Uprawnienia budowlane - blog

10.01.2022

Łącznik krzyżowy

Drugim podstawowym elementem stosowanym w rusztowaniach dla deskowań rozbieralno-przestawnych są dźwigary, które służą jako belki nośne deskowań stropów. Używa się…

10.01.2022

Rusztowanie płyty stropowej

Rusztowania wykonywane są w zasadzie z dwóch materiałów: drewna i stali. Rusztowania deskowań jednorazowych i rozbieralno-przestawnych zwykłych są zazwyczaj z…

10.01.2022

Elementy przewożone

Elementy powstają przez połączenie drobnowymiarowych płyt deskowania stalowego usztywnionych konstrukcją rurową i profilami blaszanymi. Umożliwia to konstruowanie elementów o dowolnych…

10.01.2022

Deskowania stalowe wielkowymiarowe

Na wystający trzpień nakłada się płytkę betonową o szerokości ścian, która wyznacza położenie i rozstaw deskowań. Nad płytą znajduje się…

10.01.2022

Otwory prostokątne

Otwory prostokątne przeznaczone są do zamocowania przykręcanych uchwytów mocujących deskowanie do usztywnień rurowych. Otwory okrągłe natomiast służą przy deskowaniu płyt…

10.01.2022

Płaskowniki szkieletu

Rodzaj płyt wymaga stosowania normalnie używanych rusztowań i usztywnień, jednak w porównaniu do innych rozwiązań deskowania z nich wykazują dużą…

10.01.2022

Konstrukcja nośna płyt stropowych

Przy belkach nie połączonych płytą należy dodatkowo usztywnić boczne płyty deskowania na parcie masy betonowej przez wykonanie zastrzałów bocznych. Przy…

10.01.2022

Płyty trapezowe

Płyty trapezowe utrzymywane są we właściwym położeniu przez parcie masy betonowej i dociskanie do nakładek przybitych do wewnętrznej strony płyt…

10.01.2022

Zawiesina gliny

Do najlepszych materiałów należą wodne emulsje olejów naftowych oraz lakiery. Zaletą wodnych emulsji olejów jest ich rozpuszczalność w wodzie, co…

10.01.2022

Elementy stalowe deskowania

Doświadczenia wskazują, iż główną przyczyną zużycia deskowań stalowych jest rdzewienie elementów od strony zewnętrznej, zwłaszcza w trudno dostępnych miejscach połączeń…

10.01.2022

Wpływ wahań wilgotności betonu

Wpływ wahań wilgotności betonu na sklejki łączone klejem wodoodpornym jest minimalny. Pęcznienie i skurcz sklejki występuje tylko w zewnętrznej warstwie…

10.01.2022

Przyczepność betonu do drewna

Drewno odznacza się dostateczną wytrzymałością na przeniesienie obciążeń występujących w czasie betonowania (program uprawnienia budowlane na komputer). Natomiast wytrzymałość na uszkodzenia…

10.01.2022

Deskowania konstrukcji betonowych

Ostatnio stosowane są coraz szerzej deskowania próżniowe w szczególności przy produkcji prefabrykatów, a także w budownictwie betonowym monolitycznym. Wreszcie do…

10.01.2022

Znaczenie deskowania

Rusztowania mogą być ściśle związane z deskowaniem bądź stanowić niezależną odrębną konstrukcję. Tak więc zazwyczaj przy deskowaniu konstrukcji betonowych i…

10.01.2022

Ubijarki płytowe

Ubijarki płytowe są to płyty o ciężarze 1,5-3 T, zawieszane za pomocą lin na wysięgnikach koparek lub żurawi samochodowych; są…

10.01.2022

Działanie dynamiczne

Działanie dynamiczne na grunt ułatwia przezwyciężenie sił tarcia w procesie zagęszczenia, dlatego przy zagęszczaniu metodą ubijania potrzebne są mniejsze ciężary…

10.01.2022

Liczba przejazdów walców

Liczba przejazdów walców okołkowanych przy zagęszczeniu mas ziemnych zależna jest od rodzaju gruntu, rodzaju walca itp.; dla osiągnięcia stopnia zagęszczenia…

10.01.2022

Metoda wałowania

Metoda wałowania posługująca się walcami, a więc maszynami o działaniu statycznym, polega na prasowaniu gruntu, przy czym pod wpływem ciężaru…

10.01.2022

Optymalna wilgotność

Na przykład dla gruntu piaszczysto-gliniastego o składzie granulometrycznym podanym wyżej ustalono w drodze badań przebieg zmian stopnia zagęszczania warstwy nasypu…

10.01.2022

Maksymalne zagęszczenie

Na podstawie powyższych wzorów można określić zależność między ciężarem objętościowym szkieletu gruntowego suchych składników gruntu i ciężarem objętościowym gruntu wilgotnego.…

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !