Miesiąc: Marzec 2020

02.03.2020

Element budowlany

Element budowlany Element budowlany, np. blok murowy, którego wymiary oparte są na systemie modułowym, ma 2 rodzaje wymiarów: a) wymiary…

02.03.2020

Wyzyskanie placu

Wyzyskanie placu Im wyższe są budynki, tym lepsze jest wyzyskanie placu, ale tym większy koszt budowy ze względu na znaczne…

02.03.2020

Odporność ogniowa elementów

Odporność ogniowa elementów Zalecona odporność ogniowa elementów oznaczona jest symbolami literowymi: EO - elementy pół- ogniotrwałe, ED - ognioodporne, EC…

02.03.2020

Elementy budowlane

Elementy budowlane   EOG - elementy ogniotrwałe, wykonane z materiałów ogniotrwałych, nie ulegające istotnym zmianom pod działaniem wysokich temperatur, np.…

02.03.2020

Budynki użyteczności publicznej

Budynki użyteczności publicznej W budynkach użyteczności publicznej o „ogniotrwałej" konstrukcji ścian, stropów i dachów dopuszcza się następujące odstępstwa od wymienionych…

02.03.2020

Strop ostatniej kondygnacji

Strop ostatniej kondygnacji Jeżeli strop ostatniej kondygnacji i pokrycie oraz konstrukcja dachu wykonane są z materiałów „ogniotrwałych", nie ma potrzeby…

02.03.2020

Mur ceglany

Mur ceglany W szczególnych przypadkach, gdy długi mur ceglany przylega w poprzek do innego muru ceglanego, zwłaszcza cienkiego, należy stosować…

02.03.2020

Zbyt długie konstrukcje

Zbyt długie konstrukcje W zbyt długich konstrukcjach, które nie mają podpór przesuwnych, powstają znaczne naprężenia termiczne przy zmianach temperatury wskutek…

02.03.2020

Niezbyt wysokie budynki

Niezbyt wysokie budynki W niezbyt wysokich budynkach można umieścić ścianę zewnętrzną poza szkieletem w taki sposób, aby dźwigała ona swój…

02.03.2020

Konstrukcja płytowa

Konstrukcja płytowa Konstrukcja płytowa może być zastosowana jako ustrój nośny w budynkach zawierających do 10 kondygnacji (program uprawnienia budowlane na…

02.03.2020

Krzyżulce narożnych pól ścian

Krzyżulce narożnych pól ścian W szczególnych przypadkach statycznie uzasadnionych krzyżulce narożnych pól ścian szkieletu mogą być zastąpione przez pełny mur…

02.03.2020

Wytrzymałość i stateczność budynków

Wytrzymałość i stateczność budynków O wytrzymałości i stateczności budynków szkieletowych stanowi ich szkielet, tj. zespół konstrukcyjny prętów, dźwigający obciążenia i…

02.03.2020

Konstrukcja budynku

Konstrukcja budynku   Konstrukcja budynku powinna stanowić zespół elementów w takim stopniu wytrzymały i trwały, ażeby całość budynku mogła bezpiecznie…

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !