Miesiąc: Kwiecień 2022

25.04.2022

Zużycie techniczne zdjęcie nr 15 Układy śródmiejskie

Układy śródmiejskie, spełniające szczególną rolę w życiu miasta i odznaczające się szczególną formą przestrzenną są niemal tak stare jak miasto.…

25.04.2022

Zużycie techniczne zdjęcie nr 16 Piece na opał stały

Najprostszą formą ogrzewania pomieszczeń jest ogrzewanie piecami. Urządzenie ogrzewcze jakim jest piec - ustawiony bezpośrednio w pomieszczeniu przeznaczonym do ogrzewania…

21.04.2022

Zużycie techniczne zdjęcie nr 17 Żywice naturalne

Żywice naturalne - substancje organiczne o dużym ciężarze cząsteczkowym, nierozpuszczalne w wodzie, na ogół rozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych, wytwarzane przez…

21.04.2022

Zużycie techniczne zdjęcie nr 18 Żywice epoksydowe

Żywice epoksydowe - żywice syntetyczne chemo- utwardzalne otrzymywane przez polikondensację dwufenoli z cpichlorohydryną lub innymi związkami epoksydowymi: ż.e. są to…

21.04.2022

Zużycie techniczne zdjęcie nr 19 Żyrobus

Żyrobus - drogowy pojazd samochodowy, wyposażony w ciężkie koło zamachowe, umieszczone poziomo w podwoziu pojazdu, napędzane silnikiem prądu zmiennego pobieranego…

21.04.2022

Zużycie techniczne zdjęcie nr 20 Żużel spieniony

Żużel spieniony, pumeks hutniczy - materiał o wyglądzie i własnościach zbliżonych do naturalnego pumeksu, otrzymywany przez odpowiednie chłodzenie stopionego żużla…

21.04.2022

Zużycie techniczne zdjęcie nr 21 Żuraw kamerowy

Żuraw kamerowy - TV wózek kamerowy typu ciężkiego zaopatrzony w ruchomy wysięgnik umożliwiający ruchy kamery telewizyjnej łącznie z jej operatorem,…

21.04.2022

Zużycie techniczne zdjęcie nr 22 Żłobienie termiczne

Żłobienie termiczne - wycinanie żłobków na przedmiotach metalowych za pomocą urządzeń do cięcia termicznego żłobienie tlenem - żłobienie gazowe żłobienie…

21.04.2022

Zużycie techniczne zdjęcie nr 23 Żeliwo maszynowe

Żeliwo maszynowe - żeliwo szare niestopowe, stosowane na odlewy maszynowe żeliwo modyfikowane - żeliwo, którego własności zostały zmienione przez modyfikowanie…

21.04.2022

Zużycie techniczne zdjęcie nr 24 Żelazomangan

Żelazomangan - żelazostop o dużej zawartości manganu; stosowany jako odtleniacz i jako dodatek stopowy żelazomolibden - żelazostop o dużej zawartości…

21.04.2022

Zużycie techniczne zdjęcie nr 25 Żelaziak brunatny

Żelaziak brunatny - getyt żelaziak czerwony - hematyt żelaziak magnetyczny - magnetyt żelaziak tytanowy - ilmenit, żelaziany - sole wywodzące…

20.04.2022

Zużycie techniczne zdjęcie nr 26 Żebro

Żebro (konstrukcyjne) - element konstrukcji połączony z płytą, łupiną lub sklepieniem w sposób monolityczny, umożliwiający wzajemną współpracę w przenoszeniu obciążeń…

20.04.2022

Zużycie techniczne zdjęcie nr 27 Żaglowanie

Żaglowanie - żaglowy żaglowiec - duży statek z napędem żaglowym żaglownictwo - żaglomistrzostwo żaglówka - łódź żaglowa sportowa lub turystyczna,…

20.04.2022

Zużycie techniczne zdjęcie nr 28 Źródło powierzchniowe

Źródło powierzchniowe - źródło dźwięku składające się z jednakowych źródeł punktowych ułożonych na dowolnej powierzchni w odległościach pomijalnie małych w…

20.04.2022

Zużycie techniczne zdjęcie nr 29 Zwrotnoprądowy

Zwrotnoprądowy - (przyrząd) działający samoczynnie z chwilą, gdy prąd stały płynący przez niego przybiera kierunek przeciwny do normalnego kierunku przepływu…

20.04.2022

Zużycie techniczne zdjęcie nr 30 Zwór magnesu trwałego

Zwór magnesu trwałego - element z materiału magnetycznego, który umieszcza się naprzeciw końców magnesu, w celu zmniejszenia reluktancji i zachowania…

20.04.2022

Zużycie techniczne zdjęcie nr 31 Zwierciadło rozpraszające

Zwierciadło rozpraszające - zwierciadło wypukłe zwierciadło sklepienia (łupiny) - płaska część sklepienia zwierciadlanego (lub łupiny zwierciadlanej) zwierciadło wklęsłe, zwierciadło skupiające…

20.04.2022

Zużycie techniczne zdjęcie nr 32 Związki optycznie czynne

Związki optycznie czynne - związki organiczne odznaczające się zdolnością skręcania płaszczyzny światła spolaryzowanego, przechodzącego przez substancje lub ich roztwory, o…

20.04.2022

Zużycie techniczne zdjęcie nr 33 Związki chemiczne

Związki chemiczne, połączenia chemiczne - jednorodne substancje czyste (jednoskładnikowe) o stałym składzie i stałych własnościach, zbudowane z atomów dwu lub…

20.04.2022

Zużycie techniczne zdjęcie nr 34 Zużycie techniczne

Zużycie techniczne (środków trwałych) - zmniejszenie sprawności i wydajności środków trwałych wskutek ich zużycia fizycznego zwalisko - oberwisko zwalniacz silnikowy…

Zużycie techniczne zdjęcie nr 41 Zużycie techniczne zdjęcie nr 42 Zużycie techniczne zdjęcie nr 43
Zużycie techniczne zdjęcie nr 44
Zużycie techniczne zdjęcie nr 45 Zużycie techniczne zdjęcie nr 46 Zużycie techniczne zdjęcie nr 47
Zużycie techniczne zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zużycie techniczne zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zużycie techniczne zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami