Uprawnienia budowlane - blog

11.01.2022

Wielkość potrzebnego natężenia prądu

Wielkość potrzebnego natężenia prądu zależna jest głównie od wielkości pola przekroju zgrzewanych prętów. Zgrzewanie punktowe. Zgrzewanie punktowe w krajach wysoko…

10.01.2022

Ciężar szkieletu zbrojeniowego słupa

Gdy ciężar szkieletu zbrojeniowego słupa jest znaczny, zbrojenie może być zmontowane z pojedynczych prętów bezpośrednio w deskowaniu słupa (w tym…

10.01.2022

Ręczne wiązanie siatek

Ręczne wiązanie siatek i szkieletów odbywa się bądź bezpośrednio na deskowaniach, bądź w warsztatach zbrojarskich. W tym przypadku przebieg pracy…

10.01.2022

Cięcia i gięcia prętów

Maszyny do gięcia z tarczą obrotową kołową mają tę wadę, iż za jednym ruchem tarczy można na nich wykonywać odgięcia…

10.01.2022

Gięcie prętów zbrojeniowych

Gięcie prętów zbrojeniowych odbywa się mechanicznie z reguły dla prętów o większych średnicach (do 0 90 mm) lub za pomocą…

10.01.2022

Operator maszyny

Najprostszy sposób dla zapewnienia szybkiego odmierzania odcinanych prętów o danej długości. Zderzak 1, przyspawany do tulejki 2, przesuwa się po…

10.01.2022

Sposób cięcia wyprostowanego drutu

Sposób cięcia wyprostowanego drutu, polega natomiast na zastosowaniu noży wirujących, przy czym prędkość obwodowa tych noży jest zsynchronizowana z prędkością…

10.01.2022

Badania laboratoryjne

Otrzymywane na budowie partie stali zbrojeniowej powinny być zaopatrzone w atest stwierdzający markę oraz granicę plastyczności. W przypadku gdy otrzymana…

10.01.2022

Główny wał napędowy

Główny wał napędowy 1 napędzany przez silnik obraca wrzeciono 3 za pomocą stożkowych kół zębatych 2 i 4, na. którym…

10.01.2022

Własności mechaniczne stali

Własności mechaniczne stali używanych do zbrojenia betonów powinny odpowiadać postanowieniom PN-57/B-03260. Stal dostarczona na budowę powinna być zaopatrzona w zaświadczenie…

10.01.2022

Rozdeskowanie konstrukcji nośnej

Rozdeskowanie konstrukcji nośnej, tj. spodu belek i płyt, zależne jest od obciążenia, na jakie dana konstrukcja żelbetowa była liczona, gdyż…

10.01.2022

Terminy rozdeskowań konstrukcji nośnej

Czas niezbędny do uzyskania potrzebnej wytrzymałości betonu (/?„-) dla konstrukcji mniej odpowiedzialnych określa się na podstawie empirycznych wzorów podawanych w…

10.01.2022

Ramy dolnych kondygnacji rusztowania

Pierwsze ramy ustawiane są na rusztowaniu stałym wykonanym z rur stalowych. Po zabetonowaniu dolnej części ściany chłodni do zabetonowanych klocków…

10.01.2022

Deskowanie zewnętrzne

Przy betonowaniu komina, wewnątrz niego buduje się wieżę z rur, w której montowany jest wyciąg oraz drabiny i pomosty komunikacji…

10.01.2022

Deskowania ślizgowe

Po podniesieniu deskowania do poziomu, na którym zmniejsza się wg projektu grubość ściany, przymocowuje się uprzednio przygotowane płyty deskowania. Płyty…

10.01.2022

Maksymalna szybkość podnoszenia

Cylinder za pośrednictwem blach 11 umocowany jest do konstrukcji nośnej deskowania, tak iż deskowanie podnosi się razem z cylindrem, a…

10.01.2022

Wysokość deskowania

W okresie niższej temperatury zewnętrznej szybkość podnoszenia zależy od wytrzymałości betonu. Zwykle w ciągu godziny betonuje się warstwę o wysokości…

10.01.2022

Deskowanie przesuwne

Deskowanie przesuwne stosowane jest również do betonowania kanałów i tuneli. Deskowania ślizgowe stanowią odmianę deskowania przesuwnego, z tym iż kierunek…

10.01.2022

Obniżenie deskowania

Szczególnie szerokie zastosowanie znalazły deskowania przesuwne przy budowie hal o przekryciach łupinowych. Deskowanie łupin wymaga bowiem ze względu na dokładność…

10.01.2022

Dźwigary teleskopowe

Drugim podstawowym elementem rusztowań inwentaryzowanych są specjalne dźwigary stalowe zwane także dźwigarkami. Dźwigary te opierane są na murach nośnych bądź…

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !