Miesiąc: Kwiecień 2022

20.04.2022

Zrąb

Zrąb - podłużna wyniesiona część skorupy ziemskiej ograniczona równoległymi uskokami zrąb - ocios zrąb atomowy - rdzeń atomowy zrąb szybu…

20.04.2022

Znamionowy

Znamionowy, nominalny - określenie wartości wielkości charakterystycznych dla danego urządzenia, maszyny lub przyrządu, wyznaczonych przez konstruktora i podanych na tzw.…

20.04.2022

Znak jakości

Znak jakości - urzędowy znak umieszczany na wyrobach, które spełniają określone warunki wymagań jakościowych; ustanowione zostały dwie klasy tych znaków;…

20.04.2022

Zmiotki

Zmiotki - odpadki włókiennicze w postaci krótkich luźnych włókien oraz plątanki przędzy, brudne, z dużą ilością zanieczyszczeń; po oczyszczeniu wykorzystywane…

20.04.2022

Zmianowanie

Zmianowanie - następstwo roślin uprawianych po sobie dostosowane do miejscowych warunków przyrodniczych; po ukończeniu cyklu z. rozpoczyna się od nowa…

20.04.2022

Złoty podział odcinka

Złoty podział odcinka - taki podział odcinka AB punktem C, że AO.AB = CB:AC; proporcje takie spotyka się w architekturze…

20.04.2022

Złącze półprzewodnikowe

Złącze półprzewodnikowe - obszar graniczny w półprzewodniku, położony między obszarami różniącymi się swymi własnościami elektrycznymi, w sposób umożliwiający doprowadzenie do…

20.04.2022

Zładownik

Zładownik - urządzenie w dowolnym miejscu ciągu przenośnika transportowego, umożliwiające skierowanie urobku w bok od osi przenośnika, np. do wozów…

20.04.2022

Zjawisko stroboskopowe

Zjawisko stroboskopowe - pozorna zmiana rzeczywistego ruchu polegająca na tym, że przedmioty ruchome, oświetlone światłem okresowo zmiennym, wydają się nieruchome…

20.04.2022

Zjawisko Mossbauera

Zjawisko Mossbauera - emisja albo absorpcja kwantów y w jądrach atomów tworzących sieć krystaliczną ciała stałego; występująca bez zmiany energii…

20.04.2022

Zjawisko fotogalwanomagnetyczne

Zjawisko fotogalwanomagnetyczne - zjawisko występujące przy oddziaływaniu zewnętrznego pola magnetycznego na prąd fotodyfuzyjny w półprzewodniku, w wyniku czego następuje rozdzielenie…

20.04.2022

Zjawisko Bauschingera

Zjawisko Bauschingera - zjawisko obniżenia granicy proporcjonalności, sprężystości i plastyczności materiałów w wyniku zmiany znaku obciążenia, gdy początkowe obciążenie wywołało…

20.04.2022

Ziemia bieląca

Ziemia bieląca - ziemia fulerska ziemia diatomowa - ziemia okrzemkowa ziemia fulerska, ziemia bieląca - materiał mineralny pochodzenia osadowego, składający…

20.04.2022

Zgrzewarka

Zgrzewarka - maszyna do zgrzewania; zależnie od sposobu zgrzewania rozróżnia się z. oporowe, iskrowe, liniowe, punktowe itd. zgrzewarka elektryczna -…

20.04.2022

Zgrzewanie indukcyjne

Zgrzewanie indukcyjne - zgrzewanie elektryczne prądem przemiennym (o częstotliwości 1 -500 kHz) z wykorzystaniem zjawiska nagrzewania się metali umieszczonych w…

20.04.2022

Zgorzelina

Zgorzelina - warstwa tlenków metali powstająca na powierzchni przedmiotu metalowego podczas nagrzewania go do wysokich temperatur w atmosferze utleniającej zgorzelina…

20.04.2022

Zgazowanie podziemne

Zgazowanie podziemne - sposób eksploatacji cienkich pokładów węgla nie nadających się do wybierania; węgiel podpala się doprowadzając szybami pod ziemię…

20.04.2022

Zestyk łączeniowy

Zestyk łączeniowy - zestyk przeznaczony do wykonywania czynności łączeniowych zestyk opalny - wchodzący w skład zestyku zespołowego zestyk przeznaczony do…

20.04.2022

Zestaw

Zestaw - grupa przedmiotów stanowiąca komplet o określonym przeznaczeniu zestaw budynków - budynki o różnym przeznaczaniu zaprojektowane pod względem technicznym…

20.04.2022

Zespół kaskadowy

Zespół kaskadowy - zespół złożony z silnika indukcyjnego i maszyny komutatorowej lub z dwóch silników indukcyjnych wielofazowych, w którym silnik…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami