Uprawnienia budowlane - blog

11.03.2020

Poziom dna wykopu

Poziom dna wykopu Poziom dna wykopu sprawdza się niwelatorem lub poziomnicą murarską wężową (program uprawnienia budowlane na komputer). Należy pamiętać,…

11.03.2020

Koparka chwytakowa

Koparka chwytakowa Koparki chwytakowe stosuje się w budownictwie w gruntach lekkich i średnich do wykonywania wykopów wąskoprzestrzennych i jamistych. Szczególni’…

11.03.2020

Rozkopy przelotowe

Rozkopy przelotowe Wygodniejsze do obsługi transportowej są rozkopy przelotowe, o bocznym ruchu środków transportowych. Podczas wykonywania tego rodzaju rozkopów szerokość…

11.03.2020

Spulchnienie

Spulchnienie Spulchnienie odgrywa również ważną rolę w czasie transportu odspojonego gruntu. Ręczne odspajanie stosuje się obecnie jedynie do niewielkich objętości…

11.03.2020

Górne krawędzie ław

Górne krawędzie ław Górne krawędzie ław ustawia się poziomo, a wysokość ich zależy od wysokości ścian fundamentowych lub piwnicznych (program…

11.03.2020

Wyznaczone metodą interpolacji

Wyznaczone metodą interpolacji Wyznaczone metodą interpolacji punkty o jednakowej wysokości (program uprawnienia budowlane na komputer). W celu obliczenia powierzchni danego…

11.03.2020

Niwelacja powierzchni

Niwelacja powierzchni Niwelację powierzchni można wykonać metodą: - siatki kwadratów, - punktów rozproszonych. Niwelację metodą siatki kwadratów stosuje się w…

11.03.2020

Błąd rzeczywisty

Błąd rzeczywisty Jeżeli błąd rzeczywisty okaże się większy od dopuszczalnego, pomiar kątów należy powtórzyć. Jeżeli pomiar okaże się prawidłowy, przeprowadzamy…

11.03.2020

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny Plan sytuacyjny przedstawia wzajemne położenie punktów i linii w terenie, czyli tzw. sytuację. Plan wysokościowy przedstawia wyłącznie rzeźbę…

11.03.2020

Azymut magnetyczny

Azymut magnetyczny Każdy plan jest wykonany w pewnej stałej i jednakowej dla całego odwzorowywanego obszaru skali oraz w ten sposób,…

11.03.2020

Oś libeli

Oś libeli Oś libeli na skutek poruszania śruby elewacyjnej wychyli się z położenia poziomego śrubkami rektyfikacyjnymi libeli rurkowej doprowadzamy pęcherzyk libeli…

11.03.2020

Kompensator niwelatora

Kompensator niwelatora Kompensator niwelatora Koni 0,25 działa podczas nachylenia osi lunety w przedziale 10. Przed przystąpieniem do obserwacji należy tylko…

11.03.2020

Niwelacja

Niwelacja Niwelacją nazywamy prace geodezyjne mające na celu określenie różnicy wysokości punktów powierzchni terenu, a także ich wysokości w stosunku…

11.03.2020

Kolumny lunety

Kolumny lunety W instrumentach używanych obecnie kolumny lunety nie mają śrub rektyfikacyjnych, dlatego błąd może być usunięty wyłącznie w specjalistycznym…

10.03.2020

Oś celowa lunety

Oś celowa lunety Oś celowa lunety może zajmować położenie poziome, pęcherzyk będzie na środku rurki libeli, ale odczyt na kole…

10.03.2020

Skala działek

Skala działek W polu widzenia mikroskopu skalowego, oprócz kreski indeksu odpowiadającej położeniu zerowemu alidady, znajduje się skala działek, której długość…

10.03.2020

Pojedynczy pentagon

Pojedynczy pentagon Pojedynczy pentagon pomimo prostoty posługiwania się nim jest o tyle niewygodny w praktyce, że istnieje konieczność uprzedniego wyznaczenia…

10.03.2020

Zero podziałki na taśmie

Zero podziałki na taśmie Obok wbitej szpilki przykłada zero podziałki na taśmie i daje wskazówki drugiemu robotnikowi, aby ułożył taśmę…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami