Uprawnienia budowlane - blog

23.09.2021

Falochrony kierujące

Falochrony kierujące Falochronami nazywamy konstrukcje osłaniające porty lub inne akwatoria przed działaniem fali. Zależnie od przedmiotu osłony można podzielić je…

23.09.2021

Sztuczne zasilanie brzegu

Sztuczne zasilanie brzegu Sztuczne zasilanie brzegu poza tym najczęściej nie jest czynnością jednorazową, lecz należy liczyć się z koniecznością systematycznego…

23.09.2021

Odkład urobku

Odkład urobku Wykonywane były również próby punktowej petryfikacji dna morskiego. Sposoby umacniania powierzchniowego znajdują się dopiero w stadium prób, ale…

23.09.2021

Szerokie prześwity

Szerokie prześwity Jeżeli falochron ma chronić bezpośrednio jakiś dłuższy odcinek brzegu, to albo buduje się go jako nieprzerwany i wtedy…

23.09.2021

Okładanie erodowanych skarp

Okładanie erodowanych skarp Stosowane nieraz u nas w wypadkach nagłego zagrożenia okładanie erodowanych skarp wydm tzw. obitką faszynową, tj. 30…

22.09.2021

Podłoże okładziny

Podłoże okładziny Często stosowane są bloki guzowate. Także wszelkie płyty żebrowane, marszczone itp. o nierównej powierzchni rozpraszają energię wody i…

22.09.2021

Opaski

Opaski Opaski wykonuje się w postaci palisad umacnianych od tyłu (lub lepiej jeszcze z przodu) faszyną lub kamieniem. Są one…

22.09.2021

Dolina fali

Dolina fali Przy przechodzeniu doliny fali szykany dają spiętrzenie obniżające prędkość potoku falowego W celu zwiększenia stateczności budowli zakłada się…

22.09.2021

Żwir i kamień

Żwir i kamień Wewnątrz narzutu znajduje się jądro z drobnych kamieni i żwiru (wykonywane we wszystkich typach prócz IV), pełniące…

22.09.2021

Rewa przybrzeżna

Rewa przybrzeżna W naszych warunkach doprowadza się zwykle ostrogi do drugiej rewy przybrzeżnej, co wymaga długości ich wynoszącej ok. 70…

22.09.2021

Umocnienia czynne

Umocnienia czynne Umocnienia czynne mają za zadanie zatrzymanie na pewnym odcinku piasku w celu utrzymania lub stworzenia wału brzegowego. Gdy…

22.09.2021

Odarniowanie wału

Odarniowanie wału Dokładne odarniowanie wału jest warunkiem należytego jego utrzymania. Zwykle też koronę i skarpy wału pokrywa się warstwą humusu…

22.09.2021

Wykonywanie płotków

Wykonywanie płotków Wykonywanie płotków polega na sadzeniu wr liniach prostych co ok. 30 cm pędów wierzbowych 2 m długości (na…

22.09.2021

Siew traw

Siew traw Siew traw jest w warunkach nadmorskich niemożliwy (program uprawnienia budowlane na komputer). Ze względu na to, przy sztucznym…

22.09.2021

Interwencja człowieka

Interwencja człowieka Przy sprzyjających warunkach wydmy samorzutnie pokrywają się po pewnym czasie roślinnością, która sprzyja ich utrwaleniu się i dalszemu…

22.09.2021

Znajomość bilansu

Znajomość bilansu Rumowisko przesuwa się ku zachodowi i odcinek może być zasilany zarówno z odkładów na odcinku, jak i z…

22.09.2021

Rumowisko

Rumowisko Dla każdego odcinka obliczymy ilości każdego rodzaju rumowiska, dostarczone do niego w ciągu danego roku lub zabrane. Ilości te…

22.09.2021

Zagadnienie umacniania brzegów

Zagadnienie umacniania brzegów Zagadnienie umacniania brzegów ma bardzo silny akcent ekonomiczny. Każdą decyzję dotyczącą umacniania należy poprzedzić studium jego opłacalności…

22.09.2021

Wał brzegowy

Wał brzegowy Ponadto stosowane bywają coraz częściej różne metody sztucznego zasilania brzegów, które polega na doprowadzeniu do zagrożonego erozją odcinka…

22.09.2021

Pierwsze umocnienia

Pierwsze umocnienia Przez długie wieki, odkąd zaczęto stosować pierwsze umocnienia, inicjatywa w tym zakresie leżała niemal wyłącznie w rękach czynników…

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !