Uprawnienia budowlane - blog

21.02.2020

Dziennik budowy uprawnienia budowlane

Dziennik budowy uprawnienia budowlane W przypadku konieczności wykonywania robót nie objętych projektem lub kosztorysem kierownik budowy obowiązany jest zawiadomić o…

21.02.2020

Dokumentacja budowy uprawnienia budowlane

Dokumentacja budowy uprawnienia budowlane Dokumentacja budowy, czyli dokumenty dotyczące realizacji budowy, prowadzona jest w celu zapewnienia właściwego przebiegu robót pod…

21.02.2020

Harmonogram dyrektywny uprawnienia budowlane

Harmonogram dyrektywny uprawnienia budowlane Harmonogram dyrektywny powinien określać kolejność i terminy następujących czynności: robót przygotowawczych, zagospodarowania placu budowy, uzbrojenia placu…

21.02.2020

Zawarcie umowy uprawnienia budowlane

Zawarcie umowy uprawnienia budowlane Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez obie strony (program uprawnienia budowlane na komputer). Umowa…

20.02.2020

Uzgadnianie uprawnienia budowlane

Uzgadnianie uprawnienia budowlane Uzgadnianie i opiniowanie oraz zatwierdzanie dokumentacji remontowej dokonywane jest zgodnie z przepisami obowiązującymi dla działań inwestycyjnych w…

20.02.2020

Koncepcja i analiza uprawnienia budowlane

Koncepcja i analiza uprawnienia budowlane Koncepcja i analiza wymagają uprzedniego zgromadzenia materiałów inwentaryzacyjnych i opinii, a opracowuje się je w…

20.02.2020

Prace przedprojektowe uprawnienia budowlane

Prace przedprojektowe uprawnienia budowlane Rodzaj prac przedprojektowych i ich charakter uzależnione są od zakresu planowanego remontu lub modernizacji (od programu)…

20.02.2020

Programowanie napraw budynków uprawnienia budowlane

Programowanie napraw budynków uprawnienia budowlane Niezależnie od programów kompleksowych przebudów i modernizacji, wymagających opracowań urbanistyczno-architektonicznych, istnieje nadal konieczność i obowiązek…

20.02.2020

Konfrontacja potrzeb uprawnienia budowlane

Konfrontacja potrzeb uprawnienia budowlane Konfrontacja potrzeb z możliwościami ich realizacji. Następny etap programowania obejmuje konfrontację potrzeb z możliwościami ich realizacji.…

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !