Uprawnienia budowlane - blog

27.09.2021

Wysokość fali

Wysokość fali Jeżeli głębokość rozpatrywanego punktu skarpy jest mniejsza niż h, to należy w obliczeniach wstawiać zamiast Hs rzeczywistego H.s.…

27.09.2021

Niszczenie energii fali

Niszczenie energii fali W Polsce, od 1955 r. również stosuje się bloki o podobnym kształcie, nazwane gwiazdoblokami. Na pozór podobne…

27.09.2021

Bloki kształtowe

Bloki kształtowe Bloki kształtowe mogą mieć formy zwarte lub rozczłonkowane. Do pierwszych należą np. bloki trapezowe, wielokątne, albo też czworo-…

27.09.2021

Falochrony palisadowe wypełnione piaskiem

Falochrony palisadowe wypełnione piaskiem Wał ziemny stanowiący tu korpus falochronu ograniczony jest od wody dwoma rzędami ścianek szczelnych, które mogą…

27.09.2021

Wylatujące kamienie

Wylatujące kamienie Wylatujące kamienie niszczyły (później założone) żeliwne pokrywy studzienek, krawężniki stalowe, kable oświetleniowe ułożone w kanałach, a także drewniane…

27.09.2021

Zabezpieczenia kamieni

Zabezpieczenia kamieni Dla zabezpieczenia kamieni przed zbytnim osiadaniem, które wskutek podmywania wystąpić może szczególnie silnie po stronie morza, układano na…

27.09.2021

Konstrukcja nadwodna falochronu

Konstrukcja nadwodna falochronu Falochrony tego rodzaju szczególnie często stosowane były na Bałtyku i spotykane są we wszystkich niemal portach polskich.…

27.09.2021

Budowle tymczasowe

Budowle tymczasowe W krajach i okolicach lesistych, dziś wychodzą powoli z użycia, a stosowanie ich najczęściej ogranicza się do budowli…

27.09.2021

Ściany kaszycy

Ściany kaszycy Ściany kaszycy składają się z warstw (tzw. „wieńców”) poziomo na siebie układanych belek. Zwykle belki leżą jedna na…

27.09.2021

Nowoczesne rozwiązanie kesonu

Nowoczesne rozwiązanie kesonu Nowoczesne rozwiązanie kesonu zastosowanego przy budowie falochronu na wyspie Helgoland. Keson ten o szerokości 10 m, długości…

27.09.2021

Zakotwienie konstrukcji nadwodnej

Zakotwienie konstrukcji nadwodnej Przy blokach cyklopowych lub pustakowych zakotwienie konstrukcji nadwodnej może stanowić uzbrojenie betonowego wypełnienia bloków. Przy skrzyniach pływających…

23.09.2021

Styki elementów

Styki elementów W falochronach o konstrukcjach podwodnych zbudowanych z elementów większych, jak np. skrzynie pływające, oraz w konstrukcjach monolitycznych, nadbudowa…

23.09.2021

Konstrukcja podwodna monolityczna

Konstrukcja podwodna monolityczna Przed komorami falowymi od strony morza znajduje się konstrukcja kratowa, która dzięki porowatości rozprasza częściowo energię uderzającej…

23.09.2021

Komory falowe

Komory falowe Skrzynie takich falochronów składają się w zasadzie z dwu rodzajów komór, a mianowicie z komór jałowych o ścianach…

23.09.2021

Usuwanie kamienia

Usuwanie kamienia Usuwanie kamienia jest trudniejsze, betonu zaś jest niemożliwe. Wzgląd ten jest ważny przy wszelkiego rodzaju naprawach, remontach czy…

23.09.2021

Konstrukcja podwodna

Wprowadzenie tego sposobu odbudowy falochronów pozwoliło na znaczną oszczędność czasu i kosztów w porównaniu z odbudową metodą betonowania podwodnego w…

23.09.2021

Okrągła stal

Okrągła stal Wykonywane są jednak także bloki bez studni, lecz jedynie z wnękami, w których osadzone są uchwyty ze stali…

23.09.2021

Wzrost nośności dźwignic budowlanych

Wzrost nośności dźwignic budowlanych Stosowanie układu ze spoinami ukośnymi wymaga wykonania kształtowych bloków podstawowych (i ewentualnie podobnych bloków warstwy wierzchniej),…

23.09.2021

Konstrukcja podwodna

Konstrukcja podwodna Niezależnie od tego, gdy dno jest stosunkowo łatwo rozmywalne, a z obliczeń wynika możliwość występowania znacznych prędkości dennych…

23.09.2021

Podsypka kamienna

Podsypka kamienna Składają się zwykle z trzech części: z podsypki kamiennej (czasem pia- skowo-kamiennej), z fundamentu, czyli konstrukcyjnej części podwodnej,…

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !