Uprawnienia budowlane - blog

21.01.2020

Okucie drzwi i bram

Okucie drzwi i bram Do drzwi wewnętrznych stosuje się zawiasy wbijane, francuskie, o wymiarach 100-160 mm w ilości 2 lub…

21.01.2020

Okno zespolone (szwedzkie)

Okno zespolone (szwedzkie) Okno zespolone (szwedzkie) otwiera się do środka, ma obydwa skrzydła, letnie i zimowe skręcone śrubami, przy czym…

21.01.2020

Rury spustowe

Rury spustowe   Rury spustowe muszą być wykonane w odcinkach równych normalnym wymiarom arkusza blachy, z zawinięciem rolkowym i zawieszone…

21.01.2020

Pokrycie blachą

Pokrycie blachą Blachy stalowe, zwykłe i ocynkowane, cynkowe lub miedziane są doskonałym pokryciem, trwałym, lekkim, stosowanym do dachów płaskich i…

21.01.2020

Pokrycia dachowe

Pokrycia dachowe Pokrycia dachowe dzielą się na dwa zasadnicze rodzaje: nieognio-trwałe i ogniotrwałe (program uprawnienia budowlane na komputer). Do nieogniotrwałych…

21.01.2020

Dachy drewniane

Dachy drewniane W zależności od rodzajów wiązarów dachowych dzieli się dachy na następujące grupy: krokwiowe, krokwiowo-jętkowe, płatwiowe z jedną, dwiema…

21.01.2020

Schody stalowe

Schody stalowe   Schody stalowe obecnie są rzadko stosowane. Schody stalowe są mało odporne na ogień, w temperaturze pożarowej ulegają…

21.01.2020

Ściany kominowe i wentylacyjne

Ściany kominowe i wentylacyjne Ściany dzielimy na nośne, inaczej zwane kapitalnymi, i na działowe Ścianami nośnymi nazywamy te ściany, które…

21.01.2020

Elementy konstrukcyjne i wyposażenie budowli

Elementy konstrukcyjne i wyposażenie budowli Fundamentem nazywamy część konstrukcyjną budynku poniżej terenu, która przejmuje siły obciążające budynek (ciężar własny i…

21.01.2020

Środki ogniochronne dla słomy

Środki ogniochronne dla słomy Środkami tymi są: 1) nasycanie lub powlekanie gliną, 2) nasycanie lub powlekanie mieszaniną szkła wodnego, gipsu…

21.01.2020

Szkło płaskie zbrojone

Szkło płaskie zbrojone Szkło płaskie zbrojone o grub. 6—10 mm ma wtopioną pośrodku siatkę, wykonaną z drutu stalowego o grub.…

21.01.2020

Produkcja metodą hutniczą

Produkcja metodą hutniczą Ołów jest miękki, ciężar właściwy 11,4 G/cm3, temp. topnienia 327°C, łatwy do obróbki przez walcowanie i prasowanie,…

21.01.2020

Odlewy staliwne

Odlewy staliwne Odlewy staliwne otrzymuje się przez roztopienie stali o zawartości węgla 0,1—0,9% i wypełnienie formy o kształcie pożądanego wyrobu…

21.01.2020

Wyroby stalowe

Wyroby stalowe Stal w budownictwie ma szerokie zastosowanie. Ze stali są wykonywane konstrukcje budowlane, stal służy jako zbrojenie w konstrukcji…

21.01.2020

Płyty Marunit

Płyty Marunit Płyty typu Marunit prasowane są z paździerzy lnianych. Wymiary — 115 X 115 cm, grubość od 4 do…

21.01.2020

Materiały smołowe i asfaltowe

Materiały smołowe i asfaltowe Papę dachową wyrabia się z tektury surowej nasyconej masą bitumiczną (program uprawnienia budowlane na komputer). Rozróżniamy…

21.01.2020

Wyroby cementowe i betonowe

Wyroby cementowe i betonowe Cegła cementowa jest kamieniem sztucznym, otrzymywanym z mieszaniny cementu, kruszywa i wody (program uprawnienia budowlane na…