Uprawnienia budowlane - blog

23.03.2019

Rodzaje uprawnień w Polsce

Rodzaje uprawnień w Polsce Wszystkie uprawnienia budowlane w Polsce można zdobyć, spełniając odpowiednie warunki. Konieczne jest posiadanie wyższego lub średniego…

23.03.2019

Polskie uprawnienia budowlane

Polskie uprawnienia budowlane Uprawnieniami budowlanymi nazywa się certyfikat, który jest wydawany w formie decyzji przez odpowiednią dla miejsca zamieszkania kandydata…

23.03.2019

Praktyka zawodowa za granicą

Praktyka zawodowa za granicą Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2014 roku, dotyczącego pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,…

20.03.2019

Kto może być opiekunem praktyki?

Kto może być opiekunem praktyki? Zgodnie z interpretacją Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa praktyką zawodową wykonawczą może opiekować się wyłącznie kierownik…

19.03.2019

Kierownik praktyki zawodowej

Kierownik praktyki zawodowej Kierownikiem praktyki zawodowej nazywa się osobę, która prowadzi nadzór nad praktyką osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlane…

19.03.2019

Kto może być patronem praktyki zawodowej?

Kto może być patronem praktyki zawodowej? „Ustawa deregulacyjna” wprowadziła do przepisów budowlanych pojęcie patrona praktyki (program na komputer). Istnieją liczne…

18.03.2019

Zestawienie zbiorcze praktyki zawodowej

Zestawienie zbiorcze praktyki zawodowej Zbiorcze zestawienie praktyki to załącznik, który należy dołączyć do oświadczenia składanego przez kandydata składającego wniosek o…

18.03.2019

Uprawnienia budowlane a konstytucja

Uprawnienia budowlane a konstytucja W 2015 roku wprowadzono zmiany w ustawie Prawo budowlane, a część z tych zmian została zaskarżona…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami