Uprawnienia budowlane - blog

04.10.2022

Minimalne odstępy pionowe

Na podstawie wykresu wykazującego zależność między osiadaniem i obciążeniem jednostkowym oblicza się uogólniony moduł zaniechać wykonywania próbnego obciążenia, gdyż piasek…

04.10.2022

Stosowana aparatura

Sondy do pomiaru wilgotności powierzchniowej oraz w otworze o 0 40 mm są przystosowane do pracy z przelicznikiem polowym omówionym…

04.10.2022

Pomiary w otworze wiertniczym

Pomiary powierzchniowe. Sonda do pomiarów powierzchniowych przypomina żelazko, które przykłada się do wyrównania powierzchni gruntu. Źródło cezowe o aktywności ok.…

04.10.2022

Substancje radioaktywne

Drugi typ sondy wbijanej stanowi sonda stożkowa lub krzyżakowa. Składa się ona z końcówki w postaci stożka lub krzyżaka, kompletu…

04.10.2022

Domieszki

Przez domieszki rozumie się wszystkie ciała organiczne i nieorganiczne, stanowiące „mniejszość” w rozpatrywanej próbce, mogą to być zatem: humus, szczątki…

03.10.2022

Frakcja iłowa

Frakcję iłową najłatwiej ustalić przez oznaczenie spoistości gruntu. W tym celu należy zastosować metodę wałeczkowania. Na podstawie obserwacji wałeczka można…

03.10.2022

Aparat bezpośredniego ścinania

Oczywiście bada się próbki gruntów sypkich w stanie naruszonym, gdyż nie istnieje możliwość włożenia do aparatu trójosiowego ściskania próbki nienaruszonej.…

03.10.2022

Badania powolne

System III. Badania powolne z konsolidacją mogą być stosowane przy wszystkich rodzajach gruntów i w zależności od celu badań przeprowadzane…

03.10.2022

Dynamometr pierścieniowy

Podstawową częścią aparatu trójosiowego ściskania jest klosz ciśnieniowy przystosowany do umieszczenia w nim, w powłoczce gumowej, cylindrycznej próbki gruntu o…

03.10.2022

Odtworzenie drogi obciążenia

W laboratoriach technicznych do określenia parametrów wytrzymałościowych gruntu stosuje się w zasadzie dwa typy aparatów: aparat bezpośredniego ścinania i aparat…

03.10.2022

Zwiększenie obciążenia pionowego

Każdy następny stopień obciążenia był przykładany po 24 godzinach. Z tego wynika, że przy badaniach wymagających dużych dokładności przy gruntach…

03.10.2022

Badania ściśliwości gruntów

Przy wszelkiego rodzaju badaniach w edometrze należy baczną uwagę zwrócić na nawodnienie próbki, gdyż obecność wód kapilarnych powoduje zawsze dodatkowe…

03.10.2022

Ilość gruntu

Wilgotność wałeczkowanej próbki gruntu ponieważ masa jednego wałeczka jest niewielka należy przygotować około 5 G okruszonych wałeczków. Badanie przeprowadza się…

03.10.2022

Ciężar własny cylindra

W metodzie drugiej, stosowanej tylko przy gruntach spoistych, równo wyciętą z całej masy bryłkę zanurza się w zlewce wypełnionej ściśle…

03.10.2022

Zanurzanie i wyjmowanie areometru

Zawartość węglanu wapnia wykrywa się przy użyciu 30% kwasu solnego przy następującym założeniu: jeżeli burzenie się nie występuje, to znaczy,…

03.10.2022

Cylinder kalibrowany

Przesiew daje podział próbki na poszczególne frakcje, pozostające na odpowiednich sitach. Po skończonym przesiewie grunt pozostały na sitach przesypuje się…

03.10.2022

Warstwa najsłabsza

W przypadku uwarstwienia podłoża zagadnienie jest bardziej złożone i zaleca się wówczas następujące schematy postępowania gdy warstwa najsłabsza występuje bezpośrednio…

03.10.2022

Wahania zwierciadła wody gruntowej

Jak zaznaczono uprzednio, w zagadnieniach związanych z określeniem warunków równowagi zboczy należy się liczyć z warunkami geologicznymi podłoża. Charakter powierzchni…

03.10.2022

Współosiowość tensorów naprężenia

Rozwiązanie Jenike i Shielda jest w pewnym sensie przypadkiem szczególnym koncepcji de Josselina de donga ponieważ linie nieciągłości (linie ścięcia…

03.10.2022

Górne oszacowanie

W teorii plastyczności rozwiązanie statyczne pozwala na ogół na tzw. dolne oszacowanie nośności granicznej dla danych warunków brzegowych, a kinematyczne…

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !