Uprawnienia budowlane - blog

25.05.2020

Sprężone belki przekryć dachowych

Sprężone belki przekryć dachowych Sprężone belki przekryć dachowych o sprężeniu strunowym zostały stypizowane w Polsce w szerokim zakresie. Są to…

25.05.2020

Charakterystyka techniczna dźwigarów

Charakterystyka techniczna dźwigarów Wszystkie te cztery typy, stosowane o rozstawie 6,0 m, są przeznaczone do przekrycia hal jedno- lub wielonawowych…

25.05.2020

Belki dwuteowe

Belki dwuteowe Belki dwuteowe oraz teowe powinny mieć grubość środnika nie mniejszą od 8 cm przy pionowym położeniu belki podczas…

25.05.2020

Usztywnienie całości przekrycia

Usztywnienie całości przekrycia Dla usztywnienia całości przekrycia wykonuje się w nim przepony o szerokości 12 cm, zapełniając je betonem pachwinowym.…

25.05.2020

Płyta dachowa żebrowa

Płyta dachowa żebrowa Płyta dachowa żebrowa typu „Ostrów” ma żebra o zmiennej wysokości 25-40 cm, zbrojone ośmioma splotami 7 0…

25.05.2020

Sprężone płyty dachowe

Sprężone płyty dachowe Ciekawy strop tego rodzaju stosowany szerzej w Anglii (głównie w budownictwie mieszkaniowym lub w przemysłowym o mniejszych…

25.05.2020

Ciężar stropu

Ciężar stropu Ciężar stropu wynosi 256 kG/m2, zaś ilość stali - 6,80 kG/m2 (program uprawnienia budowlane na komputer). Stropy o…

25.05.2020

Gładka powierzchnia stropu

Gładka powierzchnia stropu Jeżeli wymagana jest gładka powierzchnia stropu od spodu lub przewidziana jest duża ilość przewodów instalacyjnych wewnątrz stropu,…

25.05.2020

Ekonomiczne przekrycia

Ekonomiczne przekrycia Do przekryć dachowych należą przede wszystkim płyty panwiowe i korytkowe; elementami stropowymi są m. in. głównie płyty panwiowe,…

25.05.2020

Większe rozpiętości

Większe rozpiętości Przy większych rozpiętościach stosuje się zbrojenie sprężone. Do produkcji płyt dachowych z otworami okrągłymi stosuje się beton żużlowy…

22.05.2020

Płyty dachowe

Płyty dachowe W przypadku płyt dachowych i stropodachowych wykonanych z pianobe nu stosuje się pianobeton 20. Stal zbrojeniowa jest tu…

22.05.2020

Rozstaw osiowy belek

Rozstaw osiowy belek Rozstaw osiowy belek wynosi 75 cm. W stropie beleczka nośna składa się z dolnej stopki żelbetowej z…

22.05.2020

Końce belek

Końce belek Na podporach końce belek powinny być wbetonowane w żelbetowe wieńce. Zbrojenie na podporowe momenty utwierdzenia układa się na…

22.05.2020

Przekrój prefabrykowanych belek

Przekrój prefabrykowanych belek Mają one zastosowanie zwykle jako wieloprzęsłowe o niezbyt dużych rozpiętościach przęseł (związane jest to z ciężarem płytowych…

22.05.2020

Beton stosowany tych stropów

Beton stosowany tych stropów Beton stosowany tych stropów ma markę 140 i 170. Najczęściej spotykanym w Polsce stropem o wypełnieniu…

22.05.2020

Budownictwo przemysłowe

Budownictwo przemysłowe W budownictwie przemysłowym stosuje się wszystkie typy przekryć monolitycznych spotykane również i w budownictwie miejskim i komunalnym. Przekrycia…

22.05.2020

Ustroje membranowe

Ustroje membranowe Zachowanie się membranowych ustrojów pochłaniających jest inne niż płyt drgających. Membrana, która nie jest tak sztywna i gruba…

22.05.2020

Fizyczny współczynnik pochłaniania

Fizyczny współczynnik pochłaniania Przy wykonywaniu zatem obliczeń chłonności akustycznej pomieszczenia, w których używa się współczynnika pogłosowego, można ten współczynnik przyjmować…

22.05.2020

Wykonanie konstrukcji oddzielnej

Wykonanie konstrukcji oddzielnej Poprawę izolacyjności takich przegród można uzyskać przez stosowanie na powierzchni przegrody izolacji termicznych sprowadzających występujące w danym…

22.05.2020

Optymalne wartości tłumienia

Optymalne wartości tłumienia Optymalne wartości tłumienia wykazują betony porowate z kruszywem o silnie rozbudowanej powierzchni (typu agloporyt), mechanicznie zagęszczone z…