierzchniowymi zanieczyszczeniami należy badać świeży przełom ziarn żużla (program uprawnienia…

16.07.2020

Wykonanie zadań inwestycyjnych budownictwa

ykonanie zadań inwestycyjnych budownictwa Wykonanie zadań inwestycyjnych budownictwa rolniczego może być urzeczywistnione jedynie poprzez wydatny postąp w jego uprzemysłowieniu. Wiąże…

16.07.2020

Przekrycia kominów i murów

Przekrycia kominów i murów Do przekrycia kominów i murów przeciwpożarowych stosuje się różne prefabrykaty [98], Czapki kominowe przewiduje się na…

16.07.2020

Pomieszczenia na mleko

Pomieszczenia na mleko W pomieszczeniach na mleko gładź z zaprawy cementowej 1:3 do 1:4 zabezpiecza się przed przedwczesnym zniszczeniem przez…

16.07.2020

Posadzki nieocieplone

Posadzki nieocieplone W obu typach warstwę odsączającą zaprojektowano z piasku gruboziarnistego grubości 10 cm. W typie I posadzkę stanowi beton…

16.07.2020

Zasypanie ramp ziemią

Zasypanie ramp ziemią Zasypanie ramp ziemią nie może nastąpić wcześniej niż po 4 dniach od zakończenia betonowania (w normalnych warunkach).…

16.07.2020

Uszczelnienie drzwiczek

Uszczelnienie drzwiczek Dla lepszego uszczelnienia drzwiczek stosuje się we wrębach uszczelki, a prefabrykaty powinny być zabezpieczone przed korozją np. środkami…

16.07.2020

Poziom wody gruntowej

Poziom wody gruntowej Poziom wody gruntowej powinien być poniżej dna dołu nie mniej niż 50 cm. Konstrukcja dołów silosowych z…

16.07.2020

Prefabrykowane bloki

Prefabrykowane bloki Prefabrykowane bloki do tych silosów oraz beton wylewany wykonuje się z betonu Ru- = 140 przy użyciu cementu…

16.07.2020

Konstrukcje szkieletowe

Konstrukcje szkieletowe W budownictwie Czeskim stosuje się konstrukcje szkieletowe lub mieszane w budynkach z użytkowym poddaszem o rozpiętości, a w…

16.07.2020

Przestrzenie przy podporach

Przestrzenie przy podporach Obecnie zaniechano stosowania do obiektów inwentarskich konstrukcji lukowych, gdyż mają one nadmierną wysokość oraz niewykorzystane przestrzenie przy…

16.07.2020

Budynki mieszkalne

Budynki mieszkalne W budynkach mieszkalnych o wysokości kondygnacji 280 cm i szerokości traktu 270 cm przy dopuszczalnym obciążeniu użytkowym w…

15.07.2020

Zestawy elementów zunifikowanych

Zestawy elementów zunifikowanych W zestawach elementów zunifikowanych tylko niektórych z tych typów używa się przy realizacji obiektów rolniczych. Do rozbieralnych…

15.07.2020

Łupiny

Łupiny Łupiny powinny opierać się na podporach na długości 10-M2 cm i być zamocowane w wieńcach żelbetowych. Nad podporami łupiny…

15.07.2020

Stropy gęstożebrowe

Stropy gęstożebrowe Stropy gęstożebrowe można podzielić na trzy Mogą być one zalecane tylko w tych obiektach wiejskich, w których wymagana…

15.07.2020

Obniżenie ciężaru przekryć

Obniżenie ciężaru przekryć Obniżenie ciężaru przekryć uzyskuje się przez zastępowanie płaszczyznowych przekryć, pracujących w jednoosiowym stanie naprężeń, cienkościennymi ustrojami powłokowymi,…

15.07.2020

Belki stropowe

Belki stropowe Belki stropowe opierające się na podciągach zaopatrzone są na końcach w marki stalowe, które przyspawa się do siodełek…

15.07.2020

Użytkowa długość zakotwienia

Użytkowa długość zakotwienia Użytkowa długość zakotwienia l drutów dla splotów 2-2,5 mm powinna wynosić co najmniej 30 cm, dla przeniesienia…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !