Miesiąc: Kwiecień 2022

04.04.2022

Reakcja nieodwracalna

Reakcja nieodwracalna - reakcja przebiegająca do całkowitego wyczerpania substratu reakcja odwracalna - reakcja złożona z dwóch reakcji elementarnych, które przebiegają…

04.04.2022

Reakcja elektrodowa

Reakcja elektrodowa, reakcja potencjałotwórcza - utlenianie lub redukcja substancji przebiegająca na powierzchni elektrody; reakcja przebiegająca na granicy faz elektroda-elektrolit, której…

04.04.2022

Rdzeń elektrody

Rdzeń elektrody (spawalniczej) - metalowa część elektrody otulonej (najczęściej w postaci drutu), którą pokrywa się otulinową masą rdzeń kabla -…

02.04.2022

Rdzeniarka wytłaczarka

Rdzeniarka wytłaczarka - rdzeniarka, w której masa wyciskana jest tłokiem lub ślimakiem przez kształtowy otwór; r.w. przeznaczona jest do masowej…

02.04.2022

Ramka nastawiana

Ramka nastawiana - ramka mieszcząca przy formowaniu maszynowym nadmiar nie zagęszczonej masy formierskiej, wynikający z różnicy objętości masy przed jej…

02.04.2022

Niklowanie

Niklowanie - w druku filmowym przecieranie (przetłaczanie) farby drukarskiej przez przepuszczalne części powierzchni (odpowiadające elementom wzoru) szablonu drukarskiego rakówatość -…

02.04.2022

Rafineria cukru

Rafineria cukru - część cukrowni lub oddzielny zakład przemysłowy, w którym oczyszcza się cukier surowy, czasami cukier konsumpcyjny biały na…

02.04.2022

Radioteleskop

Radioteleskop - urządzenie stosowane w radioastronomii. przeznaczone do odbioru i badania fal radiowych docierających do Ziemi z przestrzeni kosmicznej; r.…

02.04.2022

Radionamiernik

Radionamiernik, radiogoniometr, radiopclengator - radioodbiornik zaopatrzony w antenę kierunkową zorientowaną w stosunku do południka ziemskiego; r. określa kierunek, w jakim…

02.04.2022

Radiokoloid koloid

Radiokoloid koloid promieniotwórczy radiokompas - radionamiernik pokładowy automatycznie określający kierunek, w którym leży odbierana stacja nadawcza, tzn. wyznaczający kąt zawarty…

02.04.2022

Radiochromatografia

Radiochromatografia - chromatografia substancji znaczonych wskaźnikami promieniotwórczymi wykorzystywanymi następnie do jakościowej lub/i ilościowej oceny chromatogramu radiochromatogram - obraz plam aktywnych…

02.04.2022

Radar lądowania

Radar lądowania, radar precyzyjny - radarowa stacja naziemna o zasięgu do ok. 20 km wyznaczająca dokładnie odległość, azymut i wysokość…

02.04.2022

Rachunek różnicowy

Rachunek różnicowy - dział matematyki zajmujący się badaniem własności różnic ciągów liczbowych rachunek różniczkowy - dział matematyki zajmujący się obliczaniem…

02.04.2022

Pył kamienny

Pył kamienny - kruszywo naturalne lub łamane dwukrotnie o wymiarach ziaren do 0,12 mm pył mączny - produkt powstający podczas…

02.04.2022

Punkt wschodu

Punkt wschodu i punkt zachodu ciała niebieskiego - punkty horyzontu astronomicznego, w których dane ciało niebieskie wschodzi lub zachodzi punkt…

02.04.2022

Punkt osobliwy krzywej

Punkt osobliwy krzywej - punkt krzywej, w który m jednocześnie równają się zeru wszystkie pochodne funkcji występujących w przedstawieniu parametrycznym…

02.04.2022

Punkt inkongruentny

Punkt inkongruentny - punkt na wykresie fazowym odpowiadający stanowi układu, w którym faza stała rozpada się częściowo na inną fazę…

02.04.2022

Pułapka sygnału dźwięku

Pułapka sygnału dźwięku - TV obwód absorpcyjny w torze wizyjnym odbiornika telewizyjnego, nastrojony na częstotliwość pośrednią sygnału dźwięku i przeznaczony…

02.04.2022

Pulpit rozdzielczy

Pulpit rozdzielczy - rozdzielnica pulpitowa pulpit sterowniczy - pulpit zawierający przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz urządzenia do zdalnego sterowania pulsacja - okresowa…

02.04.2022

Pseudosfera

Pseudosfera - powierzchnia obrotowa utworzona przez obrót traktrysy dokoła jej asymptoty pseudosolaryzacja -technika fotografowania rozdzielnotonowa polegająca na tym, że naświetlana…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami