Miesiąc: Kwiecień 2022

25.04.2022

Układy śródmiejskie

Układy śródmiejskie, spełniające szczególną rolę w życiu miasta i odznaczające się szczególną formą przestrzenną są niemal tak stare jak miasto.…

25.04.2022

Piece na opał stały

Najprostszą formą ogrzewania pomieszczeń jest ogrzewanie piecami. Urządzenie ogrzewcze jakim jest piec - ustawiony bezpośrednio w pomieszczeniu przeznaczonym do ogrzewania…

21.04.2022

Żywice naturalne

Żywice naturalne - substancje organiczne o dużym ciężarze cząsteczkowym, nierozpuszczalne w wodzie, na ogół rozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych, wytwarzane przez…

21.04.2022

Żywice epoksydowe

Żywice epoksydowe - żywice syntetyczne chemo- utwardzalne otrzymywane przez polikondensację dwufenoli z cpichlorohydryną lub innymi związkami epoksydowymi: ż.e. są to…

21.04.2022

Żyrobus

Żyrobus - drogowy pojazd samochodowy, wyposażony w ciężkie koło zamachowe, umieszczone poziomo w podwoziu pojazdu, napędzane silnikiem prądu zmiennego pobieranego…

21.04.2022

Żużel spieniony

Żużel spieniony, pumeks hutniczy - materiał o wyglądzie i własnościach zbliżonych do naturalnego pumeksu, otrzymywany przez odpowiednie chłodzenie stopionego żużla…

21.04.2022

Żuraw kamerowy

Żuraw kamerowy - TV wózek kamerowy typu ciężkiego zaopatrzony w ruchomy wysięgnik umożliwiający ruchy kamery telewizyjnej łącznie z jej operatorem,…

21.04.2022

Żłobienie termiczne

Żłobienie termiczne - wycinanie żłobków na przedmiotach metalowych za pomocą urządzeń do cięcia termicznego żłobienie tlenem - żłobienie gazowe żłobienie…

21.04.2022

Żeliwo maszynowe

Żeliwo maszynowe - żeliwo szare niestopowe, stosowane na odlewy maszynowe żeliwo modyfikowane - żeliwo, którego własności zostały zmienione przez modyfikowanie…

21.04.2022

Żelazomangan

Żelazomangan - żelazostop o dużej zawartości manganu; stosowany jako odtleniacz i jako dodatek stopowy żelazomolibden - żelazostop o dużej zawartości…

21.04.2022

Żelaziak brunatny

Żelaziak brunatny - getyt żelaziak czerwony - hematyt żelaziak magnetyczny - magnetyt żelaziak tytanowy - ilmenit, żelaziany - sole wywodzące…

20.04.2022

Żebro

Żebro (konstrukcyjne) - element konstrukcji połączony z płytą, łupiną lub sklepieniem w sposób monolityczny, umożliwiający wzajemną współpracę w przenoszeniu obciążeń…

20.04.2022

Żaglowanie

Żaglowanie - żaglowy żaglowiec - duży statek z napędem żaglowym żaglownictwo - żaglomistrzostwo żaglówka - łódź żaglowa sportowa lub turystyczna,…

20.04.2022

Źródło powierzchniowe

Źródło powierzchniowe - źródło dźwięku składające się z jednakowych źródeł punktowych ułożonych na dowolnej powierzchni w odległościach pomijalnie małych w…

20.04.2022

Zwrotnoprądowy

Zwrotnoprądowy - (przyrząd) działający samoczynnie z chwilą, gdy prąd stały płynący przez niego przybiera kierunek przeciwny do normalnego kierunku przepływu…

20.04.2022

Zwór magnesu trwałego

Zwór magnesu trwałego - element z materiału magnetycznego, który umieszcza się naprzeciw końców magnesu, w celu zmniejszenia reluktancji i zachowania…

20.04.2022

Zwierciadło rozpraszające

Zwierciadło rozpraszające - zwierciadło wypukłe zwierciadło sklepienia (łupiny) - płaska część sklepienia zwierciadlanego (lub łupiny zwierciadlanej) zwierciadło wklęsłe, zwierciadło skupiające…

20.04.2022

Związki optycznie czynne

Związki optycznie czynne - związki organiczne odznaczające się zdolnością skręcania płaszczyzny światła spolaryzowanego, przechodzącego przez substancje lub ich roztwory, o…

20.04.2022

Związki chemiczne

Związki chemiczne, połączenia chemiczne - jednorodne substancje czyste (jednoskładnikowe) o stałym składzie i stałych własnościach, zbudowane z atomów dwu lub…

20.04.2022

Zużycie techniczne

Zużycie techniczne (środków trwałych) - zmniejszenie sprawności i wydajności środków trwałych wskutek ich zużycia fizycznego zwalisko - oberwisko zwalniacz silnikowy…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami