Miesiąc: Kwiecień 2022

02.04.2022

Przystawka wiertnicza

Przystawka wiertnicza - przystawka napędowa przystrzeliwanie broni - ustawianie przyrządów celowniczych broni palnej w taki sposób, aby na odległości zgodnej…

02.04.2022

Przyspieszenie kątowe

Przyspieszenie kątowe - wielkość wektorowa charakteryzująca szybkość zmian prędkości kątowej w czasie, przedstawiona za pomocą wektora równego pochodnej prędkości kątowej…

02.04.2022

Przyrząd wysiewający

Przyrząd wysiewający - podstawowa część siewnika, która obracając się wygarnia z gniazd nasiona do przewodów nasiennych przyrządy artylerii przeciwlotniczej -…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami