Miesiąc: Grudzień 2021

06.12.2021

Zaprawy krzemianowe

Zaprawy krzemianowe Zaprawy krzemianowe można stosować do temperatury 350 °C. Nie wolno ich układać bezpośrednio na betonie, bowiem w obecności…

06.12.2021

Woda do zarabiania i polewania

Woda do zarabiania i polewania Woda zarobowa pod względem chemicznym może odpowiadać normalnej wodzie do picia. Niedozwolone natomiast są wody…

06.12.2021

Niszczenie żużlobetonu

Niszczenie żużlobetonu Niszczenie żużlobetonu (jak i innych materiałów kamiennych) pod wpływem wędrujących roztworów soli przebiega podobnie jak przy zamarzaniu wilgoci,…

06.12.2021

Oddziaływanie wody morskiej

Oddziaływanie wody morskiej Oddziaływanie wody morskiej na beton wywołuje wszystkie rodzaje korozji betonu. Najgłębiej jest położona strefa 1 wyługowywania rozpuszczalnych…

06.12.2021

Wodorotlenek wapniowy

Wodorotlenek wapniowy Przy działaniu jonów siarczanowych na wodorotlenek wapniowy tworzy się uwodniony siarczan wapniowy gips CaS02 • 2H20. W przypadku,…

06.12.2021

Kwas solny

Kwas solny Wapno chlorowane rozpuszczone w wodzie atakuje beton podobnie jak kwas węglowy, powoduje rdzewienie stali zbrojeniowej. Kwas solny atakuje…

06.12.2021

Woda morska

Woda morska Im bardziej beton jest przepuszczalny dla wody morskiej i im większa stosunkowa zawartość CaO w cemencie, w tym…

06.12.2021

Roztwór kwasu węglowego

Roztwór kwasu węglowego Wskutek złego działania kanalizacji i neutralizatorów J) albo z powodu uszkodzeń rur kanalizacyjnych przedostają się do gruntu…

06.12.2021

Uszczelnienie konstrukcji betonowej

Uszczelnienie konstrukcji betonowej Przy powolnej filtracji w pewnych warunkach może nastąpić uszczelnienie konstrukcji betonowej i zanik filtracji, lecz przy prędkości…

06.12.2021

Obecność soli

Obecność soli W zależności Od prędkości ruchu wody przez warstwę betonu, to znaczy w zależności od czasu, w ciągu którego…

06.12.2021

Zjawisko skurczu

Zjawisko skurczu Świadczy to, że beton w warunkach na przemian zmiennego nawilżania i wysychania, przy dostatecznej intensywności tych procesów, będzie…

06.12.2021

Zapora wodna

Zapora wodna Wycięte z masywu betonowego próbki 20 X 20 X 20 cm miały współczynnik filtracji 6,1 • 10-7 i…

06.12.2021

Mrozoodporność wapieni

Mrozoodporność wapieni Niszczenie kamieni na skutek zamarzania może być też mierzone stratą ich sprężystości (program uprawnienia budowlane na komputer). Dzięki…

06.12.2021

Kwasoodporność kwaśnych żużli

Kwasoodporność kwaśnych żużli Żużel nie powinien zawierać wolnego CaO i MgO. Przy tym żużle zawierające 4% S03 nie powinny zawierać…

06.12.2021

Azbest

Azbest Azbest jest minerałem stosowanym do zapraw i kitów kwasoodpornych. Stosowane u nas azbesty należą prawie w 100% do chryzotylowych.…

06.12.2021

Bakterie anaerobowe

Bakterie anaerobowe Bakterie anaerobowe są odmianą bakterii bardzo rozpowszechnioną (w glebach, mułach, rzek, jezior, mórz i słonych zbiorników wodnych). Bakterie…

06.12.2021

Chlor w powietrzu

Chlor w powietrzu Chlor w powietrzu (1,5-4 mg/1) może pochodzić z zanieczyszczeń fabrycznych i tą drogą dostaje się do opadów…

06.12.2021

Konstrukcja budowlana

Konstrukcja budowlana Innym zjawiskiem niszczenia tworzyw jest utlenianie. Proces ten zwykle przebiega w obecności tlenu i wody, a więc w…

06.12.2021

Erozja

Erozja Erozja oznacza procesy rozmywania przez wody różnych substancji (np. pokładów skalnych i gruntów), przenoszenia produktów rozmywania i osadzania w…

06.12.2021

Metoda zamrażania

Metoda zamrażania Przy uszczelnianiu gruboziarnistych piasków stosuje się dodatkowo iłowanie. Powinno się stosować iły o dużej zawartości cząstek koloidalnych (np.…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !