Uprawnienia budowlane - blog

06.03.2020

Odkształcenia złącz

Odkształcenia złącz Odkształcenia złącz mogą być znaczne, jeżeli złącza są niedbale wykonane. Wszelkie wciosy, gniazda, czopy itp. powinny być starannie…

06.03.2020

Sklepienie

Sklepienie Jeżeli sklepienie ma nie tylko znaczną rozpiętość, lecz i wysokość, to wykonuje się je w 2 kondygnacjach, przy czym…

06.03.2020

Wiązanie czterowarstwowe

Wiązanie czterowarstwowe Wiązanie czterowarstwowe jak w filarach polega na układaniu łuku z 4 rodzajów warstw. Całkowite przykrycie spoin podłużnych i…

06.03.2020

Sklepienia odwrócone

Sklepienia odwrócone Sklepienia te stosowane bywają najczęściej do przeniesienia obciążeń ze ścian na większą powierzchnię podłoża. Kształt sklepienia jest najczęściej…

06.03.2020

Rodzaj zaprawy

Rodzaj zaprawy Zaprawę stosuje się cementową lub cementowowapienną dość gęstą (program uprawnienia budowlane na komputer). Spoiny wsporne zapełnia się od…

06.03.2020

Czoło sklepienia

Czoło sklepienia   Czoło sklepienia powinno o ile możności opierać się w specjalnie przyciosanym ok. 5 cm gnieździe w murze,…

06.03.2020

Spoina wsporna

Spoina wsporna Bezpośrednio nad szczytem nie daje się pionowej spoiny wspornej, a to dlatego, żeby w tym odpowiedzialnym ze względów…

06.03.2020

Kamienie w sklepieniu

Kamienie w sklepieniu Kamienie w sklepieniu mające kształt klinów nazywają się klińcami. Kamienie sklepienia tuż nad wezgłowiami nazywają się wsporami.…

06.03.2020

Starożytne budowle egipskie i greckie

Starożytne budowle egipskie i greckie W starożytnych budowlach egipskich i greckich do przykrycia przestrzeni ponad słupami, między ścianami i słupami…

05.03.2020

Licowanie słupa

Licowanie słupa Nie jest pożądane, aby słup licował z zewnętrzną powierzchnią muru, gdyż wtedy powstają w tym miejscu ciemniejsze pasy…

05.03.2020

Zabezpieczenie słupów od rdzewienia

Zabezpieczenie słupów od rdzewienia Zabezpieczenie od rdzewienia osiąga się przez otoczenie powierzchni stali warstwą szczelnej zaprawy cementowej o grubości co…

05.03.2020

Płyty pilśniowe

Płyty pilśniowe Płyty pilśniowe można umocować do muru następującymi sposobami: a) Przez przyklejenie lepikiem bitumicznym na dokładnie i gładko wyrównanej…

05.03.2020

Gazobeton zbrojony

Gazobeton zbrojony Nad oknami w ścianach gazobetonowych powinny być prefabrykowane nadproża z gazobetonu zbrojonego (program uprawnienia budowlane na komputer). W…

05.03.2020

Kotwie z bloku zewnętrznego

Kotwie z bloku zewnętrznego Kotwie z bloku zewnętrznego umieszczano w zaprawie spoiny poziomej między blokami gruzobetonowymi (program uprawnienia budowlane na…

05.03.2020

Doświadczenia

Doświadczenia   Jednakże doświadczenia dotychczasowe dowodzą, że zarówno pianobetony, jak i gazobetony nadają się do budowy ścian zewnętrznych przy zachowaniu…

05.03.2020

Stropy

Stropy Strop opiera się na ścianach z pustaków Muranów za pośrednictwem wieńców żelbetowych, przy czym wieńce układane są na warstwie…

05.03.2020

Konieczność użycia cegły

Konieczność użycia cegły   Konieczność użycia cegły bądź specjalnych pustaków w miejscach kanałów dymowych (program uprawnienia budowlane na komputer). Trudność…

05.03.2020

Wieniec żelbetowy

Wieniec żelbetowy W ścianach zewnętrznych, na których opiera się strop (betonowany w deskowaniu lub z elementów prefabrykowanych), wykonuje się w…

05.03.2020

Pustaki Alfa

Pustaki Alfa Po ostatniej wojnie pustaki Alfa wyrabiane są w Warszawie i innych zniszczonych miastach z gruzobetonu, przy czym kruszywo…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami