Uprawnienia budowlane - blog

12.01.2022

Cykl pracy kosza

W związku z tym jeszcze do niedawna koszty eksploatacji betoniarek przymusowego mieszania były wyższe w porównaniu z betoniarkami wolnospadowymi. Ostatnio…

12.01.2022

Zasada przymusowego mieszania

Zasadą mieszania składników w betoniarkach o mieszaniu przymusowym jest wymuszone przebycie przez składniki pewnej określonej drogi, na której podlegają one…

12.01.2022

Betoniarki wolnospadowe

Dla racjonalnego wymieszania składników w betoniarkach wolnospadowych nieprzechylnych istotne znaczenie ma kształt i układ kieszeni i łopatek przymocowanych do wewnętrznej…

12.01.2022

Mieszalnik

Jako urządzenie wsypowe suchych składników mieszanki najczęściej stosowany jest podnoszony kosz przesuwany po prowadnicach lub znacznie rzadziej - kosz stały.…

12.01.2022

Stosy kruszywa

W zależności od przeznaczenia rozróżnia się składowiska zasadnicze (zapasowe) i operacyjne. Składowiska zasadnicze na budowach nierzadko bywają zbyt duże, a…

12.01.2022

Maszyny do sortowania

Gdy zanieczyszczeń jest dużo i gdy przywierają one silnie do ziaren kruszywa, powinien być zastosowany inny, energiczniejszy sposób przemywania kruszywa…

11.01.2022

Przesiewanie kruszywa

Ogólnie biorąc większą efektywność przesiewania uzyskuje się przy małej częstotliwości i małych amplitudach drgań, gdyż w tym przypadku cząstki kruszywa…

11.01.2022

Sita przesiewników płaskich nieruchomych

Sita przesiewników płaskich nieruchomych ustawiane są pochyło pod kątem 30-50°do poziomu. Warunkiem ruchu kruszywa na sicie takiego przesiewnika. Przesiewniki ruchome…

11.01.2022

Przesiewanie kruszywa

Powierzchnie obydwu walców wykonane są ze stali chromoniklomolibdenowej. Poza omówionymi już kruszarkami (szczękowymi, stożkowymi oraz walcowymi) stosowane są również kruszarki…

11.01.2022

Płyty robocze

Ruch złożony szczęki ruchomej powstaje wtedy, gdy płyta szczęki ruchomej stanowi jedną całość z korbowodem zawieszonym na wykorbieniu lub mimośrodzie…

11.01.2022

Wielkość kruszarek

Punktem wyjścia dla osiągnięcia określonych wymiarów kruszywa poprzez kruszenie materiału kamiennego (kamienia łamanego) jest znajomość stopnia skruszenia oznaczanego n, właściwego…

11.01.2022

Cementowozy drogowe

Cementowozy drogowe budowane są najczęściej bądź w postaci naczep ciągników, bądź przyczep do ciągników wreszcie w postaci samodzielnych jednostek samochodowych (program…

11.01.2022

Produkcja siatek i szkieletów zbrojeniowych

Badania inż. Bogomołowa doprowadziły do wniosku, iż ogólna oszczędność na wartości sprzedażnej prefabrykowanych żelbetowych płyt żebrowych, w których zastosowano prefabrykowane…

11.01.2022

Zbrojenia montażowe

Zbrojenia montażowe z elementów prefabrykowanych odznaczają się prawidłowością form geometrycznych i dokładnością wykonania oraz niezmiennością ich położenia przy betonowaniu, co…

11.01.2022

Siatki spawane

Przy montażu siatek spawanych należy przestrzegać następujących warunków: złącza siatek spawanych wykonywane w kierunku prętów nośnych muszą mieć zakład wynoszący…

11.01.2022

Spawanie łukiem

Przy spawaniu łukiem elektrycznym jeden przewód 5 dołącza się do spawanych przedmiotów 7, drugi zaś do elektrody 3 umocowanej w…

11.01.2022

Łączenie prętów zbrojeniowych

Łączenie prętów zbrojeniowych przez zgrzewanie doczołowe. Rozróżnia się zgrzewanie doczołowe zwarciowe i zgrzewanie doczołowe iskrowe (program uprawnienia budowlane na komputer). Przy…

11.01.2022

Jakość zgrzewania

Dla zapewnienia należytej jakości zgrzewania proces ten wymaga przestrzegania szeregu warunków. Duże typy maszyn do zgrzewania mają elektrody chłodzone wodą,…

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !