Miesiąc: Kwiecień 2022

28.04.2022

Kulturalne stolice

W mieście znajdują się: opera, filharmonia, 8 teatrów oraz około 40 instytucji naukowo- badawczych. Niegdyś brudne zaniedbane miasteczka, punkty oparcia…

28.04.2022

Stary plac

Stary plac ulegał w tej koncepcji gruntownemu przeobrażeniu jako drugi równorzędny element dwubiegunowej kompozycji. Koncepcja ta faktycznie redukowała znaczenie Alei…

28.04.2022

Elementy symetrii

Pion jego zostanie poparty przez akcent wysokościowy na placu Wolności, wielokondygnacjową część wysokiego budynku mieszkalnego przy rogu Alei Stalina i…

28.04.2022

Średnia wysokość zabudowy

W nader krótkim czasie - w ciągu iG miesięcy - architekci białoruscy przy udziale czołowych specjalistów moskiewskich i leningradzkich sporządzili…

28.04.2022

Zniszczenie miasta

Epoka radziecka uczyniła z Mińska ważny ośrodek przemysłowy i kulturalny, podniosła nieporównanie jego znaczenie polityczne wraz z powstaniem białoruskiego państwa…

28.04.2022

Strona parzysta

Strona parzysta utrzymana jest w wyrównanym gabarycie pionowym, w spokojnych rytmach porządkowej architektury, wydobywającej łagodną krzywiznę magistrali (program uprawnienia budowlane na…

28.04.2022

Wielki dom towarowy

Dążąc do wydobycia niepodzielnie dominującej wzdłużnej osi magistrali autor odrzuca nawet historycznie powstały układ leżącego po jednej stronie ulicy placu…

28.04.2022

Monumentalność

Pełniejsze rozwiązanie tego zadania dały projekty G. Golca, K. Ałabiana, W. Gelfrejcha, które przewidywały akcentowanie architektoniczne wlotów ulic bocznych, szeroko…

28.04.2022

Współczesne miasto

W ten sposób Picczersk pozbawiony został swej roli w życiu miasta, a Kijów utracił najpiękniejsze tereny przy malowniczej skarpie dnieprowskiej.…

28.04.2022

Życiowy ośrodek

Plac Rad, którego ekscentryczna lokalizacja nie była poparta żadnymi istniejącymi czynnikami miastotwórczymi, pozostał właściwie za miastem i nie mógł odegrać…

28.04.2022

Zestawienie przebudowy

Doświadczenia przebudowy Moskwy stały się punktem wyjścia dla koncepcji urbanistycznych innych stolic i starych miast radzieckich przechodzących procesy przeobrażenia lub…

28.04.2022

Uszanowanie postępowych wartości

Zestawienie nowych budowli z zabytkami zostaje przeprowadzone na zasadzie nowej kompozycji architektonicznej, w której gmachy z rozlicznych epok zajmują właściwe…

28.04.2022

Ciążenie do rzeki

Prastara oś kompozycyjna i życiowa miasta - rzeka Moskwa potęguje swe znaczenie stając się jego główną arterią. Rozwijając tradycje urbanistyki…

28.04.2022

Dźwignięcie potężnych brył wieżowców

W zestawieniu dwóch skał śródmieścia moskiewskiego panująca jest oczywiście skala nowych budowli. Kreml traci rolę dominanty sylwetowej miasta, rolę przekreśloną…

28.04.2022

Panorama śródmieścia

Architekci radzieccy wyciągając wnioski z doświadczeń przeszłości stworzyli koncepcję współistnienia nowej i starej skali w zespole centrum Moskwy. Wobec rozpiętości…

28.04.2022

Socjalistyczna przebudowa

Stara Moskwa miała niemałą jak na owe czasy skalę przestrzenną, uwarunkowaną przez siłę władzy centralnej kształtującej w XV-XVI wieku osnowę…

28.04.2022

Uwypuklenie systemu

Wydaje się, że byłoby jednak poważnym błędem wyciąganie stąd wniosków, dyskredytujących samą koncepcję wieżowców, jako unikalnych budowli stołecznych. Nadużywanie ich…

28.04.2022

Wieżowce moskiewskie

Wieżowce moskiewskie są faktem. Faktem jest również radykalne przeobrażenie i czytelność oblicza Moskwy pod wpływem ich powstania. Krytyka i teoria…

28.04.2022

Piony zabytkowe

W latach powojennych wobec dalszego podniesienia zabudowy do 8-10 kondygnacji problem wzbogacenia sylwety Moskwy, plastycznego zorganizowania kilkusettysięcznych kubatur nowej zabudowy…

28.04.2022

Arteria komunikacyjna

Rola Kremla w kształtowaniu otoczenia przestrzennego Pałacu Rad uwypukla się szczególnie przy (dnieniu powiązań alei z placami centralnymi, a zwłaszcza…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami