Uprawnienia budowlane - blog

10.03.2020

Tyczenie „na siebie”

Tyczenie „na siebie” Tyczenie „na siebie” daje dokładniejsze wyniki, ponieważ tyczki wcześnej ustawione nie zasłaniają następnych. W razie tyczenia w…

10.03.2020

Pomiar

Pomiar Pomiarem nazywa się porównanie dowolnej wielkości z wielkością tego samego rodzaju umownie przyjętą za jednostkę miary (porównawczą). W niniejszym…

10.03.2020

Charakter konstrukcyjny oblicówki

Charakter konstrukcyjny oblicówki Przy pierwszym sposobie oblicówka może mieć charakter konstrukcyjny, jeżeli na skutek przewiązania warstw stanowi jednolitą całość konstrukcyjną…

10.03.2020

Rozpuszczalne sole z muru

Rozpuszczalne sole z muru Przedostawanie się rozpuszczalnych soli z muru do oblicówki powinno być - jeżeli można - powstrzymane przez…

10.03.2020

Płyty polerowane i szlifowane

Płyty polerowane i szlifowane Płyty polerowane i szlifowane mają powierzchnie licowe przeważnie w całości gładkie, natomiast przy innych fakturach stosowana…

10.03.2020

Kamień

Kamień Do licowania ścian zewnętrznych stosuje się kamienie naturalne o dużej lub średniej twardości, wystarczającej wytrzymałości i trwałości. Jako ogólne…

10.03.2020

Cegła cementowa

Cegła cementowa Stosunkowo znaczną ilość budynków wykonano u nas w okresie międzywojennym z elewacjami z cegły cementowej (program uprawnienia budowlane…

10.03.2020

Oblicówki powierzchniowe

Oblicówki powierzchniowe Większość budynków wysokościowych w Moskwie ma elewacje z doskonałej licówki ceramicznej barwy kremowej, wykonanej z gliny ogniotrwałej. Licówki…

10.03.2020

Przykrycie otworów warstwami cegieł

Przykrycie otworów warstwami cegieł Przykrycie otworów warstwami cegieł na płask z uzbrojeniem od dołu zalecane jest w budynkach murowanych w…

10.03.2020

Kolumna

Kolumna Kolumna podobna do jońskiej, lecz wysmuklejsza (program uprawnienia budowlane na komputer). Głowica złożona jest z płytki wspartej na małych…

10.03.2020

Przypory

Przypory Przypory mogą przylegać bezpośrednio do ściany bądź też mogą być połączone tylko z górną częścią ściany i wezgłowiem sklepienia…

10.03.2020

Gzymsy ceglane

Gzymsy ceglane Gzymsy ceglane uzbrojone górą. Gzymsy ceglane z większym wyskokiem można wykonywać przez ułożenie dolnej warstwy wyskoku, jako wspornikowej…

10.03.2020

Gzymsy prefabrykowane

Gzymsy prefabrykowane Gzymsy prefabrykowane wykonywane były z powodzeniem jeszcze przed wojną. Opłacały się one szczególnie na dużych wysokościach, np. w…

10.03.2020

Gzymsy

Gzymsy Gzymsy wykonuje się z trwałych gatunków kamieni o dużej wytrzymałości na zginanie, np. z ciężkich wapieni, z granitu, bazaltu,…

09.03.2020

Cokoły

Cokoły Cokoły są to dolne części ścian zewnętrznych, położone bezpośrednio nad terenem i wyodrębniające się z ogólnej powierzchni elewacji. Cokół…

09.03.2020

Obudowanie wykopu

Obudowanie wykopu Po wykonaniu i obudowaniu wykopu i ewentualnym podparciu ściany oraz po dobrym ubiciu gruntu podmurowuje się odcinek cegłą…

09.03.2020

Szczelina dylatacyjna

Szczelina dylatacyjna Szczelina dylatacyjna przy wznoszeniu nowego budynku obok ściany budynku sąsiedniego (program uprawnienia budowlane na komputer). Jeżeli zachodzi konieczność…

09.03.2020

Głęboki dół

Głęboki dół Jeżeli w miejscu założenia fundamentu natrafi się na dół po pniu, torfie itd., trzeba po oczyszczeniu dołu zapełnić…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami