Uprawnienia budowlane - blog

22.07.2022

Ogrzewanie prowizorycznymi piecami

Ogrzewanie prowizorycznymi piecami dopuszczalne jest w wyjątkowych wypadkach, przy czym piece nie powinny się znajdować w pobliżu miejsca produkcji i…

22.07.2022

Polerowanie

Polerowanie wykonuje się szlifierkami typu Gosotdiełstroju i Sojuzspecstroju; w tym wypadku zamiast kamieni szlifierskich przymocowuje się na roboczej części maszyny…

22.07.2022

Gabaryt stołu szlifierki

Gabaryt stołu szlifierki wynosi 250X50 cm, całej zaś szlifierki 8X2,5 m. Ciężar szlifierki razem z silnikami wynosi - 4300 kg (program…

22.07.2022

Szlifierka z giętkim wałem

W trakcie roboty należy: nie dopuszczać do zużycia kamieni szlifierskich aż do krawędzi obsady;uważać na normalny dopływ wody do kamienia…

22.07.2022

Obróbka powierzchni

Zaprawę terrazzową szlifuje się normalnie po upływie 3-4 dni od jej ułożenia. Wcześniejsza obróbka powierzchni powoduje wyłuskiwanie kruszywa, późniejsza zaś…

22.07.2022

Kamienie mozaiki

Masę drobnoziarnistą używaną do płaskich ornamentów nakłada się wyciskając ją po przez miękki lejek. Posadzki o prostym rysunku z kostek…

21.07.2022

Specjalny charakter

Przenosi się zarówno rysunek, jak i kwadraty, których punkty zaznacza się na konturach obrazu. Rysunek przeniesiony jedynie w głównych zarysach…

21.07.2022

Gęsta sieć spoin

Bezpośrednie układanie mozaiki wykonywane jest w następujący sposób: na podkład przenosi się rysunek od ręki albo za pomocą kalki i…

21.07.2022

Zalanie spoin

W celu sporządzania dywanowych płyt marmurowych układa się na dnie rozbieralnej drewnianej formy pod szkłem rysunek (kalkę), na którym wykreślone…

21.07.2022

Organizacja miejsca pracy

Po wyjęciu uformowanych płytek ramki oczyszcza się z resztek zaprawy, smaruje zużytą oliwą maszynową lub naftą i układa się w…

21.07.2022

Forma do wyrobów podokienników

Przy wykonywaniu stopni (i podokienników) z deseniem w postaci pasów ułożonych z kostek i płytek kostki i płytki nakleja się…

21.07.2022

Zwis stopnia

Istnieją następujące rodzaje stopni z okładziną terraizzową: z zaokrąglonym zwisem podnóżka i uskokiem,ze zwisami skrajnymi - prawym i lewym, Przytoczone…

21.07.2022

Gładkie powierzchnie betonowe

Do okładzin ściennych stosowana jest masa terrazzową różniąca się od terrazzo posadzkowego jedynie większą gęstością. Bezspoinowe okładziny ścienne z masy…

21.07.2022

Wkładki

Wkładki (żyłki) układa się po ostatecznym osadzeniu kierunkowych i rozgraniczających ramek przed naniesieniem masy terrazzowej. Szklane, mosiężne lub miedziane żyłki…

21.07.2022

Mleko cementowe

Naniesioną między latami warstwę terrazzową wyrównuje się łopatą i packą oraz ostatecznie sprawdzla się łatą według znaków kierunkowych. Znakami kierunkowymi…

21.07.2022

Linie żyłek

W celu uzyskania pożądanego desenia posadzkę dzieli się na poszczególne części cienkimi wkładkami (żyłkami) metalowymi, szklanymi, łupkowymi itp. o grubości…

21.07.2022

Sucha mieszanina

W praktyce można przyjąć, że masa jest dostatecznie wilgotna, jeżeli się ześlizguje z pochylonej łopaty nie przylegając do niej, a…

21.07.2022

Zakres robót

Rozjaśnienie lub zabarwienie cementu uzyskuje się przez staranne przecieranie mieszaniny cementu z substancją rozjaśniającą lub z farbą. Można też mieszaninę…

21.07.2022

Roztwór alkoholowy

Znaki i sposoby rozpoznawcze: 1. opakowania z napisem „Farbka do bielizny" powinny mieć oznaczenia „ultramarynowa" albo „ultramaryna"; 2. mocno nagrzana…

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !