Miesiąc: Grudzień 2021

07.12.2021

Płynna konsystencja zdjęcie nr 15 Zwiększona odporność stali

Zwiększona odporność stali Zwiększona odporność stali uszlachetnionych wymienionymi domieszkami w stosunku do stali węglowych tłumaczy się dostępem tlenu z powietrza,…

07.12.2021

Płynna konsystencja zdjęcie nr 16 Depolaryzacja wodorowo-tlenowa

Depolaryzacja wodorowo-tlenowa W praktyce często spotyka się procesy zachodzące zarówno z. wodorową i tlenową depolaryzacją, z różnym ich wzajemnym udziałem.…

07.12.2021

Płynna konsystencja zdjęcie nr 17 Potencjał elektrody

Potencjał elektrody Zdarza się jednak, że elektrony nie nadążają w rozładowywaniu kationów z roztworu; wtedy gęstość ich na katodzie wzrasta…

07.12.2021

Płynna konsystencja zdjęcie nr 18 Proces korozji elektrochemicznej

Proces korozji elektrochemicznej Jak wynika z charakteru procesów związanych z pracą ogniw galwanicznych, korozja metali postępuje zarówno w czystej wodzie,…

07.12.2021

Płynna konsystencja zdjęcie nr 19 Proces korozji elektrochemicznej

Proces korozji elektrochemicznej Proces korozji elektrochemicznej jest wynikiem działania elektrolitu na metal. Cechą charakterystyczną metali jest przede wszystkim ich duża…

07.12.2021

Płynna konsystencja zdjęcie nr 20 Rodzaje korozji metali

Rodzaje korozji metali Do drugiego rodzaju korozji zalicza się procesy, którym towarzyszy przepływ prądu elektrycznego od jednej części metalu do…

07.12.2021

Płynna konsystencja zdjęcie nr 21 Wykładziny ceramiczne

Wykładziny ceramiczne Kit Polestrit W może być stosowany do układania i spoinowania wykładzin antykorozyjnych w obiektach przemysłowych, w przypadku występowania…

07.12.2021

Płynna konsystencja zdjęcie nr 22 Składniki kitu

Składniki kitu W stosunku do środowisk agesywnych kit Polestrit K wykazuje odporność charakterystyczną dla krajowych żywic poliestrowych typu Polimal 109,…

07.12.2021

Płynna konsystencja zdjęcie nr 23 Utwardzony kit Epidian

Utwardzony kit Epidian Utwardzony kit Epidian 430 stanowi materiał chemoodporny o wysokich walorach technicznych. Wykazuje bardzo dobrą odporność na rozcieńczone…

07.12.2021

Płynna konsystencja zdjęcie nr 24 Wytrzymałość na rozwarstwienie

Wytrzymałość na rozwarstwienie Klej Winilep W jest to klej produkowany na bazie dyspersji wodnej polioctanu winylu, z dodatkiem roztworu żywicy…

07.12.2021

Płynna konsystencja zdjęcie nr 25 Klej winylowy

Klej winylowy Wytrzymałość na ścinanie złącza klejowego folii na betonie wynosi, zależnie od rodzaju folii, 1,0-1,7 kG/cm2, a wytrzymałość na…

07.12.2021

Płynna konsystencja zdjęcie nr 26 Wady folii

Wady folii Wady folii wynikają z braku odpowiednich urządzeń do kalandrowania. Wg badań ITB folia wykazuje odporność chemiczną na działanie…

07.12.2021

Płynna konsystencja zdjęcie nr 27 Mieszanie bezpośrednie

Mieszanie bezpośrednie Mieszanie bezpośrednie pasty HCH z naftenianem kobaltu jest niedopuszczalne i grozi wybuchem. Folia izolacyjna otrzymywana jest metodą kalandrowania…

07.12.2021

Płynna konsystencja zdjęcie nr 28 Kompozycja poliestrowa

Kompozycja poliestrowa Kompozycja poliestrowa jest odporna chemicznie na działanie następujących cieczy w temperaturze do 30°C: kwasu solnego 5-20-procentowego, kwasu azotowego…

07.12.2021

Płynna konsystencja zdjęcie nr 29 Utwardzacz Tęcza

Utwardzacz Tęcza Po stwardnieniu warstwy zbrojonej sterczące włókna szklane zeszlifowuje się papierem ściernym i nanosi się warstwy nawierzchniowe. Gotowych kompozycji…

07.12.2021

Płynna konsystencja zdjęcie nr 30 Folie izolacyjne

Folie izolacyjne Stosowane w kraju materiały do zabezpieczeń chemoodpornych i wodoodpornych obejmują następujące grupy: - powłoki z żywic syntetycznych, -…

07.12.2021

Płynna konsystencja zdjęcie nr 31 Roboty izolacyjne

Roboty izolacyjne Roboty izolacyjne z zastosowaniem pap należy wykonywać zgodnie z normą PN-69/B-10260 „Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze”.…

07.12.2021

Płynna konsystencja zdjęcie nr 32 Wykładziny ceramiczne

Wykładziny ceramiczne Masę chemoodporną Bikolit I (z małym dodatkiem asfaltu jw.) stosuje się do układania i spoinowania wykładzin ceramicznych w…

07.12.2021

Płynna konsystencja zdjęcie nr 33 Kit asfaltowy

Kit asfaltowy Kit asfaltowy jest materiałem składającym się z asfaltów ponaftowych, wypełniaczy (głównie włóknistych), rozpuszczalników organicznych oraz substancji uplastyczniających i…

07.12.2021

Płynna konsystencja zdjęcie nr 34 Płynna konsystencja

Płynna konsystencja Lepik używa się po podgrzaniu do konsystencji płynnej (temperatura nie wyższa niż 180°C). Płynny lepik rozprowadza się na…

Płynna konsystencja zdjęcie nr 41 Płynna konsystencja zdjęcie nr 42 Płynna konsystencja zdjęcie nr 43
Płynna konsystencja zdjęcie nr 44
Płynna konsystencja zdjęcie nr 45 Płynna konsystencja zdjęcie nr 46 Płynna konsystencja zdjęcie nr 47
Płynna konsystencja zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Płynna konsystencja zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Płynna konsystencja zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami