Miesiąc: Grudzień 2021

08.12.2021

Podwodne betonowanie

Podwodne betonowanie Klutan stosuje się w ilości 0,10 do 0,15% w stosunku do ciężaru cementu przez rozpuszczenie w wodzie zarobowej.…

08.12.2021

Ilości wody zarobowej

Ilości wody zarobowej Abiesod PI dodany do masy betonowej powoduje powstawanie podczas mieszania mechanicznego wielkiej ilości mikroskopijnych pęcherzyków powietrza o…

08.12.2021

Przygotowanie betonu

Przygotowanie betonu Przygotowanie betonu z domieszką emulsji odbywa się w zwykłych betorniarkach. Dawkowanie cementu, domieszki i wody powinno być dokładnie…

08.12.2021

Działanie domieszek uplastyczniających

Działanie domieszek uplastyczniających Działanie domieszek uplastyczniających sprowadza się przede wszystkim do zmniejszenia granicznego napięcia powierzchniowego między wodą i cementem oraz…

08.12.2021

Szczelność strukturalna kruszywa

Szczelność strukturalna kruszywa Na podstawie podanych uprzednio wskazówek można słusznie uważać, że szczelność betonu zależy zasadniczo od dwóch czynników, a…

08.12.2021

Pospółek zawierających pyły

Pospółek zawierających pyły Jednakże należy liczyć się z tym, że część wody może być wchłonięta przez kruszywo, a wtedy powstają…

08.12.2021

Skurcz betonu

Skurcz betonu Na wodoszczelność betonu mają wpływ składniki betonu, stosunek wodno-cementowy, nawilżanie, warunki wiązania, zagęszczanie i inne czynniki natury surowcowej…

08.12.2021

Gzyms

Gzyms Jak widać z powyższego, gzymsy narzucają określone rozwiązanie konstrukcyjne wymagające znacznego nakładu materiałów i robocizny. Zaniechanie wykonania tych gzymsów…

08.12.2021

Działanie wody

Działanie wody Budowla wykonana jest z materiałów nieodpornych na działanie wody. Wiąże się z tym trudność ułożenia izolacji na powierzchni…

08.12.2021

Zabezpieczenie osłonne

Zabezpieczenie osłonne Zabezpieczenie osłonne polega na tym, że chronioną konstrukcję osłania się pokryciem w postaci odpowiednio ustawionych płaszczyzn. Zabezpieczenie osłonne…

08.12.2021

Okres gwarancyjny wyrobu

Okres gwarancyjny wyrobu Emalię poliuretanową należy nakładać na suche, gładkie, niepylące, czyste, odtłuszczone powierzchnie. Należy ją nakładać kilkakrotnie w celu…

08.12.2021

Składniki szkodliwe dla zdrowia

Składniki szkodliwe dla zdrowia Lakier chlorokauczukowy bezbarwny stosuje się do ostatecznego wykończenia wielowarstwowego pokrycia z wyrobów chlorokauczukowych (na metal oraz…

08.12.2021

Malowanie farbami chlorokauczukowymi

Malowanie farbami chlorokauczukowymi Zestawy chlorokauczukowe składające się z farb podkładowych chemoodpornych i emalii nawierzchniowych chemoodpornych stosuje się w warunkach działania…

08.12.2021

Rozcieńczalnik

Rozcieńczalnik Rozcieńczalnik stosuje się do rozcieńczania wyrobów poliwinylowych do żądanej lepkości. Nadmierne rozcieńczenie wyrobów poliwinylowych prowadzi do zaniżenia ilości substancji…

08.12.2021

Podłoża posiadające usterki

Podłoża posiadające usterki Zestawy składające się z farb poliwinylowych podkładowych chemoodpornych i emalii poliwinylowych nawierzchniowych chemoodpornych mogą być stosowane w…

08.12.2021

Grunt reaktywny dwuskładnikowy

Grunt reaktywny dwuskładnikowy Grunt reaktywny dwuskładnikowy należy przygotowywać w naczyniach szklanych lub kwasoodpornych. Składniki gruntu należy ze sobą zmieszać na…

08.12.2021

Grunt reaktywny jednoskładnikowy

Grunt reaktywny jednoskładnikowy Grunt reaktywny jednoskładnikowy, nietoksyczny (nazwa handlowa „Farba poliwinylowa podkładowa reaktywna bezbarwna nietoksyczna”, symbol 7722-007-110) stanowi kompozycję żywicy…

08.12.2021

Powierzchnie betonowe

Powierzchnie betonowe Powierzchnie betonowe wykazujące znaczne nierówności, rysy i ubytki należy po zagruntowaniu zaszpachlować kitem „Korolit ELT4”. Z 1 kg…

08.12.2021

Emalie epoksydowe

Emalie epoksydowe Przygotowaną porcję emalii należy zużyć w ciągu jednego dnia. Emalię epoksydową można nakładać za pomocą pędzla lub pistoletu.…

08.12.2021

Farby podkładowe epoksydowe

Farby podkładowe epoksydowe Zestaw 1 daje powłoki o wyższej odporności na parę wodną i wodę, zestaw 2 wykazuje wyższą odporność…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami