Miesiąc: Grudzień 2021

06.12.2021

Instalacja zespołów indywidualnych zdjęcie nr 15 Równomierne odwodnienie

Równomierne odwodnienie Rodzaj odwodnienia uzupełnia odwodnienie zwykłe, które przy gruntach spoistych nie daje pełnych efektów pozostawiając na przykład materiał ściany…

06.12.2021

Instalacja zespołów indywidualnych zdjęcie nr 16 Roztwory szkła wodnego

Roztwory szkła wodnego Przy większych głębokościach otwór wiercimy, rury nie wkładamy jednak luźno, lecz wbijamy ją na ok. 3 m…

06.12.2021

Instalacja zespołów indywidualnych zdjęcie nr 17 Upłynnione asfalty

Upłynnione asfalty Wtłaczanie w grunt upłynnionych asfaltów lub smół nosi nazwę bitumowania. W Polsce wobec niedostatecznej produkcji asfaltów ponaftowych stosuje…

06.12.2021

Instalacja zespołów indywidualnych zdjęcie nr 18 Przegrzanie lub odwodnienie

Przegrzanie lub odwodnienie Przegrzanie lub odwodnienie polega na podgrzaniu gruntu specjalnymi piecami polowymi do temperatury 300-500 °C dla spowodowania odwodnienia.…

06.12.2021

Instalacja zespołów indywidualnych zdjęcie nr 19 Obecność jonu wapniowego

Obecność jonu wapniowego Odwrotnie obecność jonu wapniowego sprzyja cementowaniu, ponieważ wywołuje koagulację zoli i stwarza warunki dobrego wiązania cementu. W…

06.12.2021

Instalacja zespołów indywidualnych zdjęcie nr 20 Metoda elektrokinetyczna

Metoda elektrokinetyczna Metoda ta polega na wprowadzeniu z zewnątrz siły elektromotorycznej, która powoduje ruch wody zawartej w porach gruntowych w…

06.12.2021

Instalacja zespołów indywidualnych zdjęcie nr 21 Stan koloidalny

Stan koloidalny Złożone z molekuł, otoczone jest warstewką jonów, a następnie warstewką wody przyległą wskutek przyciągania powierzchniowego. Przy jednakowym ładunku…

06.12.2021

Instalacja zespołów indywidualnych zdjęcie nr 22 Instalacja zespołów indywidualnych

Instalacja zespołów indywidualnych Instalacja zespołów indywidualnych różni się od standartowej instalacji filtrów igłowych wyłącznie wykonaniem studzien, jako wierconych, natomiast łączenie…

Instalacja zespołów indywidualnych zdjęcie nr 29 Instalacja zespołów indywidualnych zdjęcie nr 30 Instalacja zespołów indywidualnych zdjęcie nr 31
Instalacja zespołów indywidualnych zdjęcie nr 32
Instalacja zespołów indywidualnych zdjęcie nr 33 Instalacja zespołów indywidualnych zdjęcie nr 34 Instalacja zespołów indywidualnych zdjęcie nr 35
Instalacja zespołów indywidualnych zdjęcie nr 36

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Instalacja zespołów indywidualnych zdjęcie nr 37

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Instalacja zespołów indywidualnych zdjęcie nr 38

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami