Miesiąc: Kwiecień 2022

27.04.2022

Tradycje narodowe zdjęcie nr 15 Realizacja planu generalnego

Krytyka tych tendencji, nie przezwyciężonych jeszcze do dziś nie oznacza jednak zdezawuowania wagi obrazu i kompozycji miasta w urbanistyce socjalistycznej.…

27.04.2022

Tradycje narodowe zdjęcie nr 16 Przestronność ulic

Głównym rysem charakterystycznym obrazu miasta socjalistycznego jest jego jedność urbanistyczna. Na obraz jego w większym stopniu niż dawniej składają się:…

27.04.2022

Tradycje narodowe zdjęcie nr 17 Plan rekonstrukcji

Druga idea akcentowana w uchwale postuluje jedność ukształtowania architektonicznego całego miasta. „KC WKP i RKL uważają, że w całej pracy…

27.04.2022

Tradycje narodowe zdjęcie nr 18 Monumentalność i prostota

Podobne zjawiska zarysowały się w tym czasie i w dziedzinie architektury w toku projektowania Pałacu Rad. Pierwsze dwie tury konkursu…

27.04.2022

Tradycje narodowe zdjęcie nr 19 Usunięcie przeciwieństw

Kaganowicz zwrócił uwagę na fakt, że awangardowa rola wielkich miast nie traci aktualności i po rewolucji. „Widzimy, jak proletariackie miasto…

27.04.2022

Tradycje narodowe zdjęcie nr 20 Gospodarka miejska

W tym czasie zarysowała się niebezpieczna rozpiętość między poziomem ilościowym i technicznym gospodarki miejskiej a jej zadaniami potęgującymi się na…

27.04.2022

Tradycje narodowe zdjęcie nr 21 Okres wielkiego rozkwitu

W oparciu o nowopowstające olbrzymie obiekty przemysłowe (Dnieprowska Elektrownia Wodna, nowa baza hutniczo- węglowa - Zagłębie Kuźnieckie, Kombinat Magnitogorski, Zakłady…

27.04.2022

Tradycje narodowe zdjęcie nr 22 Przebudowa miast

Pierwszy etap rozwoju architektury i urbanistyki radzieckiej przypada na lata wojny domowej i odbudowy gospodarczej (1917-1925). W tym trudnym okresie…

27.04.2022

Tradycje narodowe zdjęcie nr 23 Rola projektowanego zespołu

Rola projektowanego zespołu jako urbanistycznego „listka figowego” mającego przykryć istotną rzeczywistość Warszawy tych lat - lat kryzysu gospodarczego i bezrobocia,…

27.04.2022

Tradycje narodowe zdjęcie nr 24 Sprecyzowanie roli

Na tym tle następuje sprecyzowanie roli przyszłej świątyni jako przeciwwagi obrazu codziennej rzeczywistości: „Lud nasz chce znaleźć w świątyni -…

27.04.2022

Tradycje narodowe zdjęcie nr 25 Proces ewolucji kierunku

Inaczej ułożyły się losy ich polskich przyjaciół i kolegów w rzeczypospolitej obszarniczo- burżuazyjnej. Zastój budowlany i następujący, zwłaszcza po przewrocie…

27.04.2022

Tradycje narodowe zdjęcie nr 26 Degradacja kultury architektonicznej

Na tle stopniowej degradacji kultury architektonicznej odradza się przecież prąd, który odpowiadając nigdy nie wygasłym aspiracjom duchowym i pragnieniom estetycznym…

27.04.2022

Tradycje narodowe zdjęcie nr 27 Główne zjawiska

Główne zjawiska - zagęszczenie zabudowy śródmieścia, odsuwanie zaniedbanych przedmieść, parcelacja zieleni miejskiej odbywały się w Warszawie z niesłabnącym nasileniem i…

27.04.2022

Tradycje narodowe zdjęcie nr 28 Działalność władz

Warszawa staje się wielkim ośrodkiem przemysłowym. W ciągu 33 lat ludność miasta wzrasta trzykrotnie: z 223 tys. mieszkańców w r.…

27.04.2022

Tradycje narodowe zdjęcie nr 29 Dzieła epok ubiegłych

Najważniejszym jednak dla nas wnioskiem wynikającym z przeglądu tych kilku historycznych układów śródmiejskich jest stwierdzenie dialektycznej jedności przeciwieństw w rozwoju…

27.04.2022

Tradycje narodowe zdjęcie nr 30 Imponujący zespół

Pokolenia budowniczych Petersburga nie ograniczyły się jednak do biernego „wpisania" architektury w pejzaż, do podporządkowania się naturze. Przeciwnie - myśl…

27.04.2022

Tradycje narodowe zdjęcie nr 31 Drobna skala

Drobna skala dawnych polskich założeń architektonicznych wynikała istotnie z ówczesnej rzeczywistości polskiej, źródłem jej nie był jednak rzekomy demokratyzm, lecz…

27.04.2022

Tradycje narodowe zdjęcie nr 32 Polska myśl architektoniczna

Polska myśl architektoniczna wkroczyła już dziś również na tę drogę. Wydaje się celowe jeszcze szersze podjęcie badań historycznych i analityczno-porównawczych…

27.04.2022

Tradycje narodowe zdjęcie nr 33 Tworzywo formalne

Wysunięta przez reformy piotrowskie potrzeba nowych typów budowli państwowych, gospodarczo-produkcyjnych, handlowych, konieczność nowego systemu planowania miast, wreszcie zastąpienie dawnych, patriarchalnych…

27.04.2022

Tradycje narodowe zdjęcie nr 34 Tradycje narodowe

Warszawa w swej pełnej wstrząsów historii nieraz zmieniała przejściowe tradycje wybierając rysy sprawdzone, bliskie jej specyfice i upodobaniom narodu, doskonaląc…

Tradycje narodowe zdjęcie nr 41 Tradycje narodowe zdjęcie nr 42 Tradycje narodowe zdjęcie nr 43
Tradycje narodowe zdjęcie nr 44
Tradycje narodowe zdjęcie nr 45 Tradycje narodowe zdjęcie nr 46 Tradycje narodowe zdjęcie nr 47
Tradycje narodowe zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Tradycje narodowe zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Tradycje narodowe zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami