Uprawnienia budowlane - blog

09.03.2020

Zjawisko wypierania gruntu

Zjawisko wypierania gruntu Zjawisko wypierania gruntu przez fundament pochodzi od powstawania w gruncie pod krawędziami podstawy fundamentu takich naprężeń ścinających,…

09.03.2020

Oś pozioma

Oś pozioma Do I klasy należą budowle o dużej sztywności własnej w stosunku do osi poziomej, posadowione na płycie żelbetowej…

09.03.2020

Zjawisko fizyczne

Zjawisko fizyczne Zjawisko fizyczne pęcznienia gruntu przy przemarzaniu. Woda zamarzając w gruncie zwiększa swoją objętość o 9% (program uprawnienia budowlane…

09.03.2020

Fundamenty słupowe z cegły i kamienia

Fundamenty słupowe z cegły i kamienia Fundamenty słupowe z cegły i kamienia mogą być stosowane przy lekkich niepodpiwniczonych budynkach murowanych…

09.03.2020

Ławy betonowe

Ławy betonowe Pochylenie h : s powinno być takie, aby naprężenie rozciągające przy zginaniu nie przekroczyło wartości, jaka jest wymagana…

09.03.2020

Elementy fundamentowania

Elementy fundamentowania Elementami fundamentowania są: grunt budowlany i fundamenty. Gruntem budowlanym nazywa się warstwy gruntu przejmujące na siebie obciążenia budowli,…

09.03.2020

Kozuby

Kozuby Podzielmy kozuby na paski płaszczyznami pionowymi równoległymi do boków kwadratu. Każdy pasek jako sklepienie przekaże na krawędź narożną pewną…

09.03.2020

Widok z góry sklepienia

Widok z góry sklepienia Widok z góry sklepienia o grubości V2 cegły bez żeber (program uprawnienia budowlane na komputer). Żebra…

09.03.2020

Murowanie dwóch beczułek

Murowanie dwóch beczułek Murowanie dwóch beczułek przy jednym położeniu rusztowania przesuwnego odbywało się w ciągu 2 zmian w jednym dniu.…

09.03.2020

Przekrój betonu

Przekrój betonu W węźle tym powiększamy przekrój betonu, dając odpowiednie zaokrąglenie w przejściu od żebra do słupa i zgrubiając pachy…

09.03.2020

Przesuwanie odcinka kołowego

Przesuwanie odcinka kołowego Każda łupina jest powierzchnią utworzoną przez przesuwanie odcinka kołowego po parabolicznych krzywych wezgłowi w ten sposób, że…

09.03.2020

Kopuły żaglowe

Kopuły żaglowe Zazwyczaj kopuły obrotowe przykrywają budowle lub części budowli o rzucie poziomym w kształcie koła lub wieloboku foremnego (program…

09.03.2020

Doświadczenia łamania płyt szklanobetonowych

Doświadczenia łamania płyt szklanobetonowych Od kilku dziesiątków lat znane były doświadczenia łamania płyt szklanobetonowych, które wykazały, że kształtki szklane uzyskują…

09.03.2020

Pierścień podtrzymujący

Pierścień podtrzymujący Na pierścieniu podtrzymującym ułożono i wypoziomowano 56 blach łożyskowych 360 X 100 mm o grubości 5 mm, posmarowano…

09.03.2020

Kopuły półkuliste i koliste żelbetowe

Kopuły półkuliste i koliste żelbetowe Kopuły te wyróżniają się specjalną lekkością. Przy bardzo dużych rozpiętościach grubość ścianki kopuły, która z…

09.03.2020

Przekrój pionowy

Przekrój pionowy Zmniejszenia różnicy odkształceń równoleżnikowych przy wezgłowiu, a co za tym idzie, i wygórowanych sił wewnętrznych drugiego układu, dokonuje…

09.03.2020

Ciężar własny

Ciężar własny Od ciężaru własnego z wyjątkiem otworu świetlikowego, łącznie z całkowitym ciężarem łubnia (program uprawnienia budowlane na komputer). Obliczenie…

06.03.2020

Rozpór kopuły

Rozpór kopuły Rozpór kopuły przenoszony jest przez grube mury, w których mieszczą się nisze, przykryte sklepieniami. Konstrukcje kopuły aż do…

06.03.2020

Łuki płaskie

Łuki płaskie Łuki płaskie, jako stosunkowo słabe, używane były przy otworach do około dwóch metrów i to w przypadkach, gdy…

06.03.2020

Terminy usunięcia krążyn

Terminy usunięcia krążyn Terminy usunięcia krążyn zależą od pogody, rodzaju sklepień i zaprawy oraz rozpiętości. Jeśli w czasie wykonywania sklepienia…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami