Uprawnienia budowlane - blog

19.03.2019

Kierownik praktyki zawodowej

Kierownik praktyki zawodowej Kierownikiem praktyki zawodowej nazywa się osobę, która prowadzi nadzór nad praktyką osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlane…

19.03.2019

Kto może być patronem praktyki zawodowej?

Kto może być patronem praktyki zawodowej? „Ustawa deregulacyjna” wprowadziła do przepisów budowlanych pojęcie patrona praktyki (program na komputer). Istnieją liczne…

18.03.2019

Zestawienie zbiorcze praktyki zawodowej

Zestawienie zbiorcze praktyki zawodowej Zbiorcze zestawienie praktyki to załącznik, który należy dołączyć do oświadczenia składanego przez kandydata składającego wniosek o…

18.03.2019

Uprawnienia budowlane a konstytucja

Uprawnienia budowlane a konstytucja W 2015 roku wprowadzono zmiany w ustawie Prawo budowlane, a część z tych zmian została zaskarżona…

12.03.2019

Praktyka zawodowe na uprawnienia budowlane

Praktyka zawodowe na uprawnienia budowlane Warunkiem zdobycia uprawnień budowlanych, dających prawo do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, jest m.in.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami