Uprawnienia budowlane - blog

30.03.2020

Krycie płytami azbestowo-cementowymi

Krycie płytami azbestowo-cementowymi W przypadku stosowania rynien konieczne jest przybicie wzdłuż okapu desek o większe grubości (np. 38 mm) i…

30.03.2020

Zakłady czołowe

Zakłady czołowe Przy kryciu w łuskę rząd dachówek przy okapie i przy kalenicy powinny być ułożony „w koronkę”. Dachówki każdego…

30.03.2020

Krycie blachą ocynkowaną falistą

Krycie blachą ocynkowaną falistą Krycie dachu rozpoczyna się od okapu, przy czym płyty faliste powinny wystawać poza skrajną płatew 20-30cm…

30.03.2020

Wilgotność drewna

Wilgotność drewna   Wilgotność drewna nie może przekraczać 23%. Odstępy między deskami pod blachę cynkową powinny wynosić 4 cm pod…

30.03.2020

Lepik na zimno

Lepik na zimno Wskazane jest dzielenie rolek papy na odcinki po 2,5-3.3 m. Przy spadku połaci 10% drugą warstwę papy…

30.03.2020

Płyty profilowane celulozowo-fenolowe

Płyty profilowane celulozowo-fenolowe   Płyty profilowane celulozowo-fenolowe wytwarzane są metodą prasowania z odpadów papieru przesyconego żywicą fenolową w temperaturze 180…

30.03.2020

Materiały do pokryć dachówką

Materiały do pokryć dachówką Dachówki pod względem materiałowym dzielą się na dachówki ceramiczne, cementowe oraz szklane (program uprawnienia budowlane na…

30.03.2020

Eksploatacja rusztowań

Eksploatacja rusztowań W czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom: a) codziennie przez brygadzistę użytkującego rusztowanie. b) co 10…

27.03.2020

Rusztowania wiszące stalowe

Rusztowania wiszące stalowe Ostatnio coraz szerzej zamiast rusztowań wiszących drewnianych stosowane są rusztowania wiszące stalowe. Do rusztowań takich należy rusztowanie…

27.03.2020

Stężenia pionowe

Stężenia pionowe Stężenia pionowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, przy czym liczba stężeń nie może być mniejsza od 2 na każdej…

27.03.2020

Rusztowania na kozłach

Rusztowania na kozłach Przymocowuje się je do słupów obustronnie za pomocą gwoździ i dwóch klamer (program uprawnienia budowlane na komputer).…

27.03.2020

Długość oparcia leżni na murze

Długość oparcia leżni na murze Przy łączeniu (przedłużeniu) podłużnicy na jarzma zaciskowe cieńszy koniec jednej podłużnicy układa się pod grubszym…

27.03.2020

Montaż rusztowań

Montaż rusztowań Drabiny powinny być ustawiane na podkładach z bali grubości 50 mm. ulożoin na wyrównanym podłożu (program uprawnienia budowlane…

27.03.2020

Materiały do rusztowań stalowych

Materiały do rusztowań stalowych Do montażu rurowych rusztowań budowlanych stosuje się rury stalowe czarne odpowiadające normie PN-64/H-74200. o typowych długościach…

27.03.2020

Gwoździe do rusztowań

Gwoździe do rusztowań Do budowy drabin należy stosować na stojaki tarcicę sosnową nieobrzynaną klasy II lub III, a na szczeble…

27.03.2020

Kontrola przebiegu robót i odbiory robót

Kontrola przebiegu robót i odbiory robót Na dużych budowach zaleca się wykorzystywać uzupełniające środki łączności dyspozytorskiej a w szczególności urządzenia…

27.03.2020

Planowanie operatywne

Planowanie operatywne Specjalne urządzenia grzewcze stosuje się do podgrzewania wody wytwarzania pary, ogrzewania stanowisk roboczych na wolnym powietrzu, a także…

27.03.2020

Likwidacja placu budowy

Likwidacja placu budowy Przy ustalaniu powierzchni budynków prowizorycznych należy brać pod uwagę ogólną liczbę zatrudnionych na budowie a więc zarówno…

27.03.2020

Wykonywanie robót w okresie zimowym

Wykonywanie robót w okresie zimowym   Wykonywanie robót w okresie zimowym podano w „Wytycznych wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie zimowym”…

27.03.2020

Drogi na placu budowy

Drogi na placu budowy We wszystkich miejscach zagrażających bezpieczeństwu pracujących tam robotników należy umieścić odpowiednie tablice i znaki ostrzegawcze, jak…

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !