Miesiąc: Kwiecień 2022

26.04.2022

Urocza renesansowa kaplica

Imponujące zestawienia wiekowej twórczości narodu odnajdujemy w urbanistyce i architekturze polskiej. Im to właśnie zawdzięcza swą siłę emocjonalną założenie wawelskie,…

26.04.2022

Przeobrażenie i odnowa

Całość tego materiału nic wyczerpuje rzecz prosta problemu stosunku do dziedzictwa materialnego w odbudowie i przebudowie miast historycznych. Nie obejmuje…

25.04.2022

Tendencja harmonii

W Moskwie zakwalifikowano w ten sposób niektóre zamknięte zespoły obronne (stare klasztory warowne) ; praktyka odbudowy Warszawy, szczególnie silnie zdewastowanej…

25.04.2022

Programowe postawienie hasła

Programowe postawienie hasła formy narodowej potrzebne jest między innymi po to, by móc w sposób świadomy analizować indywidualne potrzeby i…

25.04.2022

Historia architektury polskiej

Nie ma jakiegoś wiecznego charakteru narodowego, stałego dla wszystkich pokoleń. Charakter narodowy jest odbiciem specyficznych warunków życia narodu „w każdej…

25.04.2022

Istota hasła architektury narodowej

Kierunek pierwszych lat międzywojennych wiązał się z nadziejami wytworzenia w niepodległym państwie nowego ładu moralnego, opartego na ideałach swojszczyzny, i…

25.04.2022

Eklektyk

Eklektyk nie rozumie ani praw architektury, ani otaczającej go rzeczywistości i dlatego zawsze jest podobny do papugi, która nauczyła się…

25.04.2022

Dom Kultury

Podobnie formułowany był stosunek do dziedzictwa w postulatach realizmu socjalistycznego, wysuwanych w architekturze polskiej w latach 1949-1950, kiedy również odgradzano…

25.04.2022

Architektura socjalistyczna

Architektura socjalistyczna odradzając się jako wielka sztuka społeczna szuka w dziedzictwie humanistycznych i demokratycznych tradycji, umiejętności wcielenia treści moralnych, które…

25.04.2022

Warunki życiowe

W walce z wulgaryzatorami marksizmu odrzucającymi całą spuściznę kulturalną, jako wytwór obcych nam, przebrzmiałych klas i formacji, szczególnie doniosłe są…

25.04.2022

Znajomości dziedzictwa kulturalnego

Polemizując z programem proletkultowszczyzny, dominującym wówczas na łamach prasy i w środowiskach artystycznych i doprowadzającym już do groźnych zjawisk przekreślania…

25.04.2022

Partia komunistyczna

Partia komunistyczna stając się partią rządzącą wysunęła jako jedno ze swych ważnych zadań w dziedzinie kultury przekazanie do użytku publicznego…

25.04.2022

Rozszerzenie pojęcia

Jest to jedno z wielu głębokich powiązań łączących w istocie rzeczy tak przeciwstawne pozornie nurty mieszczańskiego pseudonowatorstwa z restauratorskimi koncepcjami…

25.04.2022

Urok architektoniczny budowli

W konsekwencji następują prace nad adaptacją zabudowy dzielnic zabytkowych do współczesnych celów funkcjonalnych; powstaje również konieczność uzupełnienia brakujących fragmentów przez…

25.04.2022

Oczyszczenie zabytku

Koroną rozwoju dziewiętnastowiecznej burżuazyjnej nauki konserwatorskiej są koncepcje Riegla utrzymujące się w wielu środowiskach na Zachodzie po dziś dzień jako…

25.04.2022

Humanistyczne walory

Oko w oko z dwuporządkową elewacją katedry o nic- przcścignioncj klasycznej harmonii i monumentalności wyrastają w tej chorobliwej wizji bezkształtne…

25.04.2022

Autorzy planu odbudowy

Autorzy planu odbudowy i przebudowy Edynburga P. Abercrombie i D. Plumstead traktują śródmieście jako malowniczy konglomerat szeregu zautonomizowanych układów wywodzących…

25.04.2022

Wkład myśli urbanistycznej

Można też przytoczyć wiele przykładów dysharmonijnych i przypadkowych nieraz zestawień nowobudowanych obiektów z zachowanymi klejnotami przeszłości, że wymienimy tylko zabudowę…

25.04.2022

Łamacze światła

Charakterystyczne „nowatorstwo dla nowatorstwa przejawiło się zarówno w zrealizowanym w latach 1930-1932 domu studentów szwajcarskich wzniesionym na pojedynczym rzędzie filarów…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami