Uprawnienia budowlane - blog

20.10.2020

Wielka zaleta gipsu

Wielka zaleta gipsu Wielką zaletą gipsu jest łatwa obrabialność oraz możliwość wykonania dowolnie skomplikowanej konstrukcji. Stosunkowo niski koszt materiału i…

20.10.2020

Próbne obciążenie konstrukcji

Próbne obciążenie konstrukcji Praktyka wykazuje coraz wyraźniej, że oszczędne i prawidłowe obliczenie i wymiarowanie konstrukcji żelbetowych analitycznymi metodami statyki jest…

20.10.2020

Przerwy dylatacyjne w płytach dennych

Przerwy dylatacyjne w płytach dennych Przerwy dylatacyjne w płytach dennych, gdy grunt pod zbiornikiem na całej powierzchni nie jest jednolity…

20.10.2020

Badania francuskie

Badania francuskie Badania francuskie nad szczelnością betonowych zbiorników na produkty naftowe, o grubości ściany 20 cm i zawartości 300 kg…

20.10.2020

Uzyskanie szczelnego betonu

Uzyskanie szczelnego betonu Metodami uzyskania szczelnego betonu zajmuje się technologia betonu (por. tom I Budownictwa Betonowego). Tutaj wymienione będą tylko…

20.10.2020

Pokrycia ochronne organiczne

Pokrycia ochronne organiczne Najczęściej stosowane do ochrony ścian zbiorników wykładziny z tworzyw sztucznych to: wykładziny tiokolowe, winidurowe, igelitowe i oppanolowe.…

20.10.2020

Powierzchnia zbiornika

Powierzchnia zbiornika Powierzchnia zbiornika jest bardzo mała w stosunku do jego objętości. Składa się on z dolnej części poziomej -…

20.10.2020

Cała powłoka zbiornika

Cała powłoka zbiornika Dla doprężenia wykonano w ścianie nisze o głębokości 20 cm, których ścianki przy ogólnej grubości ściany zbiornika…

20.10.2020

Powłoka uzbrojona

Powłoka uzbrojona Niezależnie od sprężenia powłoka uzbrojona jest w kierunku równoleżnikowym i południkowym zwykłą stalą. Część górna ponad poziomem 48,00…

20.10.2020

Wielkości statyczne

Wielkości statyczne Wielkości statyczne oblicza się wg ogólnych równań stanu błonowego lub zgięciowego. W przypadku krzywych południków nie omówionych w…

20.10.2020

Wrażliwość basenu

Wrażliwość basenu Wrażliwość basenu na nierównomierne osiadanie nie jest duża. Osiadanie naroża o 1 cm wywołuje naprężenie skręcające 1 kG/cm2.…

20.10.2020

Konstrukcja skoczni

Konstrukcja skoczni Dno jest podzielone przerwami dylatacyjnymi poprzecznymi i podłużnymi, na części o wymiarach ok. 17 x 10 m. Części…

19.10.2020

Współśrodkowe pierścieniowe zbiorniki

Współśrodkowe pierścieniowe zbiorniki Przed wykonaniem zbiornika zbudowano fundament wieży, na którym oparto lewary podnoszące zbiornik. W latach 195(H-1952 w Vastaras…

19.10.2020

Zabetonowanie rdzenia

Zabetonowanie rdzenia Zużyto 600 m3 betonu i 65 t zbrojenia. W Stafford (Anglia) wykonano pierścieniowy zbiornik żelbetowy zawieszony na trzonie…

19.10.2020

Surowy klimat

Surowy klimat Słupy ustawione są na prefabrykowanych stopach lub na wykonanym „na mokro” fundamencie. Najwyższy element słupa ma wsporniki, na…

19.10.2020

Zużycie betonu i stali

Zużycie betonu i stali Oba zbiorniki zostały oddzielone od konstrukcji nośnej wieży od strony dna jedną warstwą izolacji oraz 25…

19.10.2020

Beton w zbiornikach

Beton w zbiornikach Beton w zbiornikach powinien być marki co najmniej 170, a w trzonie 140. Żelbetowy trzon betonuje się…

19.10.2020

Parcie wiatru

Parcie wiatru Przy wymiarowaniu elementów żelbetowych stykających się z wodą należy sprawdzić ich pracę w fazie I (na zarysowanie). Parcie…

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !