Uprawnienia budowlane - blog

16.04.2021

Technika rozwodzenia

Technika rozwodzenia Przy za dużym rozwiedzeniu pozostaje część drewna w formie trójkąta, która jest wyrywana przez pachwinę, co pociąga za…

15.04.2021

Piły słupkowe strugowe

Piły słupkowe strugowe Piły słupkowe strugowe mogą mieć uzębienie tego typu, że po słupku w kształcie litery M, gdzie punkt…

15.04.2021

Obuch płaski

Obuch płaski Siekiera jest uniwersalnym narzędziem, mogącym służyć do rąbania, łupania i ciosania. Siekiera składa się z 2 części zasadniczych…

15.04.2021

Czynniki wydajności pracy

Czynniki wydajności pracy Projektujący, jak i wykonywujący plan robót winni brać pod uwagę czynniki wydajności pracy zależnie od warunków i…

15.04.2021

Cięcie lasu

Cięcie lasu Ponieważ zabiegów technologicznych ułatwiających i przyśpieszających prace nie można odnosić tylko do obróbki i przeróbki, lecz także do…

15.04.2021

Znaczne oszczędności

Znaczne oszczędności Wysoka skuteczność i znaczne oszczędności uzyskiwane dzięki badaniom przeprowadzonym metodą analizy wartości wynikają z następujących faktów: - analiza…

15.04.2021

Analiza wartości procesu technologicznego

Analiza wartości procesu technologicznego Należy uzyskać dokładne informacje dotyczące wymagań przyszłych użytkowników (program uprawnienia budowlane na komputer). Informacje te umożliwiają…

15.04.2021

Wybór optymalnego rozwiązania

Wybór optymalnego rozwiązania Omawiany etap „krytycznej oceny dotychczasowych rozwiązań i opracowanie propozycji nowych rozwiązań”, charakteryzuje działalność twórcza, stąd członków zespołu…

15.04.2021

Twórcza dyskusja

Twórcza dyskusja Metoda ta polega na współdzałaniu grupy ekspertów (zespołu analizującego) w ramach swobodnej wymiany myśli pod kierunkiem kompetentnego „animatora”…

15.04.2021

Formułowanie funkcji wyrobu

Formułowanie funkcji wyrobu Formułowanie funkcji wyrobu ułatwia posługiwanie się różnymi technikami pomocniczymi. Najczęściej stosujemy następujące: - technika „wejście - wyjście”…

15.04.2021

Funkcje zbędne

Funkcje zbędne Wśród funkcji podrzędnych możemy również wyodrębnić funkcje zbędne, których ujawnienie i ewentualne wyeliminowanie może pozwolić na osiągnięcie istotnej…

15.04.2021

Etap zbierania informacji

Etap zbierania informacji Etap zbierania informacji składa się z następujących podetapów: - zebrania informacji podstawowych i uzupełniających, - sformułowanie funkcji,…

15.04.2021

Efekty ekonomiczne

Efekty ekonomiczne Należy przy tym pamiętać, iż zmiany te nie mogą obniżać jakości czy niezawodności badanych wyrobów, bowiem w metodzie…

15.04.2021

Odpisy amortyzacyjne

Odpisy amortyzacyjne Odpisy amortyzacyjne przeznaczone są na cele określone w przepisach regulujących zasady gospodarki finansowej przedsiębiorstw. Nie finansuje się z…

15.04.2021

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Uchwała dotyczy działających według zasad rozrachunku gospodarczego jednostek gospodarki uspołecznionej, spółek, w których udział Skarbu Państwa, przedsiębiorstw państwowych…

15.04.2021

Wielkość produkcji

Wielkość produkcji Jeżeli przy metodzie naturalnej założona wielkość produkcji nie zostanie wykonana w okresie użytkowania maszyny (np. wskutek braku zatrudnienia…

15.04.2021

Popełniane błędy w projektowaniu

Popełniane błędy w projektowaniu Popełniane błędy w projektowaniu jak i wykonawstwie dają znać o sobie stosunkowo w krótkim okresie czasu…

15.04.2021

Fundusz nieprodukcyjny

Fundusz nieprodukcyjny Fundusz nieprodukcyjny stanowią budynki i inne budowle i urządzenia należące do gospodarki komunalnej jak np. budynki szkolne, żłobki,…

15.04.2021

Przedmioty i urządzenia

Przedmioty i urządzenia Zgodnie zobowiązującymi normami prawnymi od 1971 r., do środków trwałych zalicza się środki pracy oraz inne przedmioty…

15.04.2021

Metody obliczania amortyzacji

Metody obliczania amortyzacji Praktycznie nie jesteśmy w stanie wyznaczyć wielkości zużycia fizycznego przy produkowaniu poszczególnych wyrobów, dlatego dokonuje się określania…

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !