Uprawnienia budowlane - blog

14.04.2021

Ocena czasu trwania czynności

Ocena czasu trwania czynności W przypadku sieci gdy termin początkowy sieci nie jest równy zeru mu gay sieć posiada więcej…

14.04.2021

Ponumerowanie zdarzeń sieci

Ponumerowanie zdarzeń sieci Ponieważ w sieciach zależności opieramy się tylko na grafach skończonych i skierowanych stąd macierze tych grafów są…

14.04.2021

Niedostatki programowania liniowego

Niedostatki programowania liniowego Wymienione powyżej niedostatki programowania liniowego usuwa stosowanie metod sieciowych zwanych sieciami zależności (program uprawnienia budowlane na komputer).…

14.04.2021

Rozwiązanie dwoiste

Rozwiązanie dwoiste W pierwszym przykładzie ilość bezużytecznego czynnika R2 = 88.200 mg, a w drugim R2 = 940 mg. Dla…

14.04.2021

Metoda graficzna

Metoda graficzna Omówiona metoda graficzna ma oczywiście zastosowanie tylko przy rozwiązywaniu o dwu lub trzech zmiennych w warunkach bilansowania. Rozwiązanie…

14.04.2021

Równania prostych

Równania prostych Jak wynika z przedstawionej listy jest to obszerny zakres zastosowania programowania liniowego i poznanie tego zagadnienia jest ze…

14.04.2021

Wprowadzenie do programowania liniowego

Wprowadzenie do programowania liniowego Rząd macierzy jest to liczba określająca maksymalną ilość niezależnych liniowo wektorów wierszowych lub kolumnowych. Dla uzupełnienia…

14.04.2021

Programy liniowe

Programy liniowe Stosowanie nowych metod zarządzania wiąże się z szeregiem zagadnień, których znaczenie wzrasta ze względu na specyfikę tych metod.…

14.04.2021

Cybernetyka budowlana

Cybernetyka budowlana Pojęcie metod matematycznych w organizacji i zarządzaniu wiąże się z jedną z najnowszych nauk a mianowicie z cybernetyką.…

14.04.2021

Kontrola wstępna

Kontrola wstępna Kontrola wstępna - stała lub sporadyczna kontrola materiałów, półwyrobów i wyrobów wydawanych do obróbki i montażu, mająca na…

13.04.2021

Kontrola bierna

Kontrola bierna Kontrola bierna - kontrola techniczna gotowych wyrobów polegająca na oddzielaniu przedmiotów dobrych od braków; k.b. nie zapobiega ew.…

13.04.2021

Kontrakcja strugi

Kontrakcja strugi Konsza, koncha - zbiornik z mieszadłem do mieszania (konszowania) masy czekoladowej konszowanie, konchowanie - mieszanie masy czekoladowej w…

13.04.2021

Konserwacyjność

Konserwacyjność Konserwacja zabytków - działalność zmierzająca do zabezpieczania zabytków, przywracania im wartości użytkowych, historycznych i artystycznych oraz udostępnianie ich społeczeństwu…

13.04.2021

Konfuzor

Konfuzor Konfuzor - przewód o przekroju poprzecznym zmniejszającym się równomiernie w kierunku przepływu, w którym następuje przemiana energii ciśnienia w…

13.04.2021

Konkurencyjność

Konkurencyjność Nie tylko w zakładach przemysłowych, ale także w mniejszych stolarniach szybka i wygodna realizacja zleceń jest niezwykle ważna. Zdać…

13.04.2021

Programy dla profilowania

Programy dla profilowania Przeliczanie długości i promienia dla urządzenia profilującego i ściernego. Narzędzia przewidziane do wymiany. W celu przeprowadzenia profilowania…

13.04.2021

Szuflada biurka

Szuflada biurka Szufladę biurka należy wyposażyć w przesuwną płytę ustalającą, służyć ona będzie przechowywania długopisów i ołówków. W tym celu…

13.04.2021

Proces frezowania

Proces frezowania W N310 wycofać zespół maszynowy i zatrzymać wrzeciono, w N.320 przesunąć się na bezpieczną odległość, zakończyć program. Ustalenie…

13.04.2021

Współrzędne punktów oparcia konturu

Współrzędne punktów oparcia konturu Wartość przesunięcia - zazwyczaj wartość promienia - nie jest zapisana w programie. Należy ją wprowadzić przy…

13.04.2021

Programowanie profilów ozdobnych

Programowanie profilów ozdobnych Urządzenie sterujące 13 odnosi punki środkowy w G90 do punktu W, w G91 do punktu początkowego A.…

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !