Miesiąc: Kwiecień 2022

02.04.2022

Przyrząd wysiewający zdjęcie nr 15 Przystawka wiertnicza

Przystawka wiertnicza - przystawka napędowa przystrzeliwanie broni - ustawianie przyrządów celowniczych broni palnej w taki sposób, aby na odległości zgodnej…

02.04.2022

Przyrząd wysiewający zdjęcie nr 16 Przyspieszenie kątowe

Przyspieszenie kątowe - wielkość wektorowa charakteryzująca szybkość zmian prędkości kątowej w czasie, przedstawiona za pomocą wektora równego pochodnej prędkości kątowej…

02.04.2022

Przyrząd wysiewający zdjęcie nr 17 Przyrząd wysiewający

Przyrząd wysiewający - podstawowa część siewnika, która obracając się wygarnia z gniazd nasiona do przewodów nasiennych przyrządy artylerii przeciwlotniczej -…

Przyrząd wysiewający zdjęcie nr 24 Przyrząd wysiewający zdjęcie nr 25 Przyrząd wysiewający zdjęcie nr 26
Przyrząd wysiewający zdjęcie nr 27
Przyrząd wysiewający zdjęcie nr 28 Przyrząd wysiewający zdjęcie nr 29 Przyrząd wysiewający zdjęcie nr 30
Przyrząd wysiewający zdjęcie nr 31

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Przyrząd wysiewający zdjęcie nr 32

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Przyrząd wysiewający zdjęcie nr 33

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami