Miesiąc: Kwiecień 2022

26.04.2022

Ciągłość historyczna

Ciągłość historyczna w kształtowaniu głównej magistrali starego Petersburga nie ogranicza się do sytuacji elementów sylwetowych. Bogactwo kompozycyjne ulicy osiągnięto w…

26.04.2022

Wybór punktów obserwacji

Przemyślane ustosunkowanie coraz to nowych budowli do już istniejących zdradza analiza usytuowania budowli wysokościowych w planie miasta (program uprawnienia budowlane na…

26.04.2022

Rozwój kompozycji wieżowych

Pierwszą próbę urozmaicenia sylwety miasta podjęła cesarzowa Elżbieta, która kazała przerobić trzy cerkwie znajdujące się wówczas w budowie w pięciokopułowe…

26.04.2022

Punkt wyjścia

W celu zapobieżenia, by kolumna - swoisty fenomen architektoniczny - nie odrywała się w swej skali i strukturze od pozostałej…

26.04.2022

Uporządkowania zespołu

Rossi przystępując w roku 1819 do nowej przebudowy i uporządkowania zespołu świadomie przejmuje od poprzedników te założenia kompozycyjne, które wykazały…

26.04.2022

Osiowe założenie giełdy

Nie docenił więc wagi i walorów przyrodzonych tego jedynego w swym rodzaju terenu, obojętnie zakorkował centralną perspektywę rzeki. Giełda Quarenghiego…

26.04.2022

Kompozycja soboru

Kompozycję soboru spostrzegamy zawsze w powiązaniu z długimi liniami murów i bastionów twierdzy powtarzającymi poziome linie przyrody; w ten sposób…

26.04.2022

Układ promieniowy

W kształcie miasta, w jego wewnętrznym rozplanowaniu, w usytuowaniu centrum nie znajduje żadnego wyrazu fakt położenia Petersburga w delcie wielkiej…

26.04.2022

Poszukiwanie konkretnych form

Zasady tego układu kompozycyjnego skrystalizowały się już w pierwszym dziesięcioleciu rozwoju miasta. Architekci przybywający później do Petersburga wznosili już tylko…

26.04.2022

Główny walor kompozycyjny

Główny walor kompozycyjny gmachu Admiralicji polega na tym, że skupia się w nim cała siła oddziaływania zespołu centralnego na miasto;…

26.04.2022

Kamienne pomniki

Z miasta skąd kiedyś szły ukazy carskiej tyranii, brzmi teraz swobodny głos ludu rosyjskiego obwieszczający wolność podbitym dawniej narodom, proklamujący…

26.04.2022

Twórczość Rossiego

Twórczość Rossiego przypada na okres, w którym w Polsce działał Corazzi. Dzieła obu mistrzów łączy zarówno charakterystyczne dla epoki ujęcie…

26.04.2022

Zabudowy wzdłuż rzeki

Większość z nich wykazuje przemożny wpływ promienistego układu Petersburga. Do najwybitniejszych dziel planistycznych tego okresu, obleczonych później w udany wystrój…

26.04.2022

Komisja budowlana

W latach 1716-1717 nastąpiły pierwsze próby sporządzenia regularnego planu dalszego rozrostu miasta (plany Tresiniego i Le Blonda). Plany te, noszące…

26.04.2022

Intensywność prac

Mimo intensywności prac nad rozbudową nowej stolicy, w których uczestniczyły dziesiątki tysięcy przygnanych tu chłopów, Piotra nie zadowalało tempo budownictwa.…

26.04.2022

Elementy gospodarki

U progu XVIII wieku w wyniku długotrwałych przeobrażeń gospodarczych uformował się ogólnorosyjski rynek; naród rosyjski ukonstytuował się w naród nowożytny,…

26.04.2022

Wystrój skończonych placów

W tym czasie, gdy w spontanicznie narosłą zabudowę już 500-letniej Warszawy wplatały się świetne założenia regularne, gdy jej prastare węzły…

26.04.2022

Autor teatru

Autor teatru nawiązuje zresztą nie tylko do budowli aignerowskiej. Niezwykle znamiennym faktem jest odchylenie zachodniego skrzydła teatru w porównaniu z…

26.04.2022

Nieczytelność

Uchylono także myśl o lokalizacji monumentu na silnej osi dawnego pałacu Przychodów i Skarbu, gdyż przy takim usytuowaniu pomnik stałby…

26.04.2022

Styki wznoszonych kolejno pałaców

Styki wznoszonych kolejno pałaców zdradzają - zwłaszcza w głębi od linii zabudowy - odrębne powstawanie trzech budowli, ale architektura elewacji…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami