Uprawnienia budowlane - blog

04.03.2020

Zaprawa

Zaprawa Zaprawa, która osiągnęła przed zamarznięciem wytrzymałość Rzz 0,2 Rz, nie podlega w następstwie szkodliwym wpływom odwilży i przymrozków, podczas…

04.03.2020

Niezbyt duże ilości kruszywa

Niezbyt duże ilości kruszywa Niezbyt duże ilości kruszywa można przechowywać w przenośnych szopach drewnianych, odeskowanych od strony nawietrznej. W braku…

04.03.2020

Zimowe roboty murowe

Zimowe roboty murowe Zimowe roboty murowe prowadzone bywają różnymi metodami, które można ująć ogólnie w dwie następujące grupy: - Metody…

04.03.2020

Kurczenie się murów

Kurczenie się murów Kurczenie się murów w kierunku pionowym jest powodowane następującymi przyczynami: a) ugniataniem świeżej zaprawy pod wpływem ciężaru…

04.03.2020

Pęknięcia

Pęknięcia Jeśli w trakcie robót zabezpieczających pęknięcia będą szybko narastały, przy czym da się zauważyć rozdzielanie się muru na oddzielne…

04.03.2020

Wiązania cegieł

Wiązania cegieł Przy prawidłowym zastosowaniu typowych wiązań cegieł, jak pospolite, krzyżykowe, polskie, wielorzędowe, nie ma na ogół różnic w wytrzymałości…

04.03.2020

System ruchu równomiernego

System ruchu równomiernego System ruchu równomiernego przy wznoszeniu murów i montażu elementów gotowych. Jeżeli w budowli ze ścianami murowanymi mają…

04.03.2020

Metoda potokowa

Metoda potokowa Wyraz potok nadaje się w języku rosyjskim, w polskim - nie. W języku polskim potok oznacza strumień wody…

04.03.2020

Grupa transportowa

Grupa transportowa Pracę (rozpoczyna pierwszego dnia grupa transportowa, dostarczając na pierwszą działkę cegły w ilości wystarczającej na ok. 2 godziny…

04.03.2020

Metoda zespołu piątkowego

Metoda zespołu piątkowego Metoda zespołu piątkowego pozwala lepiej niż przy zespole trójkowym wykorzystać kwalifikacje starszego murarza, który wykonuje tylko najbardziej…

04.03.2020

Murowanie filarów

Murowanie filarów Murowanie filarów między otworami okiennymi i drzwiowymi można znacznie uprościć ustawiając przy krawędziach warstwomierze z kątowników i wykorzystując…

04.03.2020

Kierownik zespołu

Kierownik zespołu Kierownikiem zespołu jest murarz posiadający doświadczenie (program uprawnienia budowlane na komputer). Przy pracy w zespołach należy uwzględniać, co…

04.03.2020

Tradycyjna metoda murowania

Tradycyjna metoda murowania Tradycyjna metoda murowania przez pojedynczych murarzy (program uprawnienia budowlane na komputer). Do robót wykonywanych pasami na wysokość…

03.03.2020

Cegły brudne, zakurzone

Cegły brudne, zakurzone Cegły brudne, zakurzone, powinny być bezwarunkowo przed ułożeniem w murze oczyszczone i przemyte wodą (program uprawnienia budowlane…

03.03.2020

Górny koniec kołnierza

Górny koniec kołnierza Przy górnym końcu tego kołnierza mur zostaje przycięty ukośnie na głębokość do 2 cm i wysokość 2…

03.03.2020

Wysokość komina

Wysokość komina Wysokość komina ponad dachem warunkuje się przy wszelkich pokryciach - możliwością zabezpieczenia dachu od zacieków, możliwością urządzenia wygodnego…

03.03.2020

Wymiary kanałów

Wymiary kanałów Wymiary kanałów określa się na podstawie ilości odprowadzanego powietrza i wysokości przewodu wentylacyjnego (program uprawnienia budowlane na komputer).…

03.03.2020

Grubość przegródek między-kanałowych

Grubość przegródek między-kanałowych Grubość przegródek między-kanałowych w kanałach dymowych nie powinna być mniejsza od V2 cegły, grubość zaś ścianek zewnętrznych…

03.03.2020

Kanały dymowe

Kanały dymowe Kanały dymowe łączą się zwykle w grupy, aby się wzajemnie ogrzewały w celu zwiększenia ciągu oraz w tym…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami