Uprawnienia budowlane - blog

02.06.2022

Dorobek historiografii

Acta POLONIAE HISTORICA, czasopismo nauk. prezentujące dorobek historiografii poi., wyd. od 1958 w Warszawie w językach: ang., fr. i niemieckim.…

02.06.2022

Port wywozu soli

ACHTOJ SYN DWAWEFA, XX w. p.n.e., pisarz egip.; jeden z klasyków literatury staroegip.; podręcznik dla kandydatów na urzędników (Kemit), apokryfy,…

02.06.2022

Formy krasowe

ACHDAR, AL-DŻABAL AL-, góry na wsch. wybrzeżu Piw. Arabskiego, gl. w Omanie; wys. do 3075 m. ACHDAR, AL-DŻABAL, AL-, płaskowyż…

02.06.2022

Metoda fermentacji wgłębnej

Acetamid (amid kwasu octowego) CH,CONH,, krystal. związek org.; stosowany do wyrobu tworzyw sztucznych, lakierów, materiałów wybuchowych. ACETARSOL (stovarsol), lek arsenowy…

02.06.2022

Popieranie badań nauk

AC, marka samochodów produkowanych przez ang. wytwórnię samochodów sport. AC Cars Ltd w Thames Ditton. Academia EUROPEA [akademia e.], organizacja…

02.06.2022

Dywan poezji

Abu BAKR, 573-634, ojciec Aiszy, teść Mahometa, po jego śmierci 632 - pierwszy kalif arab.; zapoczątkował zdobywcze wyprawy Arabów na…

02.06.2022

Absolutyzm etyczny

Absolutyzm etyczny, stanowisko wg którego normy i wartości moralne mają charakter absolutny, tj. są niezmienne i wieczne, obowiązujące niezależnie od…

02.06.2022

Formy krasowe

Abreu lobreul Joao Capistrano de. 1853-1927, historyk brazyl.; pierwszy w Brazylii wyd. krytycznie opracowanych źródeł do jej historii, odkrycia i…

02.06.2022

Badania etnograficzne

About, 1828-85, fr. pisarz i publicysta; czł. Akad. Fr.; republikanin; antyklerykał; szkice polit., powieści obyczajowe, dramaty. ABOWIAN Chaczatur, 1805-48 pisarz…

02.06.2022

Wydobycie ropy naftowej

ABIETYNOWY KWAS C19H,9COOH, kwas żywiczny, otrzymywany z kalafonii; żółty proszek; stosowany m.in. do wyrobu pokostów, lakierów, mydeł. Nicolai Abraham, 1743-1809,…

02.06.2022

Kamieniołomy granitu

ABEOKUTA, m. w pd.-zach. Nigerii, stoi. stanu Ogun, nad rz. Ogun; 253,0 tys. mieszk. (1975); przemysł spoż., mat. bud.; eksploatacja…

02.06.2022

Szef zarządu

ABDALAH Abdereinane Ahmed, 1918- 89, polityk Komorów; od 1972 Rady Rządowej Fr. Terytorium Komorów, od 1975 szef niepodległej republiki; 1975-78…

02.06.2022

Długościomierz

DŁUGOŚCIOMIERZ, opt. przyrząd laboratoryjny do pomiarów długości: wymiarów zewn. (d.A. pionowy) oraz średnic otworów (d.A. poziomy). ABBEGO LICZBA, wielkość charakteryzująca…

02.06.2022

Abakan

ABAKAN, rz. w azjat. części Federacji Ros., 1. dopływ Jeniseju; dł. 514 km; uchodzi do Zbiornika Krasnojarskiego. ABAKAN, m. w…

02.06.2022

Pierwsza litera alfabetu

A, pierwsza litera alfabetu lac. (i poi.), pochodząca poprzez gr. A (alfa) od fenickiej (pólnocno-zachodnio-semickiej) litery ‘dlep; oznacza ustną samogłoskę…

01.06.2022

Objętość kruszywa

Te proporcje mieszanki przelicza się na objętości absolutne i objętość zajmowaną przez każdy ze składników wyraża się jako procent całkowitej…

01.06.2022

Kruszywo kanciaste

Ponieważ dla danego stosunku wodno-cementowego stosując kruszywo kanciaste uzyskuje się wyższą wytrzymałość na zginanie niż przy zastosowaniu kruszywa o ziarnach…

01.06.2022

Odpowiednie korekty

Wartości podane w tych tablicach uzyskano dla kruszywa zawierającego 30% ziaren przechodzących przez sito 4,76 mm (wg norm BS), dla…

01.06.2022

Linia pionowa

Wielokrotnie podkreślano już, że nie istnieje uziemienie idealne, lecz powinno się dobrać proporcje będącego do dyspozycji materiału w ten sposób,…

01.06.2022

Dobór proporcji mieszanki

W pewnych przypadkach betoniarka może więc być używana przy wykorzystaniu jedynie ułamka swojej objętości, w miarę możliwości należy tego unikać,…

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !