Uprawnienia budowlane - blog

25.02.2020

Budynki wielkopłytowe uprawnienia budowlane

Budynki wielkopłytowe uprawnienia budowlane W budynkach wielkopłytowych występują dwa typy spoin pionowych: wypełnione i otwarte, przy czym spoiny wypełnione występują…

25.02.2020

Stolarka uprawnienia budowlane

Stolarka uprawnienia budowlane Przy stosunkowo niskiej jakości samej stolarki dodatkowymi czynnościami powodującymi jej szybkie zużycie są nieprawidłowe warunki jej eksploatacji…

25.02.2020

Elementy ścian uprawnienia budowlane

Elementy ścian uprawnienia budowlane Elementy ścian o silnym nasłonecznieniu należy dokładnie zwilżyć wodą przed naprawą, a po jej wykonaniu miejsca…

25.02.2020

Faktura uprawnienia budowlane

Faktura uprawnienia budowlane Faktura jest dostarczana na budowę gotowa. Przed użyciem powinna być wymieszana mieszarką elektryczną. Grubość warstwy faktury elewacyjnej…

25.02.2020

Roboty uprawnienia budowlane

Roboty uprawnienia budowlane Roboty wykonuje się z rusztowań stojących przy wszystkich zabezpieczanych ścianach budynku (program uprawnienia budowlane na komputer). Przed…

25.02.2020

Bezdeszczowa pogoda uprawnienia budowlane

Bezdeszczowa pogoda uprawnienia budowlane Prace powinny być wykonywane przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. Wszystkie pozostałe…

24.02.2020

Sposób naprawy uprawnienia budowlane

Sposób naprawy uprawnienia budowlane Zaniechany już obecnie sposób naprawy polegał na usunięciu od strony zewnętrznej warstwy faktury i warstwy izolacji…

24.02.2020

Wzmocnienia bloku uprawnienia budowlane

Wzmocnienia bloku uprawnienia budowlane Przy konieczności wykonania wzmocnienia bloku koszulką dwustronną należy, po usunięciu z jego obydwu stron uszkodzonych warstw…

24.02.2020

Wielki bloki uprawnienia budowlane

Wielki bloki uprawnienia budowlane Ze względu na brak możliwości, często z przyczyn technicznych w miejsce usuwanych w istniejącym już budynku…

25 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

16

sesji egzaminacyjnych doświadczeń i nauki z nami