Uprawnienia budowlane - blog

14.04.2021

Stacjonarność ciągu

Stacjonarność ciągu Stacjonarność ciągu odznacza jego jednorodność w czasie; charakterystyki prawdopodobieństwa tego czy też innego ciągu nie powinny zmieniać się…

14.04.2021

Problemy oceny zagadnienia pewności

Problemy oceny zagadnienia pewności Jako więc ostateczne sformułowanie budynku uniwersalnego należy rozumieć obudowę o stałym przekroju i zmiennej długości, natomiast…

14.04.2021

Wysokość nakładów inwestycyjnych

Wysokość nakładów inwestycyjnych Przy końcu tego okresu dopłata typizacyjna wyniesie. W związku z czym efekty typizacyjne, ekonomiczne będą wartością iloczynu…

14.04.2021

Unifikacja krajowa

Unifikacja krajowa Szeroko stosowana unifikacja elementów pozwoliła na ich zastosowanie we wszystkich rodzajach budownictwa. W budownictwie mieszkaniowym znane i szeroko…

14.04.2021

Unifikacja regionalna

Unifikacja regionalna Obejmuje swoim zasięgiem teren województwa lub nawet kilka województw. W zakres tej Unifikacji wchodzi budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe…

14.04.2021

Rysunki robocze

Rysunki robocze Rysunki robocze obiektów nie wymagają stosowania oznaczeń modularności i można z nich zrezygnować. Unifikacja - słowo pochodzenia łacińskiego,…

14.04.2021

Koordynacja powierzchniowa

Koordynacja powierzchniowa W miarę możliwości należy projektować elementy modularne (program uprawnienia budowlane na komputer). Elementy zmodulowane należy stosować w przypadkach…

14.04.2021

Określenia i nazewnictwo

Określenia i nazewnictwo Koordynacją wymiarową nazywamy dobór współzależnych wymiarów przy projektowaniu, produkcji i montażu elementów, polegający na zapewnieniu ogólnej ich…

14.04.2021

Metoda kolejności oddolnej

Metoda kolejności oddolnej Masowość budownictwa jest zasadniczą przyczyną konieczną do wprowadzania typizacji, pomimo wymienionych różnic funkcjonalnych, technologicznych i programowych zachodzących…

14.04.2021

Typizacja budownictwa

Typizacja budownictwa W dawnych czasach zwykle ujednolicenie gabarytów i kształtów było przypadkowe, ale zawsze miało na celu ułatwienie i uproszczenie…

14.04.2021

Żywiołowy rozwój techniki

Żywiołowy rozwój techniki Obecnie bowiem przepisy o normach RWPG mają bowiem charakter tymczasowy, a dopiero po praktycznym sprawdzeniu wyników stosowania…

14.04.2021

Normy czynnościowe

Normy czynnościowe Normy czynnościowe określają sposoby wykonania powtarzających się czynności np. metody badań, prowadzenia procesów technologicznych itp. (program uprawnienia budowlane…

14.04.2021

Normalizacja wielkości

Normalizacja wielkości Polega na wyborze typów uznanych za najlepsze tych wielkości, które są najbardziej potrzebne w wytwórczości i życiu. Normalizacja…

14.04.2021

Rozwój normalizacji

Rozwój normalizacji Rozwój normalizacji jest ściśle związany z wszelką działalnością ludzką, mającą na celu zaspokojenie zarówno potrzeb duchowych, jak i…

14.04.2021

Profile stalowe walcowe

Profile stalowe walcowe W roku 1869 zostaje wydany katalog znormalizowanych profili stali walcowanych, na podstawie systematycznie prowadzonych prac przez Stowarzyszenie…

14.04.2021

Charakter probabilistyczny

Charakter probabilistyczny Zapomina się jednak o tym, że jest to metoda probabilistyczna a więc i wyniki otrzymane tą metodą mają…

14.04.2021

Aktualizacja sieci

Aktualizacja sieci Aby uniknąć rozwiązywania takiej sieci możemy wprowadzić do sieci fikcyjne zdarzenie o numerze nie występującym w sieci i…

14.04.2021

Planowanie rozdziału zasobów

Planowanie rozdziału zasobów Planowanie rozdziału zasobów przedstawia się więc następująco: a. należy ustalić dla czynności krytycznych ich czasy graniczne, b.…

14.04.2021

Natura technologiczna

Natura technologiczna Zyski wynikające z przyśpieszenia terminu ukończenia przedsięwzięcia będą niższe od poniesionych nakładów dodatkowych. Oczywiście istnieje pewna możliwość zmniejszenia…

14.04.2021

Drogi podkrytyczne

Drogi podkrytyczne Jak już wspomniano w poprzednich rozdziałach rozwiązanie grafu sieciowego sprowadza się do znalezienia drogi krytycznej, która jest najdłuższą…

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !