Uprawnienia budowlane - blog

16.01.2020

Marmurowe płyty budowlane

Marmurowe płyty budowlane Płyty marmurowe wyrabiane są maszynowo: według PN-54/MB MO- 3905 grubość ich wynosi 2,5-f-3,0 cm, a wymiary prostokątnego…

16.01.2020

Surowe płyty budowlane

Surowe płyty budowlane Grubość płyt surowych powinna być co najmniej 5 razy mniejsza od szerokości i wynosi: cienkie 2; 2,5;…

16.01.2020

Ciosy kształtowe wymiarowe

Ciosy kształtowe wymiarowe Ciosy wymiarowe przygotowuje się według dokładnych rysunków odpowiadających projektowi budowli (uprawnienia budowlane). Każdy kamień powinien być zaopatrzony…

16.01.2020

Kamień łamany przycinany

Kamień łamany przycinany Powierzchnia licowa kamienia łamanego, przycinanego jest obrobiona z grubsza w kształcie wieloboku nieforemnego o krawędziach w przybliżeniu…

16.01.2020

Dekoracje i rysunki

Dekoracje i rysunki   Piaskownica jest to aparat wyrzucający strumieniem piasek pod ciśnieniem 5—7 at n jest on stosowany do…

16.01.2020

Szlifierki wspornikowe

Szlifierki wspornikowe Szlifierki wspornikowe z ruchomym ramieniem służyć I do szlifowania i do polerowania. Czasem stosuje się je do dalszej…

16.01.2020

Miękkie kamienie

Miękkie kamienie   W miękkich kamieniach przecinanie nawet grubych płyt do 20 cm może się odbywać na całej grubości od…

16.01.2020

Piasek stalowy

Piasek stalowy Po ukończeniu przecinania, zwłaszcza gdy do cięcia używany jest piasek stalowy, należy bardzo starannie wymyć płyty strumieniem wódy…

16.01.2020

Wydobywanie brył kamiennych

Wydobywanie brył kamiennych Jeden ze sposobów nadających się do skał miękkich i średniotwardych przedstawia się, jak następuje. Maszyna, którą nazwać…

16.01.2020

Odstrzał materiałów kamiennych

Odstrzał materiałów kamiennych W celu oderwania części skały od jej masywu za pomocą odstrzału umieszcza się materiał wybuchowy w przygotowanych…

16.01.2020

Materiały wybuchowe

Materiały wybuchowe Materiały rozsadzające, które zapalają się od zwykłego, dość ostrego płomienia, a wybuch następuje przez spalanie się ich w…

16.01.2020

Łupki bitumiczne

Łupki bitumiczne Łupki bitumiczne występują między warstwami różnych minerałów, jak piaskowce, wapienie, margle itp., w postaci wkładek bitumicznych, Łupki te…

16.01.2020

Topliwość iłów i glin

Topliwość iłów i glin Topliwość iłów i glin zależy od ich składu i od obecności domieszek ułatwiających stapianie się, tzw.…

16.01.2020

Iły i gliny

Iły i gliny Są one produktem wietrzenia skał zawierających przeważnie skalenie. Iły wg nomenklatury granulometrycznej gruntów zawierają więcej bardzo drobnych…

16.01.2020

Zlepieńce

Zlepieńce Są to okruchy różnych skał, większych i mniejszych, zaokrąglone lub z ostrymi krawędziami, złączone rozmaitymi lepiszczami (uprawnienia budowlane). Zlepieńce…

16.01.2020

Produkty zwietrzenia skał

Produkty zwietrzenia skał Piaski są w pojęciu petrografii produktami zwietrzenia skał rozdrobnionych na ziarna poszczególnych minerałów (uprawnienia budowlane). W zależności…

16.01.2020

Głazy narzutowe

Głazy narzutowe Głazy narzutowe występują nieco na północ od linii Wrocław—Kielce— Lublin — na całym obszarze aż do morza (uprawnienia…

16.01.2020

Gips, alabaster, anhydryt

Gips, alabaster, anhydryt Są to skały o budowie krystaliczno-ziarnistej albo zbitej, rzadziej włóknistej, koloru najczęściej szarożółtego, czerwonego lub brunatnego (uprawnienia…