Uprawnienia budowlane - blog

17.04.2019

Wymagania wobec budynków wielorodzinnych

Wymagania wobec budynków wielorodzinnych W ostatnich latach, w dużych miastach można zaobserwować dynamiczny wzrost budowania budynków wielorodzinnych, głównie bloków mieszkaniowych.…

17.04.2019

Duża wspólnota mieszkaniowa

Duża wspólnota mieszkaniowa Każdy budynek mieszkalny wielorodzinny posiadający co najmniej siedem wyodrębnionych lokali mieszkalnych jest zarządzany przez wybranego zarządcę nieruchomością.…

17.04.2019

Energia elektryczna w domu jednorodzinnym

Energia elektryczna w domu jednorodzinnym Energia elektryczna to w dzisiejszych czasach jedna z najważniejszych wartości, która gwarantuje normalne i prawidłowe…

16.04.2019

Roboty budowlane a prawo budowlane

Roboty budowlane a prawo budowlane Roboty budowlane to zgodnie z prawem budowlanym nie tylko budowa, ale również prace budowlane, które…

16.04.2019

Zarobki a specjalności uprawnień budowlanych

Zarobki a specjalności uprawnień budowlanych Zarobki inżyniera budownictwa zależą przede wszystkim od specjalności uprawnień budowlanych, jakie posiadają (program na komputer).…

15.04.2019

Co uprawnieniami w 2019 roku?

Co uprawnieniami w 2019 roku? Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z 11 września 2014 roku będzie obowiązywać…

15.04.2019

Uprawnienia budowlane – statystyki

Uprawnienia budowlane – statystyki Uprawnienia budowlane można uzyskać po złożeniu egzaminu państwowego składającego się z części pisemnej oraz ustnej (program…

14.04.2019

I sesja egzaminacyjna w 2019 roku

I sesja egzaminacyjna w 2019 roku Do pierwszej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane wnioski można składać od 8 stycznia do…

13.04.2019

Jak dokumentowane są praktyki zawodowe?

Jak dokumentowane są praktyki zawodowe? W wyniku zmiany rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie książki praktyki zawodowej nie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami