Uprawnienia budowlane - blog

03.03.2020

Roboty murowe z cegły

Roboty murowe z cegły Warunki techniczne wykonania określa, że dopuszczalna różnica poziomów poszczególnych części murów podczas wykonywania danego budynku wynosi…

03.03.2020

Murarz

Murarz Murarz powinien dobrze uważać, ażeby górne podstawy cegieł znalazły się w płaszczyźnie już ułożonych rzędów zewnętrznych cegieł. Zapełnianie foli…

03.03.2020

Doświadczeni murarze

Doświadczeni murarze Doświadczeni murarze układają jednocześnie po dwie cegły zarówno w rzędzie główkowym, jak i wozówkowym, zagarniając zaprawę od razu…

03.03.2020

Układanie „na pełne spoiny“

Układanie „na pełne spoiny“ Sposób ten tym tylko się różni od poprzedniego, że zaprawa, rozścielana na podłożu i nakładana na…

03.03.2020

Układanie tradycyjne

Układanie tradycyjne Układanie tradycyjne za pomocą kielni z częściowym nanoszeniem zaprawy na powierzchnię boczną cegieł. Jest to sposób polegający na…

03.03.2020

Słupy ośmiokątne

Słupy ośmiokątne Wytrzymałość przy użyciu zapraw cementowych i cementowowapiennych nie jest gorsza aniżeli w słupach o wiązaniu pospolitym (program uprawnienia…

03.03.2020

Specjalne warunki techniczne

Specjalne warunki techniczne Specjalne warunki techniczne dla cegieł obłamanych nadających się do murów w tym wiązaniu (program uprawnienia budowlane na…

03.03.2020

Mury w kształcie litery T

Mury w kształcie litery T Mury w kształcie litery T układane są podobnie jak narożniki z 4 warstw, przy czym…

03.03.2020

Wiązanie polskie

Wiązanie polskie Wiązanie polskie ma bardziej ożywiony rysunek powierzchni licowej niż wiązanie pospolite lub krzyżykowe. Ujemną cechą jest trudniejsza robota…

03.03.2020

Zakończenia

Zakończenia Zakończenia, czyli ograniczenia warstw na wolnych końcach muru wykonuje się zwykle z użyciem tzw. dziewiątek, tj. cegieł, których długość…

03.03.2020

Wiązania

Wiązania Wiązania mogą być stosowane zarówno przy użyciu cegieł bez otworów, jak i cegieł sitówek lub dziurawek, z tym jednak…

03.03.2020

Wzniesienie muru

Wzniesienie muru Po wzniesieniu muru o 2-3 warstwy wyżej od przewidywanego III poziomu murarza płyty pomostu zsuwa się nieco nad…

03.03.2020

Podłużnice

Podłużnice Na podłużnicach układa się płyty pomostu dłuższym wymiarem równolegle do ram. Każda płyta o wymiarze 2,5 X 0,6 m…

03.03.2020

Grubość pojedynczych desek

Grubość pojedynczych desek Grubość pojedynczych desek powinna wynosić 25 mm przy odległości w świetle między belkami do 1 m bądź…

03.03.2020

Umocowanie żurawia

Umocowanie żurawia Po umocowaniu żurawia na nowym miejscu podnosi się obejmę 2 na wysokość dalszych dwóch kolejnych pięter, po czym…

03.03.2020

Żuraw samojezdny K-51

Żuraw samojezdny K-51 Żuraw samojezdny K-51 zmontowany jest na podwoziu samochodu ciężarowego. Wysięgnik o długości 7,5 m może być wydłużony…

03.03.2020

Wyciąg

Wyciąg Wyciąg przedstawiony w Katalogu Sprzętu Budowlanego S-2 z 1951 r. ma udźwig 0,75 T. Konstrukcję montuje się samoczynnie (bez…

03.03.2020

Wyciąg szybowy

Wyciąg szybowy Wyciąg szybowy zawiera następujące główne części składowe: konstrukcję szybu, belkę stropową, dwie prowadnice z kątownika lub teownika, koła…

03.03.2020

Element boczny

Element boczny W elemencie bocznym użyto na ramę obwodową pręty okrągłe 0 12 mm, a wewnątrz ramy pręty 0 10…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami