Uprawnienia budowlane - blog

14.01.2021

Przekształcanie zabudowy wiejskiej

Przekształcanie zabudowy wiejskiej Konieczność przekształcenia dotychczasowej struktury zabudowy wiejskiej, przewidywana zmiana struktury zawodowej mieszkańców wsi oraz konieczność zbudowania około 50%…

14.01.2021

Urbanizacja wsi

Urbanizacja wsi Urbanizacja wsi jest również celowa i konieczna ze względu na konieczność oszczędności terenów zajmowanych corocznie pod zabudowę. Według…

13.01.2021

Warunki środowiskowe

Warunki środowiskowe Warunki środowiskowe oprócz czynników niezwiązanych bezpośrednio z tworzywem konstrukcji budynku, jak oświetlenie naturalne, nasłonecznienie wnętrz, prędkość ruchu powietrza…

13.01.2021

Dobór odpowiednich materiałów

Dobór odpowiednich materiałów Wpływ środowiska na materiały i konstrukcje w budynkach produkcyjnych. Dobór odpowiednich materiałów w budownictwie wiejskim nie jest…

13.01.2021

Rytmiczność produkcji

Rytmiczność produkcji Przy prawidłowym ustawieniu produkcji elementów budowlanych elementy nietypowe będą stawały się nieekonomiczne - stąd będzie krystalizować się tendencja…

13.01.2021

Jednostki porównywalne

Jednostki porównywalne Rozgraniczenia tego należy dokonać w jednakowych jednostkach porównywalnych. W odniesieniu do elementów strunobetonowych przeprowadzono więc 3 analizy techniczno-ekonomiczne,…

13.01.2021

Koordynacja modularna

Koordynacja modularna Zanim jednak przejdziemy do określenia istoty proponowanej metody, należy w tym miejscu przedstawić przeprowadzone studia i badania na…

13.01.2021

Metoda wyboru

Metoda wyboru Metoda wyboru optymalnej liczby typów elementów konstrukcyjnych Organizacja przemysłu budowlanego, a w szczególności wytwórni elementów prefabrykowanych, nie może…

13.01.2021

Wielkość poszczególnych elementów

Wielkość poszczególnych elementów Wielkość poszczególnych elementów kosztu zależna jest od cech indywidualnych zakładu, a zwłaszcza jego organizacji. Analizując powyższy wzór,…

13.01.2021

Pachołki betonowe

Pachołki betonowe W miarę wzrostu liczby typorozmiarów, jak np. ma to miejsce w grupie tematycznej N - od 7 do…

13.01.2021

Bezpośrednie zlecenia

Bezpośrednie zlecenia Wszystkie wytwórnie pracowały wyłącznie na podstawie otrzymanych zleceń bezpośrednich, co wynikało z zasad samodzielnego rozrachunku gospodarczego przedsiębiorstwa. Powodowało…

13.01.2021

Dobór odpowiedniego materiału

Dobór odpowiedniego materiału Można stwierdzić w przybliżeniu, iż ciężar elementu prefabrykowanego jest odwrotnie proporcjonalny do własności eksploatacyjnych użytego materiału. Im…

11.01.2021

Konstrukcje cienkościenne

Konstrukcje cienkościenne Znane ogólnie i stosowane w innych rodzajach budownictwa konstrukcje cienkościenne są najbardziej ekonomiczne i rokują dużą przyszłość rozwojową…

11.01.2021

Szerokość budynku

Szerokość budynku W tym konkretnym przypadku siatka konstrukcyjna ma wymiary teoretyczne 3,00 x 6,00 m, przy czym szerokość budynku składa…

11.01.2021

Elementy stropowe

Elementy stropowe Elementy stropowe wykonano dla celów badawczych i doświadczalnych w postaci żelbetowych płyt kasetonowych ułożonych na prefabrykowanych ryglach strunobetonowych.…

11.01.2021

Charakterystyka elementów

Charakterystyka elementów Charakterystyka elementów i rozwiązań konstrukcyjnych strunobetonowych. Schematy konstrukcyjne budynków parterowych i parterowych z poddaszami użytkowymi oparto na siatce…

11.01.2021

Rozwiązania techniczne

Rozwiązania techniczne Rozpatrując istniejące rozwiązania techniczne zbliżone do koncepcji elementów uniwersalnych stwierdzono, że praktycznie wszystkie dotychczasowe rozwiązania w większym lub…

11.01.2021

Rozwiązanie dwurzędowej porodówki

Rozwiązanie dwurzędowej porodówki Rozwiązanie dwurzędowej porodówki dla krów, lecz bez profilaktorium. Również i w tym przypadku łatwo można odczytać z…

11.01.2021

Rozwiązanie obory bezsłupowej

Rozwiązanie obory bezsłupowej Rozwiązanie obory bezsłupowej jest z punktu widzenia technologii i organizacji pracy w oborach bardzo wygodne i pożądane.…

32 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !