Miesiąc: Kwiecień 2022

20.04.2022

Zespół kaskadowy zdjęcie nr 15 Zrąb

Zrąb - podłużna wyniesiona część skorupy ziemskiej ograniczona równoległymi uskokami zrąb - ocios zrąb atomowy - rdzeń atomowy zrąb szybu…

20.04.2022

Zespół kaskadowy zdjęcie nr 16 Znamionowy

Znamionowy, nominalny - określenie wartości wielkości charakterystycznych dla danego urządzenia, maszyny lub przyrządu, wyznaczonych przez konstruktora i podanych na tzw.…

20.04.2022

Zespół kaskadowy zdjęcie nr 17 Znak jakości

Znak jakości - urzędowy znak umieszczany na wyrobach, które spełniają określone warunki wymagań jakościowych; ustanowione zostały dwie klasy tych znaków;…

20.04.2022

Zespół kaskadowy zdjęcie nr 18 Zmiotki

Zmiotki - odpadki włókiennicze w postaci krótkich luźnych włókien oraz plątanki przędzy, brudne, z dużą ilością zanieczyszczeń; po oczyszczeniu wykorzystywane…

20.04.2022

Zespół kaskadowy zdjęcie nr 19 Zmianowanie

Zmianowanie - następstwo roślin uprawianych po sobie dostosowane do miejscowych warunków przyrodniczych; po ukończeniu cyklu z. rozpoczyna się od nowa…

20.04.2022

Zespół kaskadowy zdjęcie nr 20 Złoty podział odcinka

Złoty podział odcinka - taki podział odcinka AB punktem C, że AO.AB = CB:AC; proporcje takie spotyka się w architekturze…

20.04.2022

Zespół kaskadowy zdjęcie nr 21 Złącze półprzewodnikowe

Złącze półprzewodnikowe - obszar graniczny w półprzewodniku, położony między obszarami różniącymi się swymi własnościami elektrycznymi, w sposób umożliwiający doprowadzenie do…

20.04.2022

Zespół kaskadowy zdjęcie nr 22 Zładownik

Zładownik - urządzenie w dowolnym miejscu ciągu przenośnika transportowego, umożliwiające skierowanie urobku w bok od osi przenośnika, np. do wozów…

20.04.2022

Zespół kaskadowy zdjęcie nr 23 Zjawisko stroboskopowe

Zjawisko stroboskopowe - pozorna zmiana rzeczywistego ruchu polegająca na tym, że przedmioty ruchome, oświetlone światłem okresowo zmiennym, wydają się nieruchome…

20.04.2022

Zespół kaskadowy zdjęcie nr 24 Zjawisko Mossbauera

Zjawisko Mossbauera - emisja albo absorpcja kwantów y w jądrach atomów tworzących sieć krystaliczną ciała stałego; występująca bez zmiany energii…

20.04.2022

Zespół kaskadowy zdjęcie nr 25 Zjawisko fotogalwanomagnetyczne

Zjawisko fotogalwanomagnetyczne - zjawisko występujące przy oddziaływaniu zewnętrznego pola magnetycznego na prąd fotodyfuzyjny w półprzewodniku, w wyniku czego następuje rozdzielenie…

20.04.2022

Zespół kaskadowy zdjęcie nr 26 Zjawisko Bauschingera

Zjawisko Bauschingera - zjawisko obniżenia granicy proporcjonalności, sprężystości i plastyczności materiałów w wyniku zmiany znaku obciążenia, gdy początkowe obciążenie wywołało…

20.04.2022

Zespół kaskadowy zdjęcie nr 27 Ziemia bieląca

Ziemia bieląca - ziemia fulerska ziemia diatomowa - ziemia okrzemkowa ziemia fulerska, ziemia bieląca - materiał mineralny pochodzenia osadowego, składający…

20.04.2022

Zespół kaskadowy zdjęcie nr 28 Zgrzewarka

Zgrzewarka - maszyna do zgrzewania; zależnie od sposobu zgrzewania rozróżnia się z. oporowe, iskrowe, liniowe, punktowe itd. zgrzewarka elektryczna -…

20.04.2022

Zespół kaskadowy zdjęcie nr 29 Zgrzewanie indukcyjne

Zgrzewanie indukcyjne - zgrzewanie elektryczne prądem przemiennym (o częstotliwości 1 -500 kHz) z wykorzystaniem zjawiska nagrzewania się metali umieszczonych w…

20.04.2022

Zespół kaskadowy zdjęcie nr 30 Zgorzelina

Zgorzelina - warstwa tlenków metali powstająca na powierzchni przedmiotu metalowego podczas nagrzewania go do wysokich temperatur w atmosferze utleniającej zgorzelina…

20.04.2022

Zespół kaskadowy zdjęcie nr 31 Zgazowanie podziemne

Zgazowanie podziemne - sposób eksploatacji cienkich pokładów węgla nie nadających się do wybierania; węgiel podpala się doprowadzając szybami pod ziemię…

20.04.2022

Zespół kaskadowy zdjęcie nr 32 Zestyk łączeniowy

Zestyk łączeniowy - zestyk przeznaczony do wykonywania czynności łączeniowych zestyk opalny - wchodzący w skład zestyku zespołowego zestyk przeznaczony do…

20.04.2022

Zespół kaskadowy zdjęcie nr 33 Zestaw

Zestaw - grupa przedmiotów stanowiąca komplet o określonym przeznaczeniu zestaw budynków - budynki o różnym przeznaczaniu zaprojektowane pod względem technicznym…

20.04.2022

Zespół kaskadowy zdjęcie nr 34 Zespół kaskadowy

Zespół kaskadowy - zespół złożony z silnika indukcyjnego i maszyny komutatorowej lub z dwóch silników indukcyjnych wielofazowych, w którym silnik…

Zespół kaskadowy zdjęcie nr 41 Zespół kaskadowy zdjęcie nr 42 Zespół kaskadowy zdjęcie nr 43
Zespół kaskadowy zdjęcie nr 44
Zespół kaskadowy zdjęcie nr 45 Zespół kaskadowy zdjęcie nr 46 Zespół kaskadowy zdjęcie nr 47
Zespół kaskadowy zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zespół kaskadowy zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zespół kaskadowy zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami