Uprawnienia budowlane - blog

23.07.2022

Sita przebijane

Oczywiście ma to rozstrzygający wpływ na wytrzymałość sita, gdyż im mniej „mięsa“ pozostawiono między otworami, tym prędzej zostanie ono przez…

23.07.2022

Gardziel łamacza

Wał również może mieć jeden lub kilka palców, od czego znów zależy częstość uderzeń. Obrót koła nastawnego do skrajnego położenia…

23.07.2022

Granulator stożkowy Symonsa

Przenośnik taśmowy może odprowadzać gotowy produkt w dowolną z czterech stron. Przykład ustawienia łamacza z przenośnikiem taśmowym. Najczęściej stosowany bywa…

23.07.2022

Łamacze stożkowe

Łamacze stożkowe mogą być używane jako łamacze wstępne lub wtórne. Łamacze wstępne otrzymują płaszcz zewnętrzu paszczę wlotową możliwie szeroką (program uprawnienia…

23.07.2022

Szczeliny wylotowe

Szczeliny wylotowej nie należy obierać zbyt małej w stosunku do wymiarów łamacza, gdyż w tym wypadku może następować zaklinowywania się…

23.07.2022

Łamacze kamienia

Z uwagi na to, że istotnymi częściami składowymi wszelkich wytwórni tłucznia są urządzenia maszynowe, a więc łamacze kamienia i przesiewacze,…

23.07.2022

Wymiary taśm stalowych

Po ukończeniu cięcia, osobliwie przy użyciu do cięcia piasku stalowego, należy bardzo starannie płyty wymyć strumieniem wody i szczotkami drucianymi,…

23.07.2022

Typy traków

Kama bywa zazwyczaj zawieszona na wahaczach, przez co wraz z ruchem postępowym tam i z powrotem, przebiega po odcinku koła,…

23.07.2022

Tarcze polerownicze

Tarcze polerownicze i segmenty należy starannie zacisnąć śrubami między dolnym i górnym talerzem maszyny szlifierskiej. Istniejące wolne przestrzenie między obu…

23.07.2022

Polerowanie

Podczas gdy sposoby szlifowania wszystkich kamieni twardych (skał magmowych) są wszystkie do siebie zbliżone i wykonywane przy pomocy tych samych…

23.07.2022

Spoiwa

Trypla wspomniana już wśród środków do szlifowania, zna na jest jako proszek do polerowania pod różnymi zastrzeżonymi nazwami i numerami.…

23.07.2022

Naturalne materiały szlifierskie

Najprostszym materiałem szlifierskim jest) czysty kwarcowy piasek o cieńszym lub grubszym uziarnieniu, używany równocześnie z kamieniem piaskowcowym, wspomnianym już wyżej.…

23.07.2022

Piaskowce i miękkie wapienie

Piaskowce i miękkie wapienie nie nadają się do polerowania. Szlifowanie twardych gatunków kamieni odbywa się również przez pocieranie odpowiednimi narzędziami,…

23.07.2022

Młotki elektryczne

Młotki udarowe elektryczne nie dorównują dotychczas młotkom pneumatycznym w sprawności z powodu swej znacznie słabszej konstrukcji i trudności praktycznego rozwiązania…

23.07.2022

Mechaniczne narzędzia kamienieckie

Rozróżnić tu musimy narzędzia kamieniarskie poruszane mechanicznie, zastępujące zwykłe szpicaki, dłuta, młotka grosz kowniki oraz wiertła pobijane młotkiem i maszyny…

23.07.2022

Drzwi magazynu

Drzwi magazynu powinny być umieszczone od tej strony, od której wybuch może wyrządzić najmniejszą szkodę. Należy wykonać je podwójne, otwierane…

23.07.2022

Zużycie materiałów wybuchowych

Zużycie materiałów wybuchowych i pomocniczych w inne się odbywać również pod ścisłą kontrolą osoby odpowiedzialnej (zazwyczaj kierownika kamieniołomu) wymienionej w…

23.07.2022

Miejsce poprzedniego spalania

Do spalania brać partie nie przekraczające 10 kg i rozsypywać je na ziem: w miejscu wolnym, ile możności nieporośniętym, pasami…

23.07.2022

Lonty detonacyjne

Czynności z tym związane muszą być wykonane przy za chowaniu wszelkich środków ostrożności, gdyż przez ich zaniedbanie mogą być narażone…

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !