Miesiąc: Styczeń 2023

04.01.2023

Gwałtowny charakter

Wypalanie w środowisku redukcyjnym rozszerza interwał spiekania, intensyfikuje reakcje i znacznie powiększa wytrzymałość i mrozoodporność wyrobów w porównaniu z analogicznymi…

04.01.2023

Reakcja dekarbonizacji

Reakcja dekarbonizacji CaC03, MgC03 i dolomitu przebiega intensywnie pod normalnym ciśnieniem w różnych temperaturach: w przypadku MgC03 - w 650°C,…

04.01.2023

Minerały ilaste

Ponieważ przyczyną osłabienia działania tlenu z powietrza na proces spalania się węgla w glinie jest przeciwprąd CO i C02, zatem…

04.01.2023

Suszenie półfabrykatów

Suszenie półfabrykatów odbywa się na półkowych wózkach tunelowych z ładowaniem czołowym (o 8 półkach) lub bocznym (o 12 półkach). Usytuowanie…

04.01.2023

Parametry procesu suszenia

Szybkości suszenia. Zachowanie się gliny i masy ceramicznej jest nieco inne przy różnych szybkościach suszenia. Powolne suszenie powoduje większy skurcz…

04.01.2023

Szybkość suszenia wyrobu

W praktyce szybkość suszenia wyrobu (w szczególności dużego) w różnych jego okresach, przy nierównomiernym polu cieplnym, może być niejednakowa. Dlatego…

04.01.2023

Metoda transportu mechanicznego

Wybór systemu transportowania surówki i ustawiania jej na wózku suszarnianym lub piecowym zależy od wilgotności bloku. Przy wilgotności 20-y22% najkorzystniejszy…

04.01.2023

Zraszanie olejowe

W celu zmniejszenia tarcia masy o ścianki wylotnika smaruje się je odpadami oleju silnikowego lub maszynowego w ilości 0,3 1…

04.01.2023

Podciśnienie niskie

W mieszarce przeprowadza się zwykle nagrzewanie masy parą o temperaturze 50-80°C. Istnieją próby zastąpienia pary gazami spalinowymi przez system rurek…

04.01.2023

Wymiana dwuzwojowej łopatki wyporowej

W celu zmniejszenia skokowego podawania masy ilastej przy przetłaczaniu jej przez dwuzwojową łopatkę wyporową ślimaka o działaniu ciągłym, zaproponował stworzenio…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami