Uprawnienia budowlane - blog

23.06.2018

Budynki tymczasowe na placu budowy

Budynki tymczasowe na placu budowy Baraki budowlane dla ekipy wykonawczej, pokrycia namiotowe i kontenery do składowania materiałów i narzędzi wykorzystywanych…

22.06.2018

Wstrzymanie prowadzenia robót budowlanych

Wstrzymanie prowadzenia robót budowlanych W przypadku samowoli budowlanej właściwy organ na podstawie postanowienia wstrzymuje prowadzenie robót budowlanych. W tego typu…

22.06.2018

Ostateczna decyzja pozwoleniu na budowę

Ostateczna decyzja pozwoleniu na budowę Pozwolenie na budowę obejmuje wyłącznie przyszłe zamierzenia inwestycyjne. Wynika to z faktu, że przedmiotem pozwolenia…

22.06.2018

Pozwolenie na budowę – co to jest?

Pozwolenie na budowę – co to jest?   Obowiązujące prawo budowlane określa, kiedy można przystąpić do robót budowlanych (segregator aktów prawnych).…

22.06.2018

Kiedy wygasa pozwolenie na budowę?

Kiedy wygasa pozwolenie na budowę? Według obowiązującego prawa budowlanego moment rozpoczęcia budowy następuje w chwili podjęcia prac przygotowawczych na terenie…

22.06.2018

Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy   W przypadku, gdy dla danego terenu nie istnieje plan miejscowy, wszelkie zmiany zagospodarowania terenu polegające…

22.06.2018

Badania geotechnicze oraz ich zakres

Badania geotechnicze oraz ich zakres   Badania geotechnicze oraz ich zakres zależą przede wszystkim od tego, do jakiej kategorii geotechnicznej…

22.06.2018

Czym jest obszar oddziaływania obiektu?

Przepisy budowlane – zgłoszenie budowy   Obszar oddziaływania obiektu jest to teren, znajdujący się w otoczeniu obiektu budowlanego (segregator aktów prawnych).…

22.06.2018

Przepisy budowlane – zgłoszenie budowy

Przepisy budowlane – zgłoszenie budowy Zgłoszenie budowy lub przebudowy, która nie powoduje zwiększenia obecnego obszaru oddziaływania budynków na nieruchomości sąsiednie,…

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !