Uprawnienia budowlane - blog

03.10.2022

Ocena nośności granicznej

Do rozwiązalnych zagadnień w teorii plastyczności zalicza się także zagadnienia płaskiego stanu odkształcenia, obrotowo - symetryczne oraz ze sferyczną symetrią.…

03.10.2022

Warunki plastyczności odkształcenia

W równaniach pominięto wyrazy d’Alamberta, ponieważ rozważania obejmą jedynie obciążenia statyczne, które charakteryzują się bardzo małymi przyrostami naprężenia w czasie.…

03.10.2022

Zjawisko konsolidacji

Wracając do wyników doświadczalnych, to jak widać abstrahowanie od zjawiska konsolidacji przy definicji związków fizycznych będzie prowadzić do konieczności użycia…

03.10.2022

Prędkość przyrostu obciążenia

Na zakończenie dodać należy, że na charakter zjawisk Teologicznych musi wywierać wpływ zarówno wyjściowa wilgotność gruntu jak i prędkość przyrostu…

03.10.2022

Odkształcenia postaciowe gruntu

Z siedmiu powyższych założeń najbardziej wątpliwe wydają się w odniesieniu do ośrodka gruntowego dwa pierwsze. Założenia te były przyjęte w…

03.10.2022

Obciążenie gruntu budowlą

Jak wiadomo osiadanie gruntów piaszczystych praktycznie kończy się w chwili przyłożenia ostatecznego obciążenia i to bez względu na wilgotność gruntu.…

03.10.2022

Określenie przemieszczeń

Rozważmy charakter pomieszczeń pionowych wywołanych wzrastającym stopniowo obciążeniem statycznym. Wynik takiej obserwacji dla konkretnego przykładu obciążenia. Podobny wykres otrzyma się…

03.10.2022

Wpływ uwarstwienia podłoża gruntowego

W świetle tych uwag ujawnia się wpływ uwarstwienia podłoża gruntowego na rozkład naprężeń normalnych pionowych. Nie ulega wątpliwości, że funkcja…

03.10.2022

Tensometry elektrooporowe

Wadą wszystkich wspomnianych dynamo metrów są ich stosunkowo duże wymiary. Wprowadzenie dynamometrów elektrooporowych w konstrukcji których wykorzystano tensometry elektrooporowe jako…

03.10.2022

Linearyzacja krzywej ściśliwości

Nie przedyskutowano zagadnień z zakresu obciążeń dynamicznych. Problemy te są tematem specjalistycznych monografii. Ponadto rozważania zostaną przeprowadzone przy założeniu, że…

03.10.2022

Wartości ciśnienia w porach

W zależności od spodziewanego czasu trwania obciążenia wykonuje się badania z konsolidacją, lub bez. Stąd konieczny jest pomiar ciśnienia wody…

03.10.2022

Ciśnienie hydrostatyczne

W celu poznania specyfiki obydwu rozwiązań konstrukcyjnych udoskonalonego aparatu trójosiowego ściskania należy zbadać stan naprężenia w nich panujący. Alternatywę pierwszą…

03.10.2022

Aparat bezpośredniego ścinania

Aparat bezpośredniego ścinania dla którego przeprowadzono powyższe rozważania posiada mimo prostej konstrukcji szereg wad. Przede wszystkim wymusza on w próbce…

03.10.2022

Uogólniony moduł ściśliwości

Oczywiście operowanie zastępczym modelem ciała liniowego wymaga ustalenia miarodajnych wartości współczynnika parcia bocznego i współczynnika Poissona dla całego przedziału odkształcenia…

30.09.2022

Budowanie związków fizycznych

Z powodów wymienionych praktyczne znaczenie przy określaniu cech mechanicznych gruntu mogły mieć jedynie próby ściskania. W celu poznania proporcji pomiędzy…

30.09.2022

Odkształcenie w gruncie

Z podanej wyżej dyskusji wyników prostych badań własności mechanicznych gruntu wynika, że jest on materiałem nieliniowym o własnościach spręży stoleplco-plastycznych.…

30.09.2022

Wzrost ciśnienia

Richardson i Whitman [21] próbują znaleźć wyjaśnienie przyczyny wpływ prędkości odkształcenia na charakterystyki gruntu, jak i na wzrost jego wytrzymałości…

30.09.2022

Obciążenia zewnętrzne

Niejednorodność ta wpływa z kolei na rozkład naprężeń i odkształceń w miarę rozwoju procesu obciążania. Wpływ ten uwidacznia się w…

30.09.2022

Wpływ odkształceń postaciowych

Wzajemne przesuwanie się cząstek powoduje ich nieuniknioną rotację i zmianę struktury gruntu. Stroganow [24] podaje, że wzrost objętości jest wprost…

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !