Uprawnienia budowlane - blog

04.03.2019

Jak przygotować się do egzaminu?

Jak przygotować się do egzaminu? Do egzaminu na uprawnienia budowlane należy odpowiednio się przygotować. Przede wszystkim należy w prawidłowy sposób…

03.03.2019

Jak udokumentować praktykę budowlaną?

Jak udokumentować praktykę budowlaną? Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, która obowiązuje od 10 sierpnia 2014 roku…

01.03.2019

Jak zdobyć uprawnienia do projektowania?

Jak zdobyć uprawnienia do projektowania? Podstawową kwestię, która ma wpływ na zdobycie w przyszłości uprawnień budowlanych, jest wybór odpowiedniego wykształcenia,…

01.03.2019

Do czego potrzebne są uprawnienia budowlane?

Do czego potrzebne są uprawnienia budowlane? Uprawnienia budowlane to państwowy dokument, który potwierdza posiadanie uprawnień budowlanych w określonej specjalności (program…

01.03.2019

Uprawnienia budowlane dla elektryków

Uprawnienia budowlane dla elektryków Uprawnienia budowlane dają możliwość sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na komputer). Związane z tym…

28.02.2019

Rodzaje specjalizacji techniczno-budowlanych

Rodzaje specjalizacji techniczno-budowlanych Po zdobyciu uprawnień budowlanych bez ograniczeń w wybranej specjalności, można jeszcze starać się o uzyskanie jednej ze…

27.02.2019

Specjalności instalacyjne

Specjalności instalacyjne Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej podzielone są na trzy odrębne rodzaje (program na komputer). W przypadku sieci, instalacji…

27.02.2019

Architekt a inżynier budownictwa

Architekt a inżynier budownictwa Od 1928 roku, czyli od momentu, gdy po raz pierwszy weszła w życie ustawa dotycząca uprawnień…

26.02.2019

Uprawnienia budowlane w USA

Uprawnienia budowlane w USA Zdobycie uprawnień budowlanych w USA jest jeszcze trudniejsze niż w Polsce (program na komputer). Warunki uzyskania…

26.02.2019

Co zalicza się do praktyki zawodowej?

Co zalicza się do praktyki zawodowej? Jednym z warunków uzyskania uprawnień budowlanych jest zaliczenie praktyki zawodowej, która musi być dostosowana…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami