Uprawnienia budowlane - blog

08.07.2020

Zmniejszenie kosztów

Zmniejszenie kosztów W celu zmniejszenia kosztów wskazane jest łączenie jedną obudową ujścia dwóch zbieraczy położonych po tej samej stronie rowu…

08.07.2020

Koryta układane w gruncie

Koryta układane w gruncie Koryta układane w gruncie mają najczęściej profil półkolisty, rzadziej trapezowy, prostokątny, paraboliczny lub półeliptyczny. Wymiary ich…

08.07.2020

Odwodnienie zaplecza zapory

Odwodnienie zaplecza zapory Dla odwodnienia zaplecza zapory i umożliwienia odpływu wód mniejszych bez niepotrzebnego ich spiętrzania do poziomu korony gardła,…

08.07.2020

Progi z drewna

Progi z drewna Progi są wykonywane z drewna, kamieni lub betonu, w zależności od warunków miejscowych. Jednymi z najlepszych są…

08.07.2020

Regulacja potoków

Regulacja potoków Regulacja potoków, nazywana ich zabudową, powinna być połączona z równoczesnym lub wcześniejszym utrwaleniem stoków przez zalesienie, darniowanie i…

08.07.2020

Skład zaprawy

Skład zaprawy Skład zaprawy zwykle wynosi 1 :1,5 do 1 : 2 (program uprawnienia budowlane na komputer). Torkretowanie betonu wykonuje…

08.07.2020

Proces betonowania skarp i dna

Proces betonowania skarp i dna Obecnie na kanałach cały proces betonowania skarp i dna jest całkowicie zmechanizowany i przeprowadza się…

08.07.2020

Eksploatacja bramy

Eksploatacja bramy Podczas normalnej eksploatacji bramy są otwarte; gdy następuje awaria kanału bramy na granicach danego odcinka są zamykane, przez…

08.07.2020

Drogi wodne

Drogi wodne Dla dróg wodnych w nasypach zwiększa się głębokość o 1,0 do 2,0 m dążąc, aby dno drogi znajdowało…

08.07.2020

Wahania zwierciadła wody

Wahania zwierciadła wody Obecnie z reguły buduje się kanały umożliwiające dwukierunkowy ruch statków, o profilu wystarczającym do swobodnego wyminięcia się…

08.07.2020

Długość kierownicy

Długość kierownicy Należy pamiętać, że szczególnie przy wchodzeniu do śluzy, jak wspomniano wyżej, prędkość statku jest bardzo mała, a przez…

08.07.2020

Brusy odbojowe

Brusy odbojowe Brusy odbojowe powinny być umieszczone także i na wrotach śluzy od strony przeciwnej niż poszycie, dla ochrony przed…

08.07.2020

Obliczanie dna głowy śluzy

Obliczanie dna głowy śluzy Przy wymiarowaniu stali na przeniesienie tak wyliczonej siły można współczynnik pewności dla stali przyjmować s 1,5…

08.07.2020

Stan obciążenia

Stan obciążenia Bardziej niekorzystny stan obciążenia wystąpi, gdy założy się możliwość wykonywania pewnych prac remontowych wymagających odsłonięcia zewnętrznych ścian śluzy…

08.07.2020

Zamknięcia segmentowe

Zamknięcia segmentowe Zamknięcia segmentowe mogą być stosowane do kanałów obiegowych głowy górnej i dolnej. Składają się one ze szkieletu stalowego…

08.07.2020

Napełnianie komory

Napełnianie komory Podstawą obliczania wymiarów otworów doprowadzających wodę do komory jest ustalenie zależności pomiędzy czasem napełniania lub opróżniania komory śluzy…

08.07.2020

Zaoszczędzenie wody

Zaoszczędzenie wody W celu zaoszczędzenia wody na śluzowanie spotyka się rozwiązania kombinowane, na przykład polegające na zastosowaniu w śluzie pociągowej…

08.07.2020

Odbudowa szybu komory wyrównawczej

Odbudowa szybu komory wyrównawczej Przy wymiarowaniu obudowy szybu komory wyrównawczej należy uwzględnić dwa układy obciążeń. I. Układ remontowo-budowlany występujący wtedy,…

08.07.2020

Zasada włączenia komory wyrównawczej

Zasada włączenia komory wyrównawczej Zasada włączenia komory wyrównawczej do systemu doprowadzającego wodę do siłowni wysokiego spadu opiera się na analizie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !