Miesiąc: Październik 2022

03.10.2022

Wartości ciśnienia w porach

W zależności od spodziewanego czasu trwania obciążenia wykonuje się badania z konsolidacją, lub bez. Stąd konieczny jest pomiar ciśnienia wody…

03.10.2022

Ciśnienie hydrostatyczne

W celu poznania specyfiki obydwu rozwiązań konstrukcyjnych udoskonalonego aparatu trójosiowego ściskania należy zbadać stan naprężenia w nich panujący. Alternatywę pierwszą…

03.10.2022

Aparat bezpośredniego ścinania

Aparat bezpośredniego ścinania dla którego przeprowadzono powyższe rozważania posiada mimo prostej konstrukcji szereg wad. Przede wszystkim wymusza on w próbce…

03.10.2022

Uogólniony moduł ściśliwości

Oczywiście operowanie zastępczym modelem ciała liniowego wymaga ustalenia miarodajnych wartości współczynnika parcia bocznego i współczynnika Poissona dla całego przedziału odkształcenia…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami